Jak se taky schvalují vakcinační akce

06.04.2011 00:00

       Je všeobecně známou skutečností, že je zakázána jakákoliv reklama léčivých přípravků vázaných výdejem na recept, která by byla zaměřena na širokou laickou veřejnost. Jedinou výjimkou je možnost reklamy v případě schválených vakcinačních akcí.

       [...]

       V prvé řadě je nutné si uvědomit, že něco jako reklamou informovaný pacient, který se racionálně spolupodílí na volbě svých léčiv a vytváří lékaři v tomto ohledu terapeutického sparing partnera – je absolutní hloupost, která je mimo realitu. Reklamou částečně informovaný pacient je svému vlastnímu zdraví často mnohem nebezpečnější, než pacient zcela neinformovaný, který „pouze“ důvěřuje svému lékaři. Objektivním přínosem pro terapeutický vztah a léčbu by byl až medicínsky vzdělaný pacient. Tedy pacient, který nemá pouze nějaké informace navíc, ale který zná všechny základní potřebné informace, umí s nimi správně pracovat a zasadit je do medicínského kontextu celé problematiky. Pacient, který se umí správně zeptat a přitom ví jaké parametry musí mít správná odpověď jeho lékaře – to je velmi vzdálený, ale určitě velmi hodnotný společenský cíl. Tohoto cíle lze možná dosáhnout půlročním intenzivním vzdělávacím kurzem (u někoho), ale rozhodně ne uvolněním zákazu reklamy na léčiva, jak dnes bludně káží mnozí nohsledi farmaceutického průmyslu.

 

       Viac na stránke eLAW.cz.