Kniha „Varovné signály očkování“ od prof. Struneckej je vo fáze záverečných korektúr

11.05.2012 16:21

Ing. Marián FILLO

 

       Milí čitatelia stránky Sloboda v očkovaní,

 

       je mi potešením oznámiť vám, že dlho očakávaná kniha Varovné signály očkování od prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc. - spoluautorky best-sellerov Doba jedová a Doba jedová 2, - je už vo fáze záverečných korektúr pred odoslaním do tlače.

       Kniha by podľa údajov vydavateľa mala vyjsť v prvej polovici júna 2012 (cca do mesiaca od vydania tohto článku), už teraz si ju však môžete objednať za zvýhodnenú uvádzaciu cenu.

       Predbežný obsah knihy:

 • Předmluva
 • Úvod
 • 1. VŠEOBECNÁ ČÁST: CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O OČKOVÁNÍ
 • 1.1. Základní pojmy
 • 1.2. Infekční nemoci v současném světě
 • 1.3. Vakcíny
 • 1.4. Nežádoucí účinky očkování
 • 2. NOVOROZENCI A KOJENCI
 • 2.1. Vývoj imunitního systému v 1. roce života
 • 2.2. Povinné očkování – hexavakcína
 • 2.3. Doporučené očkování
 • 3. BATOLATA A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 • 3.1. Povinné očkování
 • 3.2. Doporučené očkování
 • 3.3. Nové exantémové nemoci
 • 4. ŠKOLÁCI A ADOLESCENTI
 • 4.1. Povinné očkování
 • 4.2. Doporučené očkování
 • 5. DOSPĚLÍ A SENIOŘI
 • 5.1. HPV vakcíny
 • 5.2. Hepatitida B
 • 5.3. Očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 5.4. Tetanus a pertuse
 • 5.5. Pneumokoková onemocnění
 • 5.6. Chřipka
 • 5.7. Očkování těhotných
 • 6. DŮKAZY O POŠKOZENÍ VAKCÍNAMI?
 • 6.1. Eradikace infekčních nemocí
 • 6.2. HPV vakcíny
 • 6.3. Poruchy autistického spektra
 • 6.4. Hliník, G-proteiny a pertusový toxin
   

       Okrem vyššie uvedených kapitol od prof. Struneckej bude kniha obsahovať prílohu od MUDr. Ludmily Elekovej o (ne)bezpečnosti očkovania, ako aj prílohu od právnika k aktuálnej právnej situácii okolo povinného očkovania v Česku.

       Ako jeden „vychytávačov chýb“, ktorý má text knihy k dispozícii už pred jej vydaním, môžem zodpovedne prehlásiť, že sa máme na čo tešiť.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.