(K)očkování s miliony

31.12.2014 08:00

       [...]

       Nejvášnivější diskuze na internetu bývají pod články týkající muslimů, Romů, domácích porodů a očkování. Společným jmenovatelem je nebezpečí. Někteří lidé se cítí ohroženi, pokud by z jejich pohledu příliš liberální společnost dostatečně netrestala Romy za kriminalitu, muslimy za popírání západních hodnot, ženy za to, že hazardují se zdravím dítěte a neočkující za to, že ohrožují celou společnost chorobami.

       Návrh zákona, který se má 8. ledna projednávat ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny, se týká právě očkování, a radikálně mění dosavadní zvyky. Myslím, že takovému kroku by měla předcházet veřejná debata. Stalo se v ČR nedobrým zvykem, že debata o důležitých tématech buď vůbec neprobíhá, nebo pokud se silou vůle vytvoří, zbytečně se polarizuje a přeměňuje na souboj dobra se zlem.

 

       Viac na stránke Deník Referendum Domov.