KDH navrhuje odškodňovať negatívne dôsledky očkovania

04.05.2014 09:45

       [...]

       Osobám postihnutým nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania by sa mal podľa KDH vytvoriť priestor na možnosť odškodnenia. V novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia to navrhujú poslanci Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik.

       Návrh zavádza možnosť odškodnenia obdobným spôsobom a v obdobnej výške, aký používajú už platné normy o odškodnení ujmy na zdraví z rôznych iných dôvodov.

 

       Viac na stránke SME.sk.