Kde ešte zúri socík

01.01.2012 00:00

       [...]

       Pri očkovaní proti TBC predstavuje možnú komplikáciu oslabená alebo porušená imunita dieťaťa. Tú je možné diagnostikovať a úspešne liečiť až po pol roku života. Na Slovensku sa však prvý raz očkuje proti TBC už pár týždňov po narodení. Napriek týmto rizikám zákon rodičom prikazuje dať dieťa zaočkovať. Ak by to odmietli, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) im môže uložiť pokutu do 331 eur.

       Aj napriek hrozbe pokuty pribúdajú pod Tatrami rodičia, ktorí odmietajú dať svoje dieťa zaočkovať. Dôvodom sú najmä obavy z nežiaducich účinkov očkovacích látok, o ktorých lekári často informujú len veľmi povrchne. „Ak sa tak deje, je to aj dôsledok systému zdravotníctva, v ktorom sú lekári prinútení robiť čo najviac výkonov. No pacientovi nikto nebráni opýtať sa,“ hovorí Svetozár Dluholucký, dekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a azda najznámejší obhajca štátom nariadeného očkovania. Vakcinácia proti TBC, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam či pneumokokovým ochoreniam podľa neho nepredstavuje pre dieťa žiadne riziko. „Teda, nie také, pre ktoré by sa bolo treba báť o jeho život,“ spresňuje.

 

       Viac na stránke Ekonomika.eTrend.sk.

       Viď tiež článok "Vyše 100 mŕtvych po očkovaní dojčiat hexavakcínou".