Jednostrannosť a neodbornosť v odbornej inštitúcii?

20.09.2013 00:00

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vyjadruje svoje pobúrenie nad materiálmi, ktoré lekárom rozposiela údajne RÚVZ Levice.  Namiesto odborného materiálu pediatrom doručili zavádzajúci anonymný článok s názvom "Škodlivé následky antiočkovacích hnutí", pochádzajúci zo stránky zdravoveda.eu patriacej o.z. Rasion, kde sa podpísal len grafik a fotograf.

       [...]

       V prípade, že rozposielanie uvedeného zavádzajúceho článku je skutočne aktivitou RÚVZ Levice, považujeme ho za škandalózny dôkaz jednostrannosti a nekompetentnosti v riadení tak závažnej problematiky, akou je plošné očkovanie detí.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.