Jak odmítnout povinné očkování – 1. díl

29.11.2013 00:00

       [...]

       Jako první před psaním tohoho článku jsem si musel položit otázku, zda lze očkování odmítnout postupem, který by byl protiprávní? Skutečně bych nerad nabádal kohokoliv k tomu, aby sám porušoval právní předpisy. Očkování určitě odmítnout nelegálně lze. Své děti nemusíte třeba k pediatrovi vůbec poslat. Až na vás poté přijde „sociálka“, můžete své děti vydávat za své synovce a neteře nebo za děti známých apod. Tímto způsobem a jemu podobnými asi své právní povinnosti porušit přeci jen dokážete. Je to totiž podvod a mohly by to být v jiných variantách i jiné trestné činy. (Jako například schovat své novorozené děti do sklepa, aby na ně nikdo nepřišel, než vám dorostou do věku, kdy už se neočkuje apod.)

       Je zajímavé, že žádným jiným způsobem se vám to spíše podařit nemůže. Jakmile vstoupíte do procesu „odmítnutí očkování“ skutečně aktem ODMÍTNUTÍ – tedy oficiálním sdělením své odporující informace (uvádějící vaše stanovisko, názor, odůvodnění a avizovaný postup) protistraně (de facto státu), nastartujete proces souboje vašich práv a povinností se soubojem práv a povinností protistrany. Žádný z těchto procesů nemůže být z principu nelegální, protože jej můžete vyhrát i prohrát. Kdykoliv jej totiž jedna či druhá strana sporu může nechat rozhodnout soudem, a to je přece úplně v pořádku.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.