Krátko o očkovaní na rádiu Viva

03.11.2012 05:00

       Rádio Viva odvysielalo v pondelok 29.X.2012 krátku nemainstreamovú informáciu o očkovaní: