Homeopatia, voodoo a prevencia

28.01.2013 14:14

       [...]

       Očkovanie mnohí uvádzajú ako príklad homeopatického postupu, čiže použitia princípu „podobné podobným“. Tento povrchný pohľad je hlboký omyl. Očkovanie je totiž aplikované na všetkých bez ohľadu na jeho individualitu. A homeopatia je postavená práve na jedinečnosti a individualite pacienta. Z pohľadu homeopata je očkovanie veľmi nebezpečné.

       Skúsme si tento problém rozobrať podrobnejšie. Porušená je hneď prvá zásada , že lieky sa v homeopatii overujú len na zdravých pacientoch . Skúšky liekov sa v homeopatii nazývajú „prooving“. A robia sa len na zdravých jedincoch. Vo veľmi všeobecnej rovine sa dá povedať, že tie symptómy , ktoré podaný homeopatický liek vyvolá na zdravom jedincovi, tie isté lieči u chorého pacienta. Očkovanie, ako ho uplatňuje medicína dnes neskúma pacienta. Nezohľadňuje jeho predispozíciu k ochoreniam , neskúma dedičnosť a individuálnu náchylnosť na ochorenia určitého typu. Preto podanie vakcíny môže vyvolať hlboké narušenie zdravia pacienta. Pretože väčšina povinných očkovaní sa deje v ranom veku, je tento postup ešte nebezpečnejší.

 

       Viac na stránke SME blog.