Je Prevenar (vakcína proti pneumokokom) hodný svojej ceny?

24.08.2010 23:32

DrTenpenny.com - 29.IV.2007 - Dr. Sherri Tenpenny

 

       Pôvodný článok "Is Prevnar, the Ear Infection Vaccine, Worth the Price?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Od roku 2000 sú deti (v USA; na Slovensku od roku 2009 - pozn. prekl.) plošne očkované štyrmi (na Slovensku tromi - pozn. prekl.) dávkami Prevenaru, očkovacej látky, ktorá vytvára protilátky proti siedmym rôznym kmeňom pneumokokových baktérií. Prevenar je označovaný za očkovaciu látku s antigénom v podobe bunkových stien. Pozostáva totiž z malých čiastočiek vonkajšieho púzdra pneumokokových baktérií. Po vstreknutí časti bunkovej steny mikróbu si telo vytvára protilátky proti ochrannému plášťu baktérie. Keď dôjde ku kontaktu s jedným z kmeňov, proti ktorým sa očkuje, protilátky vniknú do živého patogénu a vo výsledku ho zabijú.

       Prevenar obsahuje antigény proti siedmym kmeňom pneumokokov, ktoré sa vyskytujú v USA najčastejšie (v USA, nie na Slovensku - pozn. prekl.), aj keď v prírode jestvuje vyše 90 kmeňov pneumokokov. Prevenar bol pôvodne zamýšľaný na ochranu pred invazívnym pneumokokovým ochorením, aj keď pravdepodobnosť, že malé dieťa dostane invazívne pneumokokové ochorenie bola stanovená na 0,15%. Krátko na to bol Prevenar propagovaný medzi rodičmi, že chráni pred nákazami uší, aj keď príbalový leták pripúšťa, že očkovacia látka znižuje počet nákaz ucha len o zhruba 9%.

       Vyvstali však problémy. Niekoľko štúdií skonštatovalo, že použitie Prevenaru (a z toho vyplývajúce vykynoženie siedmych bežných kmeňov baktérií) viedlo k nárastu výskytu tých kmeňov, proti ktorým sa neočkuje.1 Štúdia vydaná v apríli 2007 v JAMA (= Journal of American Medical Association = časopis Amerického zväzu lekárov - pozn. prekl.) oznamuje, že výskyt kmeňov, proti ktorým vakcína nechráni, vzrástol o 140% v porovnaní s ich výskytom pred začiatkom plošného očkovania.2

       Ďalším dôsledkom plošného nasadenia Prevenaru je objavenie sa kmeňov baktérií, ktoré sú odolné voči antibiotikám. V 70. rokoch prakticky všetky kmene boli vysoko citlivé na penicilín, od zavedenia Prevenaru sa však mnohé kmene stali vysoko odolnými. V štúdii vydanej v roku 2003 bola viac než tretina odobratých vzoriek pneumokokov odolná aj voči iným bežným antibiotikám, vrátane ceftriaxone (Rocephin) - 14%, erythromycin - 22% a trimethoprim/sulfa (Bactrim) - 31%. 20% izolovaných baktérií Streptococcus pneumoniae bolo odolných na všetky štyri antibiotiká.3

       Výskum, zverejnený v roku 2005 dvomi bostonskými výskumníkmi, dospel k záveru, že prirodzená imunita voči pneumokokom môže byť pre ochranu pred chorobou dôležitejšia než očkovanie. Lipsitch a Malley preskúmali neočkované batoľatá v USA, Fínsku a Izraeli. Zistili, že výskyt invazívnych pneumokokových ochorení sa u detí medzi jedným a dvomi rokmi života zmenšil o približne 50%. Za ten istý čas však koncentrácia protilátok vzrástla len nepatrne. Výskumníci dospeli k záveru, že ochranu pred baktériou poskytuje nejaký mechanizmus iný než protilátková ochrana.4

       Čo iné teda môže poskytovať ochranu? Výskumníci nevedia, ale vo svojej štúdii konštatujú: "tieto pozorovania ukázali veľký význam jedného alebo viacerých činiteľov iných než tvorba protilátok, ktoré sú potrebné na vybudovanie ochrany proti pneumokokovým ochoreniam." To znamená, že deti majú určitý prvok prirodzenej ochrany, ktorý presahuje osoh z očkovania proti pneumokokom, a ktorému doposiaľ nerozumieme.

       Namiesto hľadania mechanizmu, ktorý poskytuje prirodzenú ochranu, zamýšľajú výskumníci použiť tieto informácie na vývoj novej - celobunkovej - očkovacej látky, ktorá bude obsahovať antigény všetkých 90 kmeňov pneumokokov v jednej dávke. Výskumník Malley pripustil, že prvotným cieľom bude otestovať túto vakcínu na dospelých dobrovoľníkoch a prípadne aj na deťoch.

       Ale je tu snáď aj lepší spôsob.

       Epidemiologické štúdie ukázali, že výskyt nákaz uší môže byť znížený dojčením, odstránením fajčenia v domácnosti, častým umývaním rúk a používaním menších predškolských zariadení pre deti namiesto väčších.5 Keďže však je Prevenar jedným z najlepšie predávaných výrobkov farmaceutického priemyslu, s obratom takmer 1 miliardu dolárov ročne, odpoveď je zas a znovu: "nasleduj peniaze."

 


  1. Kyaw MH, Lynfield R, Schaffner W, a kol.: "Effect of introduction of the pneumococcal conjugate vaccine on drug-resistant Streptococcus pneumoniae" (zverejnená oprava bola vydaná v N Engl J Med. 2006;355:638), N Engl J Med. 2006;354:1455-1463.
  2. Singleton, Rosalyn, MD, MPH, a kol.: "Invasive Pneumococcal Disease Caused by Nonvaccine Serotypes Among Alaska Native Children With High Levels of 7-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Coverage", JAMA. 2007;297:1784-1792
  3. Finkelstein, JA a kol.: "Antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae in the heptavalent pneumococcal conjugate vaccine era: predictors of carriage in a multicommunity sample", Pediatrics. 2003 Oct;112(4):862-9.
  4. Lipstich, Marc: "Anticapsular Antibodies the Primary Mechanism of Protection against Invasive Pneumococcal Disease?", PLoS Med. 2005 January; 2(1): e15.
  5. Giebink,GS: "Preventing otitis media", Ann-Otol-Rhinol-Laryngol-Suppl. 1994 May; 16320-3