Hromadná pripomienka k novele zákona 362/2011 - Informovanosť pacienta treba zlepšovať, nie zhoršovať

16.08.2012 00:00

       Dňa 7.8.2012 dalo ministerstvo zdravotníctva na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotných pomôckach. Túto príležitosť, kedy je zákon otvorený aj za účelom nápravy zmien urobených za ministra Uhliarika, chceme využiť za rovnakým účelom.

       Doterajšie znenie zákona, schválené koncom roku 2011, poškodilo informovanosť pacienta tým, že vypustilo niektoré povinnosti lekárov aj farmaceutických firiem: automatické poskytnutie príbalového letáku vakcíny, a informácie o obsahu neurotoxických a karcinogénnych látok vo vakcíne. Neinformovanosť je pritom jeden z hlavných dôvodov podceňovania rizika nežiaducich účinkov očkovania a ich nerozpoznania. Ak sa nežiaduci účinok včas nerozpozná, pacient môže prísť o možnosť účinného lekárskeho zásahu, a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia. Navyše dochádza k nerozpoznaniu kontraindikácií ďalšieho podania vakcíny, z čoho vyplýva riziko ďalšieho poškodzovania, a prakticky nefunguje nahlasovanie nežiaducich účinkov.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.