Kdy je očkování pro jedince vlastně přínosné?

22.02.2013 00:00

       [...]

       Aby očkování bylo odůvodnitelné vůči očkovanci, musí mít jeho provedení alespoň minimální absolutní přínos. Očkovat jedince proto, abychom od něj odvrátili riziko úmrtí, které mu hrozí s pravděpodobností 1:1.000.000, je šílenství medicíny. A obráceně: Očkovat 1 milión osob proto, abychom tím zachránili život jediné osoby, je zase zjevné šílenství ekonomické. Existuje něco jako „přiměřené riziko života“, proti kterému je již iracionální přijímat jakákoliv preventivní opatření, obzvláště pak opatření plošná, nákladná či částečně riziková. V mnoha případech infekčních onemocnění dnes bráníme u dětí již tak minimálním hrozbám, že i jedna cesta autem na dovolenou do zahraničí představuje pro vaše dítě vyšší riziko závažného zdravotního poškození včetně úmrtí. Co myslíte, měly by proto odpovědné maminky chránit preventivně zdraví svých dětí tím, že je nebudou vozit v autě?

       Jak velký musí být minimální absolutní přínos očkování pro očkovance, aby bylo jeho provedení odůvodnitelné? To je otázka, nad kterou se můžeme pohádat úplně všichni. Váš laický názor bude mít stejnou váhu, jako názor kteréhokoliv odborníka nebo i odborné komise. Odpověď na tuto otázku totiž nevychází z medicínské odbornosti. Vychází ze světonázoru jednoho-každého člověka na přiměřenost rizika našeho bytí na této Zemi. Minimální nutný absolutní přínos očkování je hodnota, která má především etický rozměr.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.