Kauza očkování: Je kolektivní imunita pouze kolektivní iluze?

28.06.2013 00:00

       [...]

       Co je však důležité – rodiče jsou dnes masově přesvědčováni, že vytvoření kolektivní imunity v populaci je něco dobrého a prospěšného i pro jejich vlastní očkované dítě. To je ale přímý protimluv a zjevná kontradikce samotnému principu a všem definicím kolektivní imunity, když tato vlastnost populace poskytuje ochranný benefit pouze nechráněným jedincům. Určitý trik poté představuje argumentace, že tomu tak není, protože i u vašeho očkovaného dítěte mohou selhat vakcíny nebo dojít k poklesu protilátek a ke ztrátě protektivní účinnosti a pak se mu kolektivní imunita bude také hodit… No ale pak je přece zbytečné jej pro tento účel očkovat a vůbec je sporné chtít vytvářet a posilovat kolektivní imunitu tam, kde nám z nějaké příčiny selhávají vakcíny a rychle klesají hladiny protilátek bez zajištění efektivního přeočkovávání celé populace.

       [...]

       Kolektivní imunita tedy rozhodně není kolektivní iluze. Kolektivní iluze však je mnohé, co si dnes o kolektivní imunitě a jejím významu myslí naprostá většina laické veřejnosti a bohužel i ne zcela zanedbatelná část zdravotnických odborníků.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.