Je bezpečnosť očkovania proti HPV len ilúziou, ktorú pri živote udržuje zatajovanie vedeckých údajov?

17.01.2016 00:17

SaneVax, Inc.15.I.2016Norma Erickson

 

    Pôvodný článok Is HPV Vaccine Safety an Illusion Maintained by Suppression of Science?
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

logo SaneVax, Inc.    Vo štvrtok 14.I.2016 poslal Dr. Sin Hang Lee otvorený list — sťažnosť ku generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie (angl. World Health Organization = WHO) Dr. Margaret Chan, v ktorej obviňuje členov Celosvetového poradného výboru pre bezpečnosť očkovania (angl. Global Advisory Committee on Vaccine Safety = GACVS), Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (Centers for Disease Control and prevention = CDC), Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí Japonska, ako aj ďalších z manipulácie s údajmi a zo zatajovania vedeckých údajov v snahe udržať ilúziu o bezpečnosti očkovacích látok proti ľudskému papilómovému vírusu (angl. Human Papilloma Virus = HPV) napriek presvedčivým dôkazom o ich nebezpečnosti.

    Dr. Lee vo svojom liste uvádza, že rad e-mailov, nedávno odhalených pomocou žiadosti na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám na Novom Zélande, dokazuje, že Dr. Robert Pless, vedúci GACVS, Dr. Nabae Koji z Ministerstva zdravotníctva Japonska, Dr. Melinda Wharton zo CDC, Dr. Helen Petousis-Harris z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande a ďalší (vrátane predstaviteľov WHO) môžu byť zapletení do úmyselného zavádzania japonského odborného prieskumu bezpečnosti vakcín proti HPV pred, počas a po verejnom výsluchu v Tokiu dňa 26.II.2014.

    V sťažnosti sa píše, že poskytnuté e-maily jasne preukazujú, že táto skupina predstaviteľov WHO a vládnych zamestnancov, zodpovedných za poradenstvo odbornému výboru japonskej vlády ohľadne bezpečnosti očkovania proti HPV, vedela pred verejným výsluchom 26.II.2014 v Tokiu, že jeden z ich vlastných odborníkov vedecky dokázal, že očkovanie proti HPV zvyšuje hladinu cytokínov, vrátane tumor nekrotizujúceho faktoru (TNF), obzvlášť v mieste vpichu vakcíny, a to výrazne viac než iné vakcíny. Rozhodli sa však zatajiť túto informáciu počas spomínaného verejného výsluchu.

    Samozrejme, tento kus vedeckých údajov, ktorý bol známy všetkým členom skupiny, nie je uvedený ani v stanovisku GACVS k bezpečnosti očkovania proti HPV, ktoré bolo vydané 12.III.2014. Nanešťastie pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti, to isté stanovisko GACVS sa stále používa na uisťovanie zdravotníckych úradníkov, osôb, čo rozhodujú o politike, a samotných zdravotníkov po celom svete, že nie je dôvod na akékoľvek obavy z nebezpečnosti vakcín proti HPV.

    Dr. Lee uzavrel svoju sťažnosť jednoduchým tvrdením, že je známy najmenej neden mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo vážne nežiaduce reakcie nastávajú po očkovaní proti HPV oveľa častejšie než po iných očkovaniach a prečo niektorí náchylní ľudia môžu v dôsledku tohto očkovania utrpieť náhlu nevysvetlenú smrť. Ukazuje sa, že to patrí medzi údaje, ktoré „odborníci“ považovali za potrebné zatajiť.

    Dr. Lee píše:

„Tí, ktorých mená sa objavujú v mojej sťažnosti, a všetci, čo zaslepene zamietajú oprávnené obavy z nebezpečnosti očkovania proti HPV, len aby sa v tomto očkovaní mohlo pokračovať, by mali byť hnaní na zodpovednosť za svoje činy. Niet žiadnej výhovorky pre úmyselné nevšímanie si vedeckých dôkazov. Niet žiadnej výhovorky pre zavádzanie celosvetových tvorcov očkovacej politiky, a to na úkor záujmov verejného zdravia. Niet žiadnej výhovorky pre tak nehorázne narušenie dôvery verejnosti.“

 

Zdroje: