Islam, očkovanie a zdravie

01.09.2012 02:47

International Medical Council on Vaccination20.I.2011Dr. A. Majid Katme

 

       Pôvodný článok Islam, Vaccines and Health
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - A. Majid Katme, MBBCh, DPM       Dávame našim nevinným deťom haraam (hriešne) látky a škodlivé chemikálie, ktoré ničia ich prirodzený imunitný systém, spôsobujú choroby, utrpenie a smrť. Všetci moslimskí lekári a rodičia by si mali byť vedomí zloženia vakcín a ich neúčinnosti. Škody sú jasne vyššie než prípadné prínosy. Nastal čas postaviť sa za pravdu.

 

Zloženie vakcín

       V zložení rôznych vakcín nájdeme jedovaté kovy, hnis z vredov chorých zvierat, konské sérum, teľacie sérum, fekálie, bunky pochádzajúce z umelo potratených bábätiek, moč, rakovinové bunky, stery z chorých detí, formaldehyd (rakovinotvorná látka, používaná v balzamovacích tekutinách), fenol (rakovinotvorná látka, schopná vyvolať ochrnutie, kŕče, kómu, nekrózu a gangrénu), hydrolyzát laktalbumínu (emulgátor), fosforečnan hlinitý (soľ hliníka, ktorá spôsobuje koróziu tkanív), retrovírus SV-40 (kontaminant v niektorých vakcínach proti detskej obrne), antibiotiká (napr. neomycín), vedúce k rezistencii (odolnosti) baktérií voči liečbe, kuracie embryo (ako živná pôda pre množenie vírusov), fosforečnan sodný (pufrovacia soľ) a cudzie zvieracie tkanivá, obsahujúce genetický materiál (DNA/RNA) zo živnej pôdy.

       Vakcíny sú tiež kontaminované mykoplazmou, baktériami, opičími vírusmi ai. Medzi jedovaté kovy vo vakcínach patrí ortuť (thiomersal) ako konzervant a hliník ako adjuvant. Ako ortuť, tak aj hliník preukázateľne poškodzujú mozog a nervovú sústavu. V niektorých prípadoch bol thiomersal nahradený iným neurotoxínom - 2-fenoxy-etanolom (2PE). Vakcíny obsahujú aj glutaman sodný (MSG), sorbitol a želatínu. Mnohé z týchto zložiek sú pre moslimov, židov, hinduistov alebo vegetariánov neprípustné.

 

Osudovo chybný systém zásahov

       Očkovanie je založené na dávno zdiskreditovanej teórii, že podnecovaním tvorby protilátok vzniká ochrana proti chorobe. Táto teória nielenže nebola dokázaná, ale naopak — bola opakovane vyvrátená. Podnecovanie tvorby protilátok nemusí vytvoriť imunitu a už vôbec nie trvalú imunitu. Prítomnosť protilátok je len znakom kontaktu s chorobou, čo je len malá časť toho, z čoho pozostáva imunitný systém. Deti s nevyvinutým a nezrelým imunitným systémom dostanú dnes okolo 25 vakcín do veku 13 mesiacov (na Slovensku 24 vakcín do veku 15 mesiacov — pozn. prekl.). Niet pochýb o tom, že tento nezodpovedný systém narúša a môže dokonca navždy zničiť vývoj imunitného systému.

       Deťom vo Veľkej Británii sú bežne podávané tieto vakcíny: v 2 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, pneumokoky (6 zložiek, 2 vpichy); v 3 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, meningokoky (6 zložiek, 2 vpichy); v 4 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, pneumokoky, meningokoky (7 zložiek, 4 vpichy); v 12 mesiacoch: hemofily, meningokoky (2 zložky, 2 vpichy); v 13 mesiacoch: osýpky, príušnice (mumps), ružienka, pneumokoky (4 zložky, 2 vpichy). To predstavuje brutálny lekársky úder, zasadený malému, slabému, bezbrannému telu nevinného dieťaťa.

 

Len zopár obludných problémov

       Je to nehorázne, ale štúdie očkovania neobsahujú placebo skupiny. Namiesto toho použijú iné vakcíny ako „kontrolné“ skupiny, čím sa stáva nemožným správne porovnanie skutočného počtu nežiaducich účinkov medzi testovacou skupinou a kontrolnou skupinou. Nebol vykonaný žiadny výskum dlhodobých účinkov očkovania. Post-marketingové údaje (získané po uvedení vakcíny na trh) o nežiaducich účinkoch, poškodeniach zdravia a úmrtiach po očkovaní sú ignorované.

       Navyše tento systém postráda individualizáciu. Je to jedna miera pre všetkých. Nevykonáva sa predbežné vyšetrovanie možných problémov s imunitou a alergií. Preťažovanie ľudského tela infekciami nenapraviteľne rozruší a zničí imunitný systém. Chemikálie vo vakcínach vyvolávajú alergie, astmu, autoimunitné ochorenia i autizmus. Mimochodom: nedajte sa žiadnym indoktrinovaným lekárom presvedčiť, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Urobte si vlastný prieskum.

