Heptahydrát síranu horečnatého

22.08.2011 09:45
Sumárny vzorec: MgSO4·7H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly heptahydrátu síranu horečnatého
CAS číslo: 10034-99-8
Ako vyzerá: biele kryštály
LD50: 1200 mg/kg (potkan, subkutánne)

 

Všeobecné informácie

       Bezvodý síran horečnatý je biela tuhá látka. Je silne hygroskopický. Takmer všetky jeho známe mineralogické formy sa vyskytujú ako hydráty. Je dôležitou súčasťou morskej vody a niektorých minerálnych vôd. Používa sa v poľnohospodárstve na úpravu nedostatku horčíka v pôde, ako vysúšacie činidlo, soľ do kúpeľa a ako súčasť preháňadiel. Heptahydrát síranu horečnatého sa nazýva aj epsomská alebo horká soľ.

       Orálne sa používa ako laxatívum. Vo forme gelu sa používa na lokálnu aplikáciu pri liečbe bolestí. Vnútorne sa používa pri hypomagnezémii, ako liek proti arytmii, astme, eklampsii u tehotných žien, na oddialenie predčasného pôrodu,  na predchádzanie mozgovej obrny predčasne narodených detí, ako prvá pomoc pri požití kyseliny boritej.

       Na miestne použitie sa používa na predchádzanie odvodňovania vredov, pupencov a abscesov, proti akné, v kúpeli na úľavu pri genitálnych herpesoch a pásovom opare.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Škodlivý pri požití. Mierne nebezpečný pri vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivý.

       Medzi nepriaznivé účinky patria pokles krvného tlaku, zmeny na EKG, hnačka, zadržiavanie moču, pokles funkcií centrálnej nervovej sústavy a dýchania, červenanie, potenie, svalová slabosť, závraty, ospalosť, spomalené alebo plytké dýchanie či iné problémy s dýchaním. Prechádza placentou.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 25 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.