Infekcí příušnic výrazně přibývá, očkování navzdory

21.09.2013 07:32

       [...]

       "Současný zvýšený výskyt epidemické parotitidy u očkovaných je důsledkem poklesu imunity cca osm až dvacet let po očkování. Příčin je několik - díky vysoké proočkovanosti došlo rychle po zahájení očkování k ukončení oběhu divokého viru mezi lidmi a tím také ke snížení možnosti posílení postvakcinační imunity kontaktem s divokým virem," říká doktorka Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS J. E. Purkyně.

       [...]

       "Dostupné vakcíny vesměs obsahují typ A, který převládal ve světě nepochybně ještě v 90. letech. Posledních cca 15 let začíná převažovat cirkulace jiných sérotypů a zkřížená imunita proti těmto nově cirkulujícím sérotypům je pouze částečná," uvádí Petr Pazdiora z epidemiologického oddělení plzeňské fakultní nemocnice.

 

       Viac na stránke aktuálně.cz.