Kedy mať podozrenie na poškodenie dieťaťa očkovaním?

19.10.2012 05:21

Informasalus.it - 16.III.2012 - Dr. Roberto Gava

 

       Pôvodný článok "Quando sospettare un danno da vaccino in un bambino piccolo?"
       z taliančiny preložila Hana Šabíková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Dostávam denne desiatky mailov od rodičov, ktorí sa na mňa obracajú s prosbou o radu, čo robiť s deťmi, ktoré mali zdravotné problémy alebo ťažké patologické reakcie po detskom očkovaní. Bohužiaľ, nie je možné odpovedať všetkým, aj ked si uvedomujem, že dieťa poškodené očkovaním by malo byť liečené čo najskôr, aby sa predišlo tomu, že poškodenie sa v ňom nezvratne usídli oslabujúc predovšetkým jeho schopnosti a budúci nervovo-duševný vývin.

       Týmto rodičom by som odporúčal prečítať si články, ktoré občas zverejňujem na www.informasalus.it a preto je vhodné prihlásiť sa k odberu nášho občasníka, aby ste dostávali informácie o nových článkoch.

       Teraz by som sa rád v krátkosti zmienil o tom, kedy treba mať podozrenie na poškodenie novorodenca alebo všeobecne malého dieťaťa očkovaním.

       Ohľadom toho pripomínam, že poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním, majú stále tie isté rysy:

 • Dieťa preukazuje duševne-telesnú slabosť (čím je dieťa menšie, tým je vyššie riziko poškodenia, naopak, ak sa dieťa nechá najskôr vyrásť a dozrieť, riziko poškodenia z očkovania sa zmenší, aj kým nepominie úplne)
 • Očkovanie odhalí individuálnu slabosť u každého dieťaťa pôsobiac prevažne na imunitný systém a na všetky aparáty s ním úzko spojené: centrálnu a periférnu nervovú sústavu, tráviace ústrojenstvo, dýchacie ústrojenstvo a pokožku (sú možné prakticky všetky detské patologické prejavy, keďže imunitný systém je základom akéhokoľvek zápalového procesu a zápal je základom akejkoľvek patológie, zvlášť u malého dieťaťa).
 • Doba, po akej sa prejaví očkovaním spôsobené poškodenie zdravia rodičom alebo lekárovi sa pohybuje od pár dní do 1-2 mesiacov a závisí od intenzity imunitného poškodenia, od zrelosti tkaniva (alebo aj anagrafického veku) dieťaťa, od genetických predispozícií, od toho, ako prebehlo tehotenstvo a hlavne pôrod, od podanej liečby (hlavne tej antibiotickej a kortikosteroidnej), od nutričnej správnosti stravy dieťaťa a matky počas tehotenstva a po pôrode v prípade dojčenia, od predošlých (hlavne vírusových) chorôb dieťaťa ako aj matky počas tehotenstva a predovšetkým od počtu podaných vakcín a od veku v ktorom boli podané.
 • Poškodenie z očkovania je takmer vždy nešpecifické, ťažko zatriediteľné našimi súčasnými poznatkami, prinajmenšom v prvých 1-2 rokoch od jeho prejavenia sa (nasledovne sa poškodenie stáva čoraz vážnejším, takže aj zjavnejším, ale málokedy dovolí lekárom určiť s istotou diagnózu etiologického činiteľa (pôvodcu) ktorý ho vyvolal... aj kvôli tomu, že očkovanie sa takmer nikdy neberie do úvahy).
 • Vo všeobecnosti na očkovaním spôsobené poškodenie zdravia nezaberá rutinná farmakologická liečba (a ak zaberie, zaberie iba čiastočne, vyžaduje vysoké dávky a zvyčajne sú potrebné mnohonásobné farmakologické liečby).
 • Poškodenie z očkovania málokedy vyvoláva veľké hematochemické zmeny v rozboroch krvi, ku ktorým sa zvyčajne pristupuje, a celkovo neposkytuje ľahkú interpretáciu krvného obrazu na základe našich aktuálnych fyziologicko-patologických poznatkov.
   

