Hlásenie odmietnutia očkovania naráža na odpor

29.12.2011 16:36

       [...]

       Podľa pôvodného znenia vyhlášky mali regionálne úrady vo výkazoch lekároch o očkovaní kontrolovať evidenciu odmietnutí povinného očkovania. S tým mal problém aj Úrad na ochranu osobných údajov. Ten pritom vo svojom stanovisku, ktoré médiám poskytla iniciatíva, konštatoval, že takáto úprava spracúvania osobných údajov ide nad rámec zákona o ochrane, podpore a rozvoji a verejného zdravia, čím je porušené ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov.

       Ponovom by však mal byť vo výkazoch iba počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania. "Cieľom uvedeného ustanovenia je evidovať len počet odmietnutí vo vzťahu k druhu povinného očkovania. Hlásenie nebude obsahovať žiadne osobné údaje, a preto tento novelizačný bod nebude v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov,“ konštatuje rezort zdravotníctva. Jeho slová potvrdzuje aj ÚVZ. "V rámci kontroly očkovania podľa vyhlášky regionálny úrad verejného zdravotníctva bude sledovať počty odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania. Príslušné orgány verejného zdravotníctva nebudú vytvárať menné zoznamy osôb odmietajúcich povinné očkovanie,“ uviedla Martina Merková z mediálneho referátu úradu.

 

       Viac na stránke Webnoviny.sk.