HPV a prírodné alternatívy k očkovaniu proti HPV

31.10.2011 19:44

NaturalNews.com - 15.II.2011 - Neil Z. Miller

 

       Pôvodný článok "HPV and Natural Alternatives to the HPV Vaccine"
       z angličtiny preložila Ing. Natália Gostičová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Ľudský papilómavírus (= Human Papilloma Virus = HPV) je pomerne častá pohlavná choroba, ktorá sa prenáša pohlavným kontaktom, väčšinou pri pohlavnom styku. Niektoré formy vírusu môžu spôsobiť vaginálne bradavice (papilómy). Iné formy vírusu môžu spôsobiť abnormálny rast buniek na sliznici krčka maternice, ktoré sa po rokoch môžu zmeniť na rakovinu. Avšak nákazy HPV sú väčšinou neškodné a spravidla zmiznú bez liečby. Vlastná obranná sústava tela tento vírus ničí. Ženy často nemajú žiadne známky, príznaky ani zdravotné problémy.

       Prostredný vek žien (medián), ktorým je diagnostikovaná rakovina krčka maternice, je 48 rokov. Nové prípady rakoviny krčka maternice a úmrtia na ňu sú zriedkavé u žien do 35 rokov a prakticky nejestvujú u žien do 20 rokov.

       Rakovina krčka maternice nie je tak bežná ako iné druhy rakoviny (platí v USA — pozn. red.). Rakoviny kože, hrubého čreva, pľúc či prsníka sú v rebríčku rakovín vyššie. V skutočnosti majú ženy 15x vyššiu pravdepodobnosť byť zasiahnuté rakovinou prsníka než rakovinou krčka maternice(platí v USA — pozn. red.).

       Očkovacia látka proti HPV — Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard — pozn. red.) — bola v USA schválená v roku 2006. Je určená na ochranu len proti 4 z celkovo vyše 100 typov HPV. Každá dávka obsahuje polysorbát 80 a 225 μg (mikrogramov) hliníka. V Európe je proti HPV schválená aj vakcína Cervarix (v USA ju už schválili tiež, ale až vyše dva roky po EÚ — pozn. red.). Je vyrobená génovým klonovaním buniek Trichoplusia ni (motýľ podobný more, resp. jeho húsenica — pozn. red.). Táto vakcína obsahuje 500 μg hliníka.

       K februáru 2011 bolo vo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA — pozn. red.) zaznamenaných vyše 20.500 hlásení nežiaducich účinkov Gardasilu — v priemere 12 hlásení za deň. Takmer polovica hlásených prípadov sa neobišla bez návštevy lekára alebo pohotovosti, pričom stovky mladých dievčat a žien potrebovali dlhší pobyt v nemocnici.

       V hláseniach, ktoré poškodení poslali FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úradu pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdobe slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) — pozn. red.), bolo popísaných 89 úmrtí v dôsledku krvných zrazenín, srdcových chorôb a iných príčin. Navyše, mnoho zo zaočkovaných — mladých žien — utrpelo život ohrozujúce zdravotné postihnutia, vrátane Guilliain Barrého syndrómu (ochrnutie), záchvatov, kŕčov, opuchov končatín, bolestí v hrudníku, nepravidelnej činnosti srdca, zlyhania obličiek, porúch zraku, artritídy, ťažkostí s dýchaním, závažných vyrážok, dlhotrvajúceho zvracania, spontánnych potratov, nepravidelnej menštruácie, problémov otehotnieť, genitálnych bradavíc, vaginálnych lézií a nákaz HPV — ktorých prevencia bola predsa hlavným dôvodom pre očkovanie.

       Podľa Dr. Diane Harper, riaditeľky Gynecologic Cancer Prevention Reserch Group (výskumnej skupiny pre prevenciu gynekologických typov rakoviny) na University of Missouri:

„výskyt závažných nežiaducich účinkov očkovania (Gardasilom) je väčší než výskyt samotnej rakoviny krčka maternice.“

(ABC News 19.VIII.2009)

       Gardasil je propagovaný ako 100% účinný. To je však podvodným zhodnotením jeho skutočnej schopnosti chrániť pred rakovinou krčka maternice. Gardasil je účinný len proti dvom typom rakovinotvorných HPV — ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne — výskumníci však identifikovali najmenej 15 rakovinotvorných typov HPV!

