Hydroxid hlinitý

23.08.2011 11:38
Sumárny vzorec: Al(OH)3
Schéma molekuly: Schéma molekuly hydroxidu hlinitého
CAS číslo: 21645-51-2
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: neznáma

 

Všeobecné informácie

       Hydroxid hlinitý je biely kryštalický prášok bez zápachu. V prírode sa vyskytuje vo viacerých formách, ktoré tvoria súčasť bauxitu. Čerstvo vyzrážaný tvorí gél sa dá vysušiť na amorfný prášok. Z prevažnej väčšiny sa používa na výrobu hliníka a ďalších zlúčenín hliníka. Používa sa aj ako spomaľovač horenia a na potláčanie dymu v polyméroch.

       Vo farmaceutickom priemysle sa používa ako antacidum (na znižovanie kyslosti v žalúdku) a ako adjuvant vo vakcínach, pretože údajne prispieva k spusteniu dobrej protilátkovej odozvy (stimuluje imunitný systém). Presný mechanizmus tohto účinku nie je známy (k tomu viď článok "Cervarix vs. Gardasil: "silnejší a dlhšie trvajúci""). Len málo však zvyšuje bunkovú odozvu, ktorá je dôležitá pri ochrane proti mnohým patogénom.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Je dráždivý pri kontakte s pokožkou, očami a pri vdýchnutí. Pri požití môže podráždiť tráviacu sústavu, ovplyvniť kosti (mäknutie kostí), metabolizmus, správanie a pečeň.

       Hliník je podozrivý z nervovej, respiračnej a krvnej alebo srdcovocievnej toxicity . Pravdepodobne tiež poškodzuje mozog. Je podozrivý ako faktor pri rozvoji Alzheimerovej choroby, demencie, kŕčov a kómy.

       Kvôli prítomnosti hliníka v léziách v mozgu u pacientov s Alzheimerovou chorobou vznikajú obavy, že vysoký príjem hliníka môže spôsobiť, alebo prispieť k rozvoju neurodegeneratívnych ochorení. Zvýšená hladina hliníka v krvi v dôsledku zlyhania obličiek tiež zhoršuje demenciu. Testy s vakcínami s obsahom hliníka na myšiach dokázali nepriaznivé neuropatické symptómy.

       Prítomnosť hliníka vo vakcínach sa spája s reakciami ako vznik uzlíkov, granulómov a erytémov. Môže tiež spôsobiť makrofágickú myofascitídu (makrofágy s obsahom hliníka prejdú do svalového tkaniva, čo môže byť sprevádzané bolesťou svalov, kĺbov a únavou). Štúdie tiež potvrdili, že vakcíny s hliníkom spôsobujú viac začervenaní a opuchov u detí do 18 mesiacov a silnejšiu bolesť u detí od 10 do 18 rokov.

       Hliník sa tiež považuje za možnú príčinu vzniku porúch mozgu, ktoré vedú k prejavom porúch autistického spektra. Mnohí vedci sa roky snažia dokázať, že hliník je neurotoxický, spôsobuje anémiu, encefalopatiu, Alzheimerovu chorobu a iné vážne ochorenia a poruchy, tieto názory však stále nie sú všeobecne prijímané. Množstvom hliníka, ktoré môže človek bezpečne prijať si vedci nie sú istí. Svetová zdravotnícka organizácia odhadla, že dospelý človek prijme vo vode a potrave denne asi 30mg, povolené množstvo v jednej vakcíne je 1,250mg. Nikto však skutočné množstvo hliníka vo vakcínach nemeral a nebola ani vykonaná štúdia zameraná na vedľajšie reakcie dojčiat a malých detí. Veľmi nebezpečné je súčasné pôsobenie hliníka s fluoridom, pretože sa navzájom posilňujú. Na bunkovej úrovni takto pôsobia podobne ako glutaman sodný v mozgu.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 30 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.