Historické štatistiky o chorobách a očkovaní sú nedostatočné

10.08.2010 12:00

       [...]

       Pri viacerých ochoreniach aj z neúplných slovenských údajov viac či menej zreteľne vidno výrazný ústup úmrtnosti alebo chorobnosti už pred zavedením plošného očkovania. Prinajmenšom v týchto prípadoch je to silný dôkaz, že očkovaniu sa nedá pripisovať zásluha na ich ústupe.

       Neúplnosť informácií epidemiologického archívu RÚVZBB svedčí o vskutku biednej úrovni vedenia štatistiky v minulosti. Je znepokojivé, ako prebiehalo nasadzovanie plošných očkovacích programov, bez adekvátnych rozhodovacích podkladov a základných mechanizmov sledovania efektívnosti.

 

       Viac na stránke changenet.sk.