K eskalácii mediálnej hystérie okolo otázky povinného očkovania (tlačová správa Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania)

16.05.2015 17:34

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania — 14.V.2015 — tlačová správa

 

ilustračný obrázok: injekčná striekačka, skrútená do tvaru otáznika    Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je presvedčená, že úlohou zdravotných autorít zoči-voči poklesu zaočkovanosti nie je podporovať mediálnu hystériu, šíriť prekonané dogmy a kriminalizovať rodičov kritických k povinnému očkovaniu, ale vykonať hlbokú sebareflexiu a začať viesť odborný a ľudský dialóg o konkrétnych negatívnych prípadoch z praxe.

    Dlhodobo upozorňujeme, že totalitné metódy zamlčovania, prikazovania, udávania, nátlaku a zbavovania sa zodpovednosti za následky nemajú miesto v demokratickej spoločnosti a nemôžu priniesť dobré ovocie. Rodič, ktorý pred rozhodnutím o očkovaní zvažuje legitímne otázky, sa namiesto k zmysluplným odpovediam dopracuje ku konfrontácii s aroganciou systému a (pochopiteľne) stráca dôveru v zdravotnú politiku, reprezentovanú ministerstvom zdravotníctva a jeho úradom verejného zdravotníctva. Žiaľ, zdravotnícke autority a inštitúcie ani pri riešení otázky povinného očkovania na Ústavnom súde SR nepostupovali inak a poskytli tejto inštitúcii zavádzajúce informácie, na základe ktorých Ústavný súd nesprávne vykonal test proporcionality, čo poznačilo vynesený výrok jednostrannosťou.

    Je nám ľúto, že svojím deštruktívnym prístupom úrady vážne poškodili aj najcennejšiu devízu slovenskej pediatrie — vzťah dôvery medzi lekárom a pacientom, ktorý bol dlho a namáhavo budovaný. Aj na tieto dôsledky sme dlhodobo upozorňovali a, žiaľ, skutočné dopady budú pravdepodobne oveľa hlbšie a ťažko vyčísliteľné.

ilustračný obrázok: paragraf, zložený z dvoch skrútených injekčných striekačiek    Pritom podľa vlaňajšieho prieskumu Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) práve pediater je pre slovenských rodičov stále ešte najdôveryhodnejším zdrojom informácií o očkovaní. Túto výsadu lekárov však oslabuje systém vzdelávania, kde na odborných konferenciách sú v poslednom čase lekári viac školení reklamnými agentami, ako „správne“ pristupovať k „neposlušným“ rodičom, než odborníkmi v problematike prevencie, diagnostiky a riešenia nežiaducich účinkov očkovania. Samovzdelávanie lekárov komplikuje obrovská byrokratická záťaž. Niektorí lekári k tomu povýšili vakcíny — farmaceutické produkty — na vec osobnej cti, čím problematiku citovo zaťažili a tým sa, žiaľ, sami zbavili schopnosti pokojnej argumentácie voči otázkam rodičov, a to aj tým, ktoré sú oprávnené a logické. Rastúca časť odbornej verejnosti však začína chápať, ako hlboko ju súčasný systém ponižuje.

    Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania opakovane vyzýva ministerstvo zdravotníctva na skutočný dialóg. Iba priznaním a riešením problémov je možné postupne obnovovať stratenú dôveru verejnosti. Prvým krokom by mohlo byť zriadenie stálej odbornej komisie pre skúmanie nežiaducich účinkov očkovania za účasti aj zástupcov verejnosti. Ponúkame naše skúsenosti a pomoc pri riešení problému nefunkčného systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania. Úrady by mali poskytovať úplné a pravdivé informácie a nechať na občanov, aby na základe nich slobodne robili dobré rozhodnutia.

    Žiadame národnú radu, aby uznala zodpovednosť štátu a napokon schválila zákon o odškodňovaní následkov očkovania, spôsobených na zdraví dieťaťa na príkaz štátu. Rodiny s poškodenými deťmi naliehavo potrebujú pomoc. Súčasný systém povinného očkovania považujeme za neudržateľný a protiústavný, a to napriek výroku Ústavného súdu, pretože tento výrok nevznikol na základe objektívnych vstupných informácií, a tiež preto, že sa týka len „prenosných smrteľných ochorení“ a veľká časť chorôb, proti ktorým sa deti povinne očkujú, pod túto charakteristiku nespadá, najmä nie pri dnešnom sociálnom či hygienickom štandarde a pri dnešnej úrovni medicíny.

 

    Za Radu Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.:

  • Mgr. Peter Tuhársky, člen Rady o.z.,
    a
  • Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z.