Hromadná pripomienka - prehľad udalostí

28.12.2011 00:00

       [...]

       Po rozporovom konaní, kde bola zo strany MZSR v úplnom rozsahu zamietnutá naša hromadná pripomienka, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala dňa 22.12. podnet na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci rozporu navrhovanej novely vyhlášky so zákonom o ochrane osobných údajov a 27.12.2011 sme sa obrátili na ministra zdravotníctva listom, aby sa zabránilo prijatiu novely vyhlášky s totalitnými prvkami, nezlučiteľnými s Ústavou SR, so zákonom o ochrane osobných údajov a s medzinárodným Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.

       Dňa 28.12.2012 sa na MZ SR konalo rokovanie na úrovni štátneho tajomníka ministerstva s predstaviteľmi ministerstva hospodárstva, ktorí si zástupcov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania prizvali na toto rokovanie ako svojich expertov. Štátny tajomník však napriek uvedenému štatútu zástupcov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania na rokovanie nevpustil a rokoval len s dvoma poslancami SaS, ktorí zastupovali MH SR. Štátny tajomník na rokovaní od zavedenia povinnosti lekárov hlásiť odmietnutia očkovania neupustil. Poslancom SaS sa podarilo vyrokovať len ústupok anonymizácie hlásení odmietnutí očkovania pri ich hromadnom spracovaní. Poslanci SaS sa rozhodli, že v prípade prijatia vyhlášky podajú podanie na Ústavný súd SR.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.