       Z hľadiska laboratórnej diagnózy treba pátrať po poškodení z očkovania pomocou rôznych krvných testov, ktoré môžme rozdeliť na testy prvého a druhého stupňa:

       K testom prvého stupňa, čiže tým najbežnejším, ku ktorým by sa malo pristúpiť aj pred očkovaním, patria najmä:

 • Krvný obraz a diferenciál leukocytov (leukogram)
 • Sedimentácia erytrocytov (FW), C-reatívny proteín (CRP), elektroforéza bielkovín
 • Siderémia, feritín, glukóza, lipémia, kreatinín
 • Alkalická fosfatáza, hladina CPK, GMD (glutamátdehydrogenáza) , GGT (gama-gluamyltransfezáza), ALT (alanínaminotransferáza, SGPT, GPT) , vitamín D3
 • Plazmatické elektrolyty (sodík, draslík, horčík, vápnik a anorganický fosfor)
 • Hladina imunoglobínov (IgG, IgA, IgM, IgE)
 • TSH, T3, T4
 • Kompletný rozbor moču
 • Typizácia lymfocytov
 • Typizácia tkaniva HLA 1. a 2. triedy
 • Test potravinovej intolerancie (rádioalergosorbentný test = RAST)
 • Mineralogram vlasu
   

       Z testov druhého stupňa, ku ktorým by sa malo pristúpiť vždy, aj pri najmenšom podozrení z poškodenia očkovaním, spomíname najmä:

 • Zhodnotenie oxidačného stresu: plazmatické hladiny redukovaného a oxidovaného glutatiónu a ich pomer (GSH/GSSG), hladinu F2-izoprostánov v moči, neopterín v moči (znak imunitnej hyperaktivácie)
 • Zhodnotenie bunkového stresu: plazmatická hladina voľnej bunkovej DNA
 • Zhodnotenie genomického poškodenia: hodnota 8-hydroxydeoxyguanozínu (8-OHdG) v moči
 • Zhodnotenie poškodenia centrálnej nervovej sústavy: hladina kryptopyrrolu v moči a hladina plazmatického histamínu
 • Zhodnotenie porfyríny v moči (uroporfyríny a koproporfyríny), ktoré môžu byť prejavom farmakologického poškodenia, intoxikácie jedovatými kovmi a chemickými látkami, zhodnotenie genetických porúch, podvýživy, patológií pečene
 • Zhodnotenie metabolického poškodenia: plazmatické aminokyseliny (aj homocysteín) a aminokyseliny v moči, plazmatický histamín, organické kyseliny a kyselina orotová v moči.
 • Zhodnotenie detoxikačnej schopnosti: hladina glutatión S-transferázy
 • Plazmatická hladina antioxidačných vitamínov: vitamínu A, C, E, (tieto vitamíny predstavujú antioxidačný systém alternatívny alebo paralelný k systému glutatiónu)
 • Plazmatické hladiny IgM a IgG proti základným vírusom (cytomegalovírus, Epstein-Barrov vírus, varicella zoster vírus (vírus ovčích kiahní), herpes simplex vírus)
 • Plazmatické hladiny protilátok proti očkovacím vírusom (nákazlivá žltačka typu B, vírusy detskej obrny, osýpok, príušníc (mumpsu), ružienky) a proti očkovacím baktériám (záškrt, tetanus, čierny kašeľ) proti ktorým bolo dieťa očkované.
   

       Je možné, že bežné laboratóriá, v ktorých sú testy preplácané poisťovňou, niektoré skúšky druhého stupňa nevykonávajú. V tom prípade odporúčam kontaktovať laboratórium Fleming v Brescii, odporúčam ale dať si najskôr vyčísliť predbežnú cenu, lebo niektoré vyšetrenia môžu byť finančne náročné (toto laboratorium, ktoré je členom európskeho reťazca široko špecializovaných laboratórií, poskytuje možnosť zaslania krvi kuriérom bez toho, aby ste museli ísť do Brescii osobne, a takisto zabezpečuje spoluprácu s niektorými bežnými hematologickými laboratóriami v iných talianskych mestách, ktoré odoberú krv a zašlú ich do Flemingu v Brescii).

       Pripomínam ale, že namiesto systematického podstupovania mnohých vyšetrení primerané lekárske vyšetrenie a striktne osobitný prístup sú nevyhnutnosťou pre prospešný diagnostický a liečebný pokrok. Lekárov, ktorí majú odbornosť, trpezlivosť a vzdelanie, dostatočné pre tieto potreby, nie je veľa, ale homeopatickí lekári, obzvlášť klasickí homeopati, majú určite najviac pomôcok a príslušných znalostí, potrebných k dosiahnutiu želaných výsledkov.

       Na záver, v nešťastných prípadoch možného poškodenia z očkovania odporúčam pozrieť sa na stránky CoRIV (Coordinamento per la Ricerca e l’Informazione sulle Vaccinazioni), kde sú dostupné kontaktné údaje talianskych odborníkov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.

 

Literatúra:

 • Dr. Roberto Gava: "La Sindrome Influenzale in bambini e adulti", Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 2. vydanie, 2012
 • Dr. Roberto Gava: "Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche", Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 3. vydanie, 2010

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková korektúra + grafická úprava) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.