Glycín

24.12.2011 21:00
Sumárny vzorec: C2H5NO2
Schéma molekuly: Schéma molekuly glycínu
CAS číslo: 56-40-6
Ako vyzerá: biele kryštály alebo kryštalický prášok
LD50: 7930 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Glycín (Gly) je najjednoduchšia aminokyselina, ktorá tvorí proteíny (bielkoviny). Je to biela, sladká kryštalická látka. Nie je opticky aktívny (nerozlišujeme D- a L-formu). Vo väčšine proteínov sa vyskytuje v malom množstve, výnimkou je kolagén a elastín. Nie je esenciálny, čo znamená, že si ho telo vie samo syntetizovať (vyrobiť). Normálna strava obsahuje približne 2 g glycínu denne.

       V organizme funguje predovšetkým ako prekurzor proteínov, či stavebný prvok. V centrálnej nervovej sústave, najmä v mieche, mozgovom kmeni a v sietnici, pôsobí ako inhibičný (utlmujúci) neurotransmiter (prenášač nervových vzruchov). Na rozdiel od inhibičných účinkov v mieche, na NMDA receptoroch má glycín excitačné (povzbudzujúce) účinky (NMDA receptory sú glutamátové receptory - molekulárne zariadenia na riadenie synapsií).

       Pridáva sa do potravín ako sladidlo a zvýrazňovač chuti. V kozmetike a farmácii sa používa ako pufračné činidlo. Využíva sa na liečbu schizofrénie, mŕtvice, nezhubnej hyperplázie prostaty, niektorých dedičných metabolických ochorení, lokálne na liečbu vredov a rán.

 

Bezpečnosť

       Mierne nebezpečný v prípade kontaktu s pokožkou a očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí. Údaje o karcinogénnych, mutagénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest a kašeľ. Môže spôsobiť svalovú slabosť a ataxiu (stratu koordinácie telesných pohybov). Predĺžené, alebo opakované vystavenie môže ovplyvniť dýchanie, slezinu a krv (zmeny v počte bielych krviniek). Pri požití veľkej dávky môže spôsobiť smrť hyperexcipitabilitou (zvýšená dráždivosť) nervovej sústavy.

       Pri užívaní glycínu ako výživového doplnku sa zriedkavo vyskytli prípady vedľajších účinkov ako nevoľnosť, vracanie, podráždený žalúdok a ospalosť, ako aj menej časté, no vážne účinky ako zhoršenie schizofrénie a alergické reakcie (svrbenie, žihľavka, vyrážky, dýchavičnosť, sťažené dýchanie, opuch úst či hrdla).

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (korektúra a grafická úprava - približne 30 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.