       Gardasil nezabráni nákaze takým typom HPV, ktorý nie je obsiahnutý vo vakcíne. V skutočnosti sa počas klinických skúšok tejto vakcíny stovky žien, ktoré boli zaočkované Gardasilom, nakazili HPV. Navyše výrobca v príbalovom letáku vakcíny varuje ženy, že „očkovanie nenahrádza rutinné vyšetrenia na rakovinu krčka maternice.“

       Gardasil je schválený pre dievčatá a ženy vo veku 9 až 26 rokov. Avšak vakcína nie je účinná u žien, ktoré už boli v minulosti nakazené vakcinačným typom HPV. V USA je vo veku 15 rokov sexuálne aktívnych 24% percent dievčat, vo veku 16 rokov 40% dievčat a vo veku 18 rokov 70% dievčat (viď Vital Health Statistics, Series 23, 2004:1–48). Mnoho mladých dievčat teda už prišlo do styku s jedným či viacerými typmi HPV, obsiahnutými v Gardasile. To je dôvod, prečo American Cancer Society (Americká spoločnosť pre rakovinu) nesúhlasí s odporúčaním CDC očkovať staršie dievčatá a mladé ženy (viď Wall Street Journal zo 16.IV.2007, str. A1+).

       Podľa odborníka na HPV Dr. Georgea Sawayu, ktorý analyzoval príslušné štúdie HPV, prínosy očkovania sú len mierne a účinok je značne malý. Z tohto dôvodu:

„odporúčania pre masové očkovanie žien, po tom čo sa stali sexuálne aktívnymi, treba prehodnotiť.“

Baltimore Sun 10.V.2007

       Nielenže je táto vakcína neúčinná u žien, ktoré už prišli do styku s typmi HPV, obsiahnutými vo vakcíne, ale môže dokonca zvýšiť pravdepodobnosť, že ochorejú na rakovinu krčka maternice. V jednej štúdii bola u žien, ktorým pred podaním Gardasilu vyšli pozitívne výsledky testov na s vakcínou súvisiace typy HPV , účinnosť očkovania záporná: –44,6%. U týchto žien sa výrazne častejšie (oproti ženám, ktoré dostali placebo) rozvinuli pred-rakovinové príznaky vysokého stupňa. Hrubo podceniac tento fakt dospel FDA k záveru, že „jestvujú presvedčivé dôkazy, že táto vakcína nemá terapeutickú účinnosť u žien, ktoré boli v minulosti nakazené HPV a z tejto nákazy sa ešte neuzdravili.“ (FDA: Stretnutie VRBPAC z 18.V.2006: tabuľka č. 17; VRBPAC = Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee = Poradný výbor pre očkovacie látky a súvisiace biologické výrobky - pozn. red.)

       Výskumy ukázali, že keď sa očkovanie zameria len na malé množstvo typov pôvodcu ochorenia, dovtedy menej prevládajúce typy môžu nahradiť typy pokryté očkovacou látkou. Tieto menej prevládajúce typy sa z faktorov malého významu stanú hlavnými vplyvmi a môžu sa dokonca stať ešte nebezpečnejšími. Vedci sa teraz obávajú, že Gardasil — ktorého jediným cieľom sú dva z najmenej 15 rôznych rakovinotvorných typov HPV — môže spôsobiť, že doteraz málo rozšírené typy HPV sa rozmnožia a stanú sa dominantnými.

 

Alternatívy k očkovaniu proti HPV

       Početné štúdie prinášajú presvedčivé dôkazy, že strava a výživové faktory môžu zabrániť mnohým druhom rakoviny (vrátane rakovine krčka maternice), či dokonca odstráneniť prekurzory tejto choroby. Bolo dokázané, že obzvlášť ovocie a zelenina priaznivo účinkujú proti zhubným nádorom (viď Nutrition and Cancer 1992;18:1–29). Medzi tieto výživové faktory patrí kyselina listová (jeden z vitamínov B), ktorá má najpôsobivejšie účinky.

