Gény NIE SÚ hlavnou príčinou autizmu

01.09.2011 09:39

Mercola.com - 19.VIII.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Genes Are NOT the Main Cause of Autism"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Mnohí vedci sa domnievali, že genetika má na svedomí 90% rizika vzniku autizmu u detí. Z novej štúdie však vyplýva, že činitele životného prostredia (tzn. niečo zvonku ľudského tela, nie zvnútra ako genetika pozn. prekl.) by mohli hrať oveľa väčšiu úlohu.

       Výskum skúmal okolo 200 párov dvojičiek a zistil – na prekvapenie výskumníkov, – že autizmus sa prejavil u oboch dvojvaječných (geneticky odlišných) dvojičiek zároveň častejšie než u oboch jednovaječných (geneticky zhodných) zároveň. Dvojvaječné dvojičky majú len polovicu génov rovnakú.

       Podľa NPR (verejnoprávny rozhlas v USA pozn. prekl.):

"Vedci mali už dlho podozrenie, že životné prostredie prispieva k vzniku autizmu... a predchádzajúce štúdie ukázali, že sa tak môže stať v ranom štádiu tehotenstva."

       Pre skutočne oči otvárajúci pohľad na príčiny autizmu si pozrite rozhovor s Dr. Natašou Campbell-McBride (v angličtine) - lekárkou, čo vyliečila svojho syna z tejto choroby.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Keď som bol študentom na lekárskej fakulte, autizmus bol veľmi neobvyklou chorobou. Zasiahol možno tak jedno dieťa z 10.000. Teraz sme svedkami explózie prípadov autizmu, do ktorého upadne jedno dieťa z 50 až 110, v závislosti od použitého zdroja štatistík.

       Je zjavné, že sa tu niečo deje, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v drvivej väčšine prípadov nejde o problém s genetikou, čo tvrdili predstavitelia hlavného prúdu medicíny. Výskum teraz jasne dokazuje, že činitele životného prostredia hrajú rovnako dôležitú, ak nie dôležitejšiu, úlohu v epidémii porúch autistického spektra.

 

Činitele životného prostredia hrajú pri vzniku autizmu prvé husle

       Najnovší výskum z Lekárskej fakulty Stanfordskej univerzity (Stanford University School of Medicine) použil dvojičky, aby pomohli odkryť časť tohto tajomstva. Keďže jednovaječné dvojičky majú prakticky totožnú DNA, ak by bola genetika dôležitým činiteľom pri vzniku autizmu, tak v prípade, že jedna z dvojičiek má autizmus, mala by ho mať v drvivej väčšine prípadov aj druhá.

       Keď však výskumníci uzavreli diagnostické zhodnotenie 192 párov dvojičiek, zistili, že dvojvaječné dvojičky mali častejšie obe diagnostikovaný autizmus než jednovaječné dvojičky. Dvojvaječné dvojičky majú zhodných len 50% ich DNA, čo znamená, že za dvojitú diagnózu (u oboch dvojičiek) je zrejme zodpovedné niečo iné (nie genetika). Výskumníci majú podozrenie, že na vine budú činitele životného prostredia. Poