Kliešte, borélie a očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

08.09.2010 09:15

Dr. Karl-Reinhard Kummer

       Pôvodný článok "Zecken, Borelien und FSME-Impfung"
       z nemčiny preložila Lucia Pastuchová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Veľa rodičov je rôznymi správami z médií zneistených a hľadajú čo najlepšiu ochranu pre svoje deti. Je ale veľmi ťažké urobiť si výstižný obraz o tejto skutočnosti.

       K príznakom choroby: Kliešťová encefalitída je sérový (nehnisavý) zápal mozgových blán. Týka sa predovšetkým mladistvých a mladších dospelých ľudí. Pretože priebeh je väčšinou veľmi prudký, je strach pred touto chorobou na mieste. Na druhej strane je v nemalej miere odporúčané očkovanie proti tejto chorobe.

       Množstvo vedľajších účinkov očkovania núti k tomu, aby bolo presne objasnené, kto je ohrozený. V tomto smere je bohužiaľ k dispozícii len málo objektívnych a nezaujatých informácií, pretože výrobcovia vakcín chcú predovšetkým predať svoje výrobky.

       Do skupiny s vysokým rizikom patrí len ten, kto sa často zdržiava v lese v oblasti, ktorá je kliešťami napadnutá. V Nemecku je to predovšetkým Schwarzwald (Čierny les) v oblasti Ortenau (Offenburg) a oblasť Hochschwarzwald východne od miest Freiburg / Breisgau, niektoré časti Krušných hôr (Erzgebirge) a región v údoliach riek okolo mesta Passau. Ale aj tam sa odhaduje zamorenie kliešťami kliešťovou encefalitídou len 1 na 1000 kliešťov.

       Z veľkých štúdií je známe, že z 371 slovinských detí vo veku do 15 rokov sa nevyskytol u žiadneho z nich ťažký priebeh s trvalým poškodením zdravia alebo následným úmrtím. Ani v Nemecku nejestvuje žiadne relevantné hromadenie následných škôd alebo prípadov úmrtí z dôvodu kliešťovej encefalitídy v detskom veku. Liečenie detí s touto chorobou môže trvať dlho. Tak prichádzajú do úvahy ohľadne očkovania len staršie deti a mladiství, ktorí sa pravidelne zdržiavajú dlhšie v rizikových oblastiach. Ohrozenie dospelých sa odhaduje na značne vážnejšie riziko.

       Trochu iná je situácia ohľadne infekcie boreliózy. Za príznakov podobných chrípke dochádza k premnoženiu baktérií v tele. U dieťaťa sú to predovšetkým infekcie nervovej sústavy s ochrnutím tváre, ako aj zápal kĺbov (artritída). Choroba je charakteristická začervenaním pokožky (Erythema chronicum migrans), teda zväčšujúcim sa, červenkastým alebo modrasto – červeným fľakom, často s vyblednutím v strede. Uhryznutie kliešťom zostáva často krát nepovšimnuté a toto začervenanie sa nevyskytuje u všetkých infekcií boreliózy. Vychádza sa z priemerného stupňa zamorenia kliešťov približne 20 až 50 %, v Rakúsku medzi 10.000 a 30.000 infekcií za rok.

       Borélie patria ako aj príbuzný primárny syfilis do skupiny baktérií, ktoré veľmi sťažujú organizmu, aby dôrazne využil svoje obranné schopnosti. Tak pretrvávajú reakcie, ktoré na jednej strane vôbec neukončia danú chorobu, na druhej strane samé o sebe predstavujú chorobný proces.

       Proti borelióze síce nejestvuje žiadne očkovanie, ale treba zvážiť možnosť liečby antibiotikami. Každopádne však kvôli priveľa vedľajším účinkom antibiotík sa nejaví byť zmysluplné brať po každom uhryznutí kliešťom antibiotikum. Možno vyskúšať aj iné druhy aktivácie organizmu a obmedziť liečbu antibiotikami na také prípady, kedy zlyhávajú vlastné obranné schopnosti organizmu.

       Čo máme teda robiť?

       Po uhryznutí kliešťom je potrebné kliešťa opatrne odstrániť a miesto opakovane a dobre vydezinfikovať. Pretože kliešť má háčik, odporúčame jeho vytočenie von. V prípade malých kliešťov (nymfa) je možné s úspechom použiť aj kartičku na vyťahovanie kliešťov, pomocou ktorej opatrne vytiahneme telo, ale len vtedy, ak sa kliešť nezahniezdil pred dlhšou dobou a pokožka nie je silno napuchnutá. Potom prichádza na rad dôkladná dezinfekcia, napríklad s prípravkom Oktenisept®, a to viacnásobným, intenzívnym trením. Miesto vpichu by ste mali ďalší týždeň pozorovať, či nezbadáte možné začervenanie.

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.