       Sexuálna nemorálnosť a cudzoložstvo sú podporované tým, že našim dcéram ponúkajú očkovanie proti HPV, ktoré by malo chrániť pred rakovinou krčka maternice. Pritom bolo dokázané, že očkovanie proti HPV u niektorých očkovaných dokonca zvýši riziko rakoviny krčka maternice. Podľa mnohých vedeckých správ sú tu navyše obavy, že niektoré očkovacie látky spôsobujú neplodnosť a používajú sa na utajené obmedzovanie pôrodnosti. Úlohou skutočnej medicíny je hľadať a zabrániť príčine choroby, nie potláčať príznaky ani tlačiť do tela chemikálie a vakcíny.

 

Islam a lekárska veda musí odporovať očkovaniu

       Odpor voči očkovaniu je v prvom rade islamskou povinnosťou, založený na islamskej etike ohľadne dokonalosti prirodzeného imunitného obranného systému ľudského tela, posilnenej skvelým prorockým návodom, ako sa vyhnúť väčšine infekcií. Odpor voči očkovaniu je tiež záležitosťou lekárstva a zdravia. Väčšina ľudí si nie je vedomá, že na Západe sa objavil nespočet dôkazov o mnohých vážnych zdravotných rizikách u očkovaných osôb.

 

Islam a imunitný systém

       Kolostrum v materskom mlieku, bohatý zdroj hojnosti protilátok, je nesmierne dôležité na poskytnutie imunity dieťaťu počas prvých dní po narodení. Dojčenie do dvoch rokov dáva dieťaťu vynikajúcu imunitu do budúcnosti. Lekárske štúdie dokazujú úžasnú ochranu dojčením proti infekciám, dokonca aj proti detskej obrne. Prvé dva roky života sú kľúčovým obdobím, v ktorom si telo dieťaťa vyvíja prirodzený a zrelý imunitný systém. Očkovanie narúša a poškodzuje prirodzený proces vývinu človeka. Boh (Allah), Stvoriteľ, Vynálezca, zariadil, aby väšina baktérií a vírusov bola zničená prirodzenými procesmi obrany na vstupe na pokožke, slizniciach a v žalúdku. Tento proces sa veľmi odlišuj od vpichnutia vakcíny priamo do tela bez kontaktu s prirodzenými obrannými líniami.

       25 oslabených chorôb je ničivo vtlačených ihlou do tiel našich krehkých detí v stave, keď si ešte len vytvárajú svoju vlastné prirodzené obranné systémy. Je lekársky potvrdené, že nákaza a choroba spravidla prejdú do samovoľného uzdravenia sa. Detské prenosné ochorenia pomáhajú budovať imunitný systém proti útokom, čo prídu v budúcnosti. Ako nám povedal náš milovaný lekár a prorok Muhammad, mier a pokoj s ním, na každú chorobu jestvuje liek. Posledná svätá kniha — Korán — je veľkolepým lekárskym zdrojom ako pre prevenciu, tak aj pre liečbu chorôb. Pre najlepšiu prípravu tela by mal moslim používať prirodzenú a prípustnú výživu z Yayyib (prirodzených) potravín a nápojov.

       Ďalej je dôležité vyriešiť príčiny chorobnosti a úmrtnosti: chudobu, podvýživu, nedostatok čistej pitnej vody, nedostatok zdravých prirodzených potravín, nedostatočnú hygienu a jedy v prírode i v tele. Islamské hľadanie halal (zákonného) a vyhýbanie sa harram (zakázanému) je bolo spojené so zdravím mnohými moslimskými lekármi a vedcami, obzvlášť na poli preventívnej medicíny. Veľkú pozornosť by sme mali venovať osobnej hygiene, vrátane umývania si rúk zhruba 25x denne (15x pred piatimi každodennými modlitbami v rámci wudu — rituálnej očisty). Správnym vykonávaním každodennej osobnej hygieny predídeme mnohým nákazám.

       Mnohé druhy ovocia a inej zdravej potravy, predpísané v Islame, pôsobia — ako sa neskôr ukázalo — preventívne voči chorobám a posilňujú imunitný systém: olivy a olivový olej, zázvor, hrozno, granátové jablká, ocot, rozmarín a figy. Islamom predpísaná doplnková liečba nás chrábi pred chorobami a posilňuje našu prirodzenú imunitu, vrátane medu, pôstu, modlitby (meditácie), Du'A (špeciálnej modlitby) za chorých, černušky siatej (čiernej rasce), Hijama (bankovanie), posvätné ovocie a jedlo, dojčenie, aroma terapia, Zam Zam (pitie svätenej vody v Mekke počas púte) a skladanie rúk so zvláštnou modlitbou. Častý pobyt na slnku pre vitamín D a potrava, bohatá na vitamín D, chráni pred mnohými chorobami. Islam zakazuje Moslimom užívať akýkoľvek škodlivý medikament alebo látku. Dokonca aj keď je o jej škodlivosti či neškodnosti určitá pochybnosť alebo spor, Islam nám prikazuje úplne ju odmietnuť. A to sa týka aj očkovania.

 

Pravda, ktorú treba povedať

       Zakázané látky (harram) v mnohých vakcínach sú zvyšky ľudských plodov, bravčová želatína, alkohol, zvyšky ľudských a zvieracích tiel. Tieto najis (nečisté), haraam (hriešne) zložky nie sú podávané v stave ohrozenia za účelom záchrany života v danej chvíli. Je absurdné zavádzať nespočet pôvodcov nákaz do tiel miliónov ľudí len pre prípad prevencie budúcej nákazy. Je veľmi zlé, že si moslimskí lekári osvojili lekársky zásah, ktorý obsahuje tak veľa haraam (hriešnych) a škodlivých chemikálií.

       V islame je ľudské telo posvätné. Mali by sme ho chrániť a udržiavať v prirodzenom, čistom, zdravom a bezpečnom stave. Keďže vakcíny nie sú ani čisté, ani prirodzené, niet divu, že veda a medicína zistila, že sú také nebezpečné. Dobre zosnovaný plán farmaceutického priemyslu vyvoláva strach u rodičov, čo neočkujú svoje deti. Lekári a vlády boli indoktrinované a skorumpované obrovským a neuveriteľne silným priemyslom, aby presadzovali povinné očkovanie navzdory zdraviu, náboženstvu a ľudským právam. Nestalo sa tak za účelom zlepšenia zdravia, ale za účelom dosiahnutia zisku. Očkovanie by nemalo byť vnucované nikomu.

 

Prečo odporovať očkovaniu:

 • narúša a ničí prirodzený imunitný systém nevinného dieťaťa
 • vyrába mnoho telesných a lekárskych problémov
 • zvyšuje odolnosť baktérií voči liečbe u mnohých pacientov
 • môže mnohých ľudí učiniť sterilnými alebo neplodnými
 • obsahuje mnoho škodlivých chemikálií, ako je napr. ortuť alebo hliník
 • chýbajú nezávislé vedecké dôkazy o jeho účinnosti a bezpečnosti
 • obsahuje mnoho haraam (hriešnych) látok, neprípustných pre 1,6 miliardy moslimov po celom svete (najnovšie z nich je vakcína proti meningokokom pre moslimských pútnikov do Mekky, ktorá obsahuje bravčový materiál, ktorý je neprípustný)
 • obsahuje aj látky, ktoré sú neprípustné pre židov, hinduistov a vegetariánov
 • je nehygienické a plné kontaminantov
 • je to strata biliónov dolárov ročne a ľudí i vlády krajín chudobného tretieho sveta činí ešte chudobnejšími a zadĺženejšími, a výrobcov vakcín amorálne bohatými
 • je z lekárskeho hľadiska neetické, keďže nás odvádza od vysporiadania sa s príčinami choroby a od práce na prevencii. Je veľmi zlou lekárskou praxou používať očkovanie proti každej chorobe
 • postráda transparentnosť a informovaný súhlas. Väčšina rodičov, verejnosť a dokonca ani lekári si nie sú vedomí škôd, spôsobených očkovaním, zloženia očkovacích látok a nákladov na očkovanie
 • rastúci počet lekárov, zdravotníkov a rodičov sa pridáva ku kampani proti očkovaniu (viď webové stránky nižšie)
 • máme mnoho prirodzených spôsobov na vybudovanie prirodzene silnej imunity, schopnej zvíťaziť nad väčšinou nákaz
 • máme mnoho prírodných, bezpečných alternatív
 • je to neuveriteľné, ale výrobcovia vakcín sú zbavení akejkoľvek právnej zodpovednosti za spôsobené škody, bez ohľadu na počet ľudí, ktorí zomrú alebo sú zdravotne postihnutí kvôli očkovaniu.
 • naše nevinné deti trpia a nedali vôbec žiadny súhlas s očkovaním. Ide teda o lekársky útok na ne.

 

Internetové zdroje:

 

Ďalšie internetové zdroje:

 

Dr. A. Majid Katme

       kritizuje očkovanie ako z náboženského pohľadu islamu, tak aj z lekárskych dôvodov. Dr. Katme sa narodil v Libanone a býva vo Veľkej Británii, kde je hovorcom Islamského zväzu lekárov (Islamic Medical Association UK).

       Je zástancom prírodnej a islamskej medicíny. Každý týždeň vystupuje v relácii o zdraví na IQRA (Sky 826) vo Veľkej Británii a navyše k tomu každý týždeň vystupuje v troch moslimských rozhlasových reláciách.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.