Kotleba-ĽSNS chce presadiť očkovanie na báze dobrovoľnosti

20.01.2017 00:00

    [...]

    Podľa kotlebovcov očkovanie musí byť dobrovoľné, čo uznávajú v mnohých štátoch EÚ i sveta. “Z 28 členských štátov EÚ je očkovanie povinné len v 14 štátoch, pričom v siedmich z nich sa povinne očkuje proti menšiemu počtu chorôb ako v Slovenskej republike. Spomedzi iných európskych štátov nie je očkovanie povinné napríklad vo Švajčiarsku, v Nórsku, Rusku alebo na Islande. Mimo Európy nie je povinné napríklad v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a v Japonsku. V USA sa dá odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné,” uviedli predkladatelia.

    Na presadenie dobrovoľnosti očkovania používa ĽSNS viacero argumentov. Poslanci tvrdia, že očkovanie so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí, nie je dostatočne efektívne a často je kontraproduktívne, nie je pravou príčinou ústupu infekčných chorôb, nie je opodstatnené, pretože veľká časť chorôb sa už u nás nevyskytuje, pokles zaočkovanosti populácie v poslednej dobe nemal za následok vznik epidémií, očkovanie niektorými vakcínami je nezlučiteľné s kresťanskou vierou a že očkovanie je veľký biznis farmaceutických firiem.

 

    Viac na stránke Hlavné správy.