       Niektoré štúdie ukazujú, že nízka hladina kyseliny listovej zvyšuje účinky ďalších rizikových faktorov rakoviny krčka maternice, vrátane nákazy HPV. Naopak, vysoká hladina kyseliny listovej sa javí byť prospešná proti HPV léziám a ďalším rizikovým faktorom rakoviny krčka maternice. Napríklad v štúdii, uverejnenej v poprednom časopise o rakovine, vedci našli „dôkaz o ochrannej úlohe kyseliny listovej“, pokiaľ ide o predrakovinové lézie na krčku maternice (viď Cancer Causes and Control (Nov. 2003);14(9):859–870). Niektoré štúdie tiež ukazujú, že zvýšeným príjmom kyseliny listovej možno zvrátiť lézie na krčku maternice u pacientiek užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, ktorá je známym rizikovým faktorom tohto pred-rakovinového stavu. Pacientky s mierne a stredne závažnými léziami na krčku maternice zažili úplné zvrátenie choroby počas troch mesiacov na strave s vysokým obsahom kyseliny listovej (viď Am J Obstet Gynecol. (Mar 1992);166(3):803–809; JAMA 1992;267:528–533; Am J Clin Nutr. (Jan 1982); 35(1):73–82). Ďalšie štúdie tieto výsledky potvrdzujú.

       Štúdie, uverejnené v časopise International Journal of Cancer, zistili, že ženy, ktoré jedli najmenšie množstvo rajčín, mali skoro 5x väčšie riziko pred-rakovinových lezií (viď International Journal of Cancer 1991;48:34–38). Ďalšie štúdie merajú stopové živiny v krvi žien s rakovinou krčka maternice a porovnávajú ich so stopovými živinami v krvi žien bez rakoviny krčka maternice. Ženy s vyššou hladinou lykopénu (nachádza sa v rajčinách) a vitamínu A jedli väčšie množstvo potravín s týmito látkami a mali o tretinu nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice (viď Nutr. Cancer 1998;31:31–40). Iná štúdia, zverejnená v American Journal of Epidemiology, poukázala, že nízky príjem vitamínu C nezávisle od ostatných faktorov prispieva k vzniku HPV lézií vyššieho stupňa (viď American Journal of Epidemiology (Nov 1981); 114(5):714–24).

 

Zhrnutie:

 • Rakovina krčka maternice je vzácna u mladších žien. Staršie ženy — nie mladé ani dospievajúce dievčatá — sú najviac ohrozené rakovinou krčka maternice.
 • Rakovina krčka maternice nie je tak bežná ako iné druhy rakovín.
 • Vakcína proti HPV obsahuje hliník.
 • FDA už dostal mnoho správ o vážnych a život ohrozujúcich nežiaducich účinkoch očkovania proti HPV.
 • U niektorých dievčat a mladých žien sa vyskytli genitálne bradavice, vaginálne lézie a nákazy HPV po očkovaní proti HPV.
 • Vakcína môže byť spojená s poruchami plodnosti, vrátane potratov a nepravidelnosti menštruácie.
 • Často zmieňovaná 98%-ná až 100%-ná účinnosť tejto vakcíny sa nevzťahuje na schopnosť prevencie rakoviny krčka maternice, ale len na prevenciu obmedzeného počtu pred-rakovinových lézií, ktoré často zmiznú alebo sa vyriešia aj samé — bez akejkoľvek liečby.
 • Nikdy nebolo dokázané, že očkovanie proti HPV predchádza rakovine krčka maternice.
 • Vakcína je určená iba k ochrane proti štyrom z vyše 100 rôznych typov HPV.
 • Vakcína je určená iba k ochrane proti dvom z vyše 15 rôznych rakovinotvorných typov HPV.
 • Vakcína priamo neúčinkuje proti najmenej 13 druhom rakovinotvorných typov HPV, takže zaočkovaná žena môže tiež dostať rakovinu krčka maternice.
 • Vakcína nemá žiadny účinok u žien, ktoré už boli nakazené typmi HPV, pokrytými vakcínou. V skutočnosti tieto ženy majú po očkovaní vyššie riziko vzniku rakoviny krčka maternice.
 • Vakcína môže umožniť tým rakovinotvorným typom HPV, ktoré boli doposiaľ málo rozšírené, rozmnožiť sa a stať sa dominantnými.
 • Početné štúdie preukázali, že ženám, ktoré urobili niekoľko jednoduchých zmien vo svojom jedálničku, zmizli pred-rakovinové lézie, čím sa predišlo rakovine krčka maternice.

 


Korektúra prekladu + grafická úprava tohto článku zabrali korektorovi vyše 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.