Klasická homeopatia a alternatívna medicína

21.08.2012 10:22

       [...]

       Uvedený pán Vithoulkas je súčasný Hippokrates klasickej homeopatie. Pre tých ktorí o ňom počujú prvý krát dovoľte stručne uviesť, že v roku l996 obdržal George Vitoulkas Alternatívnu Nobelovu cenu, ktorú udeľuje švédsky parlament. Alternatívna Nobelova cena vznikla v roku 1980 a jej súčasťou sú dva milióny švédskych korún, ktoré sa delia medzi ocenených. Laureáti si preberajú ocenenia vo švédskom parlamente 7. decembra. Cenu založil švédsko-nemecký filantrop Jakob von Uexküll z tržby za predaj významnej zbierky známok. Cenu majú dostať osoby a iniciatívy, ktoré neboli braté do úvahy pri udeľovaní Nobelových cien. Od roku 1980 porota udelila Alternatívnu Nobelovu cenu viac ako 100 laureátom. Jedna z nich patrí aj významnému gréckemu homeopatovi- nelekárovi. Rád by som uviedol celý jeho prejav pri preberaní tejto ceny , ale za všetko aspoň dva citáty:

„..Homeopatický model tvrdí, že všetky chronické choroby, vrátane sennej nádchy, astmy, rakoviny, či AIDS, sú výsledkom nevhodnej intervencie konvenčnej medicíny do organizmu. Imunitný systém západnej populácie sa vplyvom silných chemických liekov a opakovaného očkovania zrútil a nakoniec prepustil choroby hlbšie do ľudského organizmu, do centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Krátko: tento model tvrdí, že konvenčná medicína, miesto toho aby choroby liečila, je vlastne príčinou degenerácie ľudskej rasy. Jednoduchou úvahou dospejeme k záveru, že keby konvenčná medicína naozaj liečila chronické choroby, mali by sme dnes na západe duševne, emočne aj fyzicky zdravú populáciu. Podľa tohto modelu som už v roku 1970 predpovedal objavenie sa AIDS, keď som skupine lekárov v Aténach povedal, že pokiaľ konvenčná medicína bude pokračovať v podávaní antibiotík tak, ako to doposiaľ robila, príde čas, kedy sa imunitný systém človeka zrúti a objavia sa nové nevyliečiteľné choroby. Bola to bohužiaľ presná a včasná predpoveď.“

 

       Viac na stránke SME blog / Miloslav Haas