Ing.Fillo: Stop nucení k čipování/očkování! SK

23.07.2014 00:00

       [...]

       Necipujtenas.CZ: Jsou zde evidentní podobnosti mezi systémem vynucováním očkování a čipování? Jaké ?

       Ing. Marián Fillo: „Áno sú tu viaceré paralely. Je tu snaha skrz ustanovenie nejakého právneho predpisu donútiť pod hrozbou pokuty rodičov (resp. majiteľov zvierat) k tomu, aby svoje deti (zvieratá) podrobili určitému zdravotnému zásahu, ktorý nie je bez rizika (môže mať potenciálne až fatálne nežiaduce účinky), pričom pre veľkú väčšinu detí (zvierat) vlastne nie je vôbec potrebný, ba dokonca je im viac na škodu než na úžitok. Na oboch (na očkovaní i na čipovaní) sa pritom slušne nabalia ako výrobcovia, tak aj tí, čo samotný zákrok vykonávajú, nehovoriac o úradníkoch, čo nad tým vykonávajú dozor. V oboch prípadoch sa nepostupuje systémom predbežnej opatrnosti (tzn. ak nie je nado všetku pochybnosť dokázané, že to je bezpečné, považuje sa to za príliš nebezpečné na to, aby sa to hromadne používalo), nie je dôkladne vedecky preskúmané, čo všetko v dlhodobom horizonte (15 a viac rokov) môže očkovanie/čipovanie spôsobiť - napriek tomu, že zástancovia jedného a druhého sa pokrytecky oháňajú medicínou, založenou na dôkazoch (Evidence-based medicine = EBM).”

       Necipujtenas.CZ: Jak jste vnímal vítězství slovenského národa loni na podzim (2013), když Váš Parlament zrušil povinné čipování psů, koček a fretek, které si předtím politici vynutili pod pretextem mylného výkladu legislativy Evropské komise?

       Ing. Marián Fillo: „Vnímam to ako víťazstvo občianskeho odporu, ktorého som sa aj sám zúčastnil svojím podpisom pod petíciu za zrušenie povinného čipovania zvierat, a tiež ako víťazstvo zdravého rozumu. Pritom však stále zostáva povinnosťou čipovať zvieratá, s ktorými idete do zahraničia napr. na dovolenku, čo je podľa mňa tiež na hlavu. Pred 20 rokmi sme sa bez toho obišli a akosi som nepostrehol, čo sa tým vlastne vyriešilo, keď sa to zaviedlo!”

 
       Viac na stránke Nečipujte nás.