Hrozia nám epidémie? V Európe sa zrútila kolektívna imunita, ľudia odmietajú očkovanie!

31.10.2016 00:00

    [...]

    Skutočnosťou však zostáva, že ani po riadnom očkovaní nemožno počítať so 100-percentnou ochranou jedinca proti danej infekcii. „Typickým príkladom je vakcína proti čiernemu kašľu, ktorej efektivita je okolo 95 %, 5 % očkovaných teda nie je chránených. Ak je zaočkovanosť vyššia než 95 %, logicky ochorie viac očkovaných ako neočkovaných, čo býva obľúbeným argumentom odporcov očkovania. Argumenty o práve na slobodné rozhodnutie rodičov neočkovať svoje dieťa je teda treba konfrontovať so situáciou, keď napríklad dieťa riadne zaočkované, patriace do skupiny tých 5 %, sa nakazí komplikovaným čiernym kašľom od dieťaťa, ktorého rodičia odmietli očkovanie, vrátane možných komplikácií s trvalými následkami,“ hovorí český profesor pediatrie MUDr. Jan Janda.

    Nebezpečne blízko, v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine, len tridsať kilometrov od slovenských hraníc, ochoreli na poliomyelitídu (detskú obrnu) vlani dve deti. Ani jedno z nich nebolo proti tomuto ochoreniu očkované. Choroba, ktorá množstvo detí zabila či úplne ochromila a urobila z nich ležiacich invalidov celoživotne odkázaných na „železné pľúca“, sa zdala len ako hrozná súčasť minulosti. Nie je to však tak.

 

    Viac na stránke Život.

    K tomu viď komentár V Európe sa zrútila kolektívna debilita, ľudia odmietajú očkovanie!.