Komentár: Čo tak vrátiť sa k demokracii a slobode voľby?

24.09.2013 14:00

       [...]

       Bežný človek, milujúci rodič, má obrovský problém zorientovať sa a urobiť si objektívny názor. Sú naše deti v ohrození či nie? Aké sú skutočné zámery štátu a prečo? Do akej miery bude systém zneužiteľný voči slušným ľuďom tak, ako to vidíme v zahraničí? Budú nás cez juvenilnú justíciu nútiť očkovať deti? Budú nám odoberať deti aj keď sme nič neurobili? Len preto, že sa závistlivý sused rozhodol napísať nepravdivý anonym? Budú naše deti vedené k sexuálnemu správaniu od útleho detstva?

       [...]

       A tým sa dostávam k pre mňa najdôležitejšiemu bodu, ktorý spája tieto témy: uberanie z princípov demokracie a ľudskej slobody v našej spoločnosti. Viditeľné v každej z týchto tém.

       [...]

       Povinné očkovanie – na jednej strane povinnosť podpísať informovaný súhlas, ktorým na seba rodič preberá všetky riziká očkovania, na druhej strane zákonom určená povinnosť očkovať inak pokuta a nepríjemnosti.

 

       Viac na stránke aktuality.sk.