Kedy ústavný súd zverejní rozhodnutie o povinnom očkovaní z 10.XII.2014?

10.02.2015 23:54

 

ilustračný obrázok: paragraf zložený z dvoch injekčných striekačiekDobrý deň, pán Fillo,

 

       zaregistrovali sme Vaše vyjadrenie pre týždenník Slovak Spectator a zároveň na www.slobodaVockovani.sk, ktoré sa vzťahuje k nezverejneniu odôvodnenia rozhodnutia Ústavného súdu SR v súvislosti s nálezom PL. ÚS 10/2013. Písomné vyhotovenie odôvodnenia bolo účastníkom konania odoslané 30.I.2015.

       Ústavný súd SR ho môže širokej verejnosti cez svoju webovú stránku sprístupniť až vtedy, keď mu bude doručenkami preukázané, že si toto odôvodnenie prevzali účastníci konania. Keďže sa tak zatiaľ nestalo, nemohlo byť zverejnené. Považujeme za korektné, aby sa s odôvodnením oboznámili najprv účastníci konania a až potom široká verejnosť. Bezprostredne po obdržaní doručeniek bude, podobne ako všetky iné rozhodnutia, aj toto okamžite publikované.

       Ďakujem za porozumenie.

 

S úctou
--
PhDr. Anna Pančurová
hovorkyňa Ústavného súdu SR
Hlavná 110
04265 Košice

tel: 055 / 720 72 95
mobil: 0918 827 344