Hliník ako vakcínový adjuvant - reakcia na článok RNDr. Petráša

29.11.2011 00:00

       [...]

       V úvode sa Dr. Petráš zaoberá teóriami mechanizmu pôsobenia hliníkových adjuvantov. Konštatujeme, že mechanizmus už bol čiastočne objasnený v auguste 2011. Hliník v mieste vpichu zabíja naše bunky. Robí to zrejme dosť "drsným" spôsobom, pretože zo zabitých buniek sa pritom uvoľňujú fragmenty našej DNA (toto by sa pri prirodzenej bunkovej smrti nemalo diať). Imunitný systém to spozoruje a spúšťa reakciu, ktorá vedie k⁠ vytvoreniu protilátok; odozva B-buniek vedie k produkcii IgG1, odozva pomocných T-buniek typu 2 (Th2) vedie k produkcii IgE prostredníctvom mechanizmu závislého na Irf-3. Podstatnú úlohu zrejme zohrávajú zápalové dendritické bunky (najúčinnejšie antigén-prezentujúce imunitné bunky).

       Zjednodušene povedané, potulné franforce DNA sú pre imunitný systém neprijateľné a pôsobia ako červené súkno na býka. Takáto situácia jednoducho nemá nastávať a je znakom, že sa v danej oblasti deje niečo veľmi zlé. Imunitný systém hľadá vinníka, ktorý tú spúšť spôsobil, a objaví antigény, ktoré tam vakcína dopravila spolu s hliníkom. Začne proti nim produkovať protilátky.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.