Každý rok sa dávam očkovať, hovorí nový hlavný hygienik Ján Mikas

26.09.2016 00:00

    [...]

    Ako chcete eliminovať prípady, ktoré sa množia, že rodičia odmietajú povinné očkovanie?

    „Očkovanie považujem za optimálne a efektívne preventívne opatrenie na predchádzanie vybraným prenosnýmochoreniam.  Našou úlohou je zabezpečiť, aby detská populácia bola proti týmto vybraným ochoreniam zaočkovaná a chránená. Súčasné možnosti cestovania a zvýšená migrácia obyvateľstva zvyšujú možnosti zavlečenia prenosného ochorenia aj na Slovensko. Za najvhodnejšiu možnosť, ako zmeniť názor rodičov, ktorí odmietajú očkovanie, je edukácia. V  súčasnosti nie je problém získať informácie. Máme k dispozícii internet, sociálne siete. Problém je však selektovať odborne podložené fakty od zavádzajúcich alebo účelových informácií.“

    Ako chcete úrad presvedčiť ľudí,  aby sa dali očkovať proti chrípke, keď z roka na rok je to stále menšie číslo? Už sa stalo, že verejnosť bola informovaná, že prichádza pandémia chrípky a žiadna sa nekonala,  aj keď sa viac ľudí zaočkovať nedalo.

    „Pandémia v rokoch 2009 a 2010 bola skutočná. Vyhlasuje ju Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pandemický vírus mal vlastnosti, ktoré oprávňovali WHO na vyhlásenie pandémie. Na Slovensku sme zaznamenali vysoký výskyt akútnych respiračných ochorení i úmrtí, pri ktorých sa laboratórne podarilo potvrdiť pandemický vírus. Ich oficiálny počet bol však v skutočnosti iba špičkou ľadovca. Stále prevláda u ľudí, dokonca som sa s tým stretol aj u zdravotníckych pracovníkov, názor, že chrípka je bežné ochorenie. Je veľmi ťažké presvedčiť človeka, aby sa dal zaočkovať proti chrípke, ak mu očkovanie neodporučí priamo všeobecný lekár. Je tam pritom vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií a ťažkého priebehu choroby osôb z rizikových skupín. Ide najmä o tehotné ženy, zdravotníckych pracovníkov, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, imunitnými poruchami. Práve na tieto osoby sa pokúsime zamerať.“

 

    Viac na stránke Ženy v meste.sk.

    K tomu viď článok Očkování proti chřipce vede k 5,5-násobnému zvýšení výskytu infekcí dýchacích cest.