Informátor: Americký úrad verejného zdravotníctva úmyselne zatajoval údaje o významnom podiele očkovania MMR vakcínou na vzniku autizmu

26.08.2014 09:18

Natural News25.VIII.2014Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok CDC whistleblower exposes massive autism cover-up perpetrated by government agency
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok — autizmus a očkovanie       Úrad verejného zdravotníctva USA (U.S. Centers for Disease Control and Prevention = CDC) je namočený v ohromujúcom zavádzaní verejnosti ohľadne údajnej bezpečnosti trojkombinovanej očkovacej látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR, z angl. Measles = osýpky, Mumps = príušnice, Rubella = ružienka — pozn. prekl.). Špičkový vedec zo CDC, ktorý nedávno upútal pozornosť sťaby anonymný informátor, vyšiel von s pravdou, že CDC vedome zamlčiaval údaje, poukazujúce, že MMR vakcína môže spôsobiť autizmus, obzvlášť u černošských chlapcov, ktorí boli očkovaní pred dosiahnutím veku 3 rokov.

       Hovoriac s Dr. Brianom Hookerom z FAF (Focus Autism Foundation = Nadácia Zameraj sa na autizmus) tento informátor údajne podal žiadosť podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby zistil pôvodné údaje zo štúdie, ktorú CDC opakovane cituje ako dôkaz bezpečnosti MMR vakcín. Dr. Hooker sa s týmto informátorom zanedlho stretol, aby spoločne odkryli nekalé tajomstvo o tejto poprednej štúdii, s ktorým verejnosť nikdy nebola oboznámená: MMR vakcína vedie k 340%-nému nárastu rizika autizmu u černošských chlapcov.

      Dr. Hooker pod vedením tohto informátora zverejnil túto informačnú rozbušku v najnovšom vydaní recenzovaného (peer-reviewed) vedeckého časopisu Translational Neurodegeneration. Zistil, že testy MMR vakcíny, vykonané na malých černošských chlapcoch, narodených v rokoch 1986 až 1993, boli úmyselne zmanipulované, aby zakryli súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom. Táto manipulácia spočívala vo vyradení vysokého percenta účastníkov štúdie z konečného testovaného súboru osôb.

       „Po tom, čo boli zozbierané údaje o 2.583 deťoch z Atlanty, štát Georgia, ktoré boli narodené v rokoch 1986–1993, výskumníci CDC vyradili deti, ktoré nemali platný rodný list štátu Georgia, čím znížili testovanú vzorku u 41%,“ vysvetľuje tlačová správa FAF. „Zavedením tohto prebytočného kritéria do analýzy bol počet testovaných osôb značne obmedzený, čím tieto zistenia stratili štatistickú silu a bola popretá silná súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom u černošských chlapcov.“

 

Coleen Boyle, riaditeľka Federálneho strediska pre vrodené vady a poruchy vývinu pri CDC, klamala pred Kongresom o bezpečnosti MMR vakcíny

       Po tom, ako správy o tomto ohavnom podvode CDC vyšli na povrch, odborník na gastroenterológiu Dr. Andrew J. Wakefield, ktorý bol ohováraný a očierňovaný korporátnymi médiami za jeho vlastné zistenia o súvislosti MMR vakcíny s autizmom, zrežíroval krátky dokumentárny film, aby o tom povedal svetu, a umiestnil ho na Vimeo.com. Film poukazuje na to, že riaditeľka NCBDDD (National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities = Federálne stredisko pre vrodené vady a poruchy vývinu) pri CDC — Coleen A. Boyle — klamala pred Kongresom (dolná komora parlamentu USA — pozn. prekl.) o zisteniach pôvodnej štúdie CDC, ktorá bola tvrdo zmanipulovaná, aby zakryla súvislosť očkovania MMR vakcínou s autizmom.

       „IoM (Institute of Medicine = Výskumný ústav lekársky) vyhodnocoval tento problém v roku 2004 a znovu v roku 2011, pričom jeho závery sa neopierajú o prácu, vykonanú v CDC, ale o celkové údaje, podľa ktorých očkovacie látky a ich zložky nezvyšujú riziko autizmu,“ svedčila Collen Boyle pred Dozorným výborom pre reformu štátnej správy v roku 2012.

       Coleen Boyle, ktorá bola spoluautorkou zmienenej štúdie CDC, tvrdiacej, že MMR vakcína je bezpečná, samozrejme nie je jediným klamárom, ktorý v tom má prsty. Dr. Frank DeStefano, MPH, riaditeľ Kancelárie pre bezpečnosť očkovania (Immunization Safety Office) pri CDC, čo je oddelenie aktívne propagujúce očkovanie, a Dr. Marshalyn Yeargin-Allsopp, epidemiologička a vedúca Oddelenia CDC pre poruchy vývinu, sú tiež spoluzodpovední za tvrdenie, že veda preskúmala MMR vakcínu a zistila, že je bezpečná a nezvyšuje riziko autizmu.

       Profily týchto osôb môžete nájsť tu:

       Takéto tvrdenia sú vysloveným podvodom, hovorí spomínaný informátor, ktorý sa tiež priznal, že hlboko ľutuje svoj vlastný podiel na zatajovaní údajov, ktoré jasne poukazovali na súvislosť MMR vakcíny s autizmom. Podľa tohto informátora CDC o tejto súvislosti vedel prinajmenšom od roku 2003, ale vedome sa rozhodol zatajiť ju. CDC sa tiež rozhodol šíriť mýtus o tom, že MMR vakcína je úplne bezpečná a nijakým spôsobom nesúvisí s autizmom.

       „CDC vedel o tejto súvislosti medzi vekom podania prvej dávky MMR vakcíny a výskytom autizmu u černošských chlapcov prinajmenšom od roku 2003, ale rozhodol sa zatajiť ju,“ tvrdí Dr. Hooker vo filme, potvrdzujúc informáciu, ktorú dostal od tohto informátora.

 

Podvodný „očkovací súd“ dokonca priznal súvislosť očkovania s autizmom skrz odškodnenia

       Súvislosť očkovania s autizmom je ďalej zjavná zo skutočnosti, že NVICP (National Vaccine Injury Compensation Program = Federálny program na odškodnenie obetí očkovania v USA) ju v početných prípadoch potvrdil v tzv. „očkovacom súde“ priznaním odškodnenia rodinám poškodených detí. Napr. v decembri 2012 boli očkovacím súdom priznané odškodnenia dvom rôznym rodinám s deťmi, ktoré sa stali autistami krátko po podaní MMR vakcíny.

       „Stratili sme 10 rokov výskumu, pretože CDC je teraz tak veľmi ochromená čímkoľvek, čo má vzťah k autizmu,“ tvrdí spomínaný informátor, ktorý pracoval pre CDC vyše 10 rokov. „Nerobia to, čo by mali robiť, pretože sa boja hľadať veci, ktoré by mohli s autizmom súvisieť.“

       Aké pohnútky sa skrývajú za pokračujúcou neochotou CDC priznať pravdu o MMR vakcíne a autizme? Podľa Dr. Davida Lewisa, PhD., bývalého vyššie postaveného mikrobiológa v Kancelárii pre výskum a vývoj (Office of Research and Development) Úradu pre ochranu životného prostredia USA (Environmental Protection Agency = EPA; obdoba Ministerstva životného prostredia SR — pozn. prekl.), vládne úrady denno-denne skresľujú vedecké údaje, aby si zachovali tvár a udržiavali ilúziu svojej dôležitosti.

       „Práca pre vládu sa v ničom neodlišuje od práce pre korporácie,“ povedal Dr. Lewis. „Buď idete predpísaným smerom alebo si musíte nájsť iný spôsob obživy. Nikoho by neprekvapilo, keby Merck zverejnil nespoľahlivé údaje v prospech bezpečnosti jeho výrobkov. Prečo by malo niekoho prekvapiť, že CDC zverejňuje skreslené údaje, podľa ktorých sú očkovania, ktoré CDC odporúča, bezpečné? Potrebujeme lepší systém, v ktorom budú mať vedci slobodu byť čestnými.“

 

Zdroje: