Hlasy za a proti očkovaniu

14.05.2010 13:00

       [...]

       Hlasy volajúce po dobrovoľnosti očkovania vychádzajú z radov laickej verejnosti, v odborných kruhoch panuje, naopak, názor, že očkovanie má byť povinné. "Očkovanie a skúsenosti s ním sú staré viac ako sto rokov a je jasné, že aj tie najúčinnejšie vakcíny ochránia len očkovaných, nedokážu znížiť výskyt samotných ochorení, epidémií ani navodiť stav kolektívnej ochrany celej populácie," hovorí profesor Dluholucký.

       [...]

       Príkladom je úplné vymiznutie pravých kiahní, ktoré mali spolu s morom a cholerou na svedomí viac úmrtí ako všetky vojny dokopy. No a všetkých ostatných ochorení, proti ktorým je populácia zaočkovaná. Aby sa dosiahol tento stav, malo by byť zaočkovaných 95 percent populácie. Ak by bolo u nás očkovanie nepovinné, objavili by sa epidémie záškrtu, čierneho kašľa, osýpok, vrátila by sa detská obrna, smrteľný tetanus novorodencov, epidémie ružienky, stúpol by výskyt ťažkých vrodených chýb srdca a mozgu z vrodenej ružienky. Opäť by sme tu mali smrteľné prípady zápalov hrtana, mozgových blán, pľúc...

 

       Viac na stránke zdravie.pravda.sk.