Humphries, Dr. Suzanne

13.01.2015 02:41

fotografia - Dr. Suzanne Humphries       je lekárkou, absolventkou bežnej (alopatickej) lekárskej fakulty, ktorá vstúpila do alopatickej paradigmy (súboru predpokladov, na ktorom je vybudovaná teória), obchádzala ju a vystúpila z nej. Úplne a úspešne sa podieľala na alopatickej medicíne 19 rokov, pričom bola očitým svedkom toho, ako alopatický prístup zlyháva v liečbe pacientov a zas a znovu vytvára nové choroby.

       Pred štúdiom na lekárskej fakulte získala bakalársky titul v oblasti fyziky na Rutgers University, New Jersey, USA. Po dvoch rokoch vo funkcii vrchného technika vo výskumnom biochemickom laboratóriu šla študovať na lekársku fakultu Temple University vo Philadelphii, Pensylvánia, USA. Štúdium absolvovala v roku 1993 a potom študovala internú medicínu v Bronxe, New York, USA, kde zavŕšila svoju 3-ročnú lekársku prax.

       Tu si viac uvedomila zlyhania zdravotnej starostlivosti prvého kontaktu, pozorujúc, že lekári sú vo veľkom vycvičení predpisovať medikamenty a poľovať na choroby. Napriek tomuto prístupu boli pacienti čoraz viac chorí, potrebovali čoraz viac medikamentov a napokon sa u nich objavili degeneratívne ochorenia. V snahe nepodieľať sa na pokolení chronicky chorých pacientov sa rozhodla pracovať na opačnom konci alopatického časopriestoru a získala atestáciu z nefrológie (časť medicíny, zaoberajúca sa ochoreniami obličiek).

       Po 14 rokoch praktizovania alopatickej nefrológie sa jej nazeranie na celkový (ne)úspech alopatickej paradigmy rozvinulo a dozrelo. Alopatickú medicínu vníma ako nadmerne používaný systém, ktorý - keď je všeobecne používaný na liečbu miernych ochorení a príznakov, - vo väčšine prípadov len zatlačí chronické choroby hlbšie a zhorší ich dopady.

       Dr. Suzanne Humphries znovu zasvätila svoj život lekárstvu. Nedávno sa posunula mimo "modernú" medicínu a používa nejedovaté (netoxické) prostriedky na obnovu zdravia u tých, ktorí vyhľadávajú jej služby. Homeopatia, výživa, mikroživiny (stopové prvky, vitamíny...) a detoxikácia patria medzi metódy, ktoré používa.

       Dr. Suzanne Humphries je v správnej rade International Medical Council on Vaccination (Medzinárodného výboru lekárov pre očkovanie). Žije v štáte Maine, USA.

 

Zdroj:

 

Preložené články:

 


Preklad a zverejnenie článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.