Ing. Iva Vranská Rojková: Chceme fond pre odškodňovanie obetí očkovania

08.10.2013 00:00

       [...]

       Časť odborníkov sa obáva, že dobrovoľnosť by znamenala prepad v zaočkovanosti, a považuje obyvateľstvo za „nepripravené na dobrovoľnosť“. Podľa nášho názoru je problém presne opačný – slovenský byrokratický aparát, s jeho známymi problémami, nie je pripravený na povinné očkovanie. Svedčí o tom rozporuplnosť a netransparentnosť legislatívy, rozhodovania o zaraďovaní vakcín do „povinného“ kalendára, bagatelizovanie nežiaducich účinkov, katastrofálny stav ich sledovania, ako aj vzdelávania lekárov.

       Sme presvedčení, že akékoľvek domnienky o „nepripravenosti obyvateľstva“ neoprávňujú štát k potláčaniu základného ľudského práva, ktorým je aj ochrana telesnej integrity. Veď  ak vie štát hodnoverne doložiť zmysel a bezpečnosť očkovania, tak by nemal byť problém presvedčiť pacienta o tom, že tento zákrok je pre neho výhodný. Žiaľ, ukazuje sa, že štát toto preukázať vonkoncom nevie, a tak siaha po represii.

 

       Viac na stránke Slovenský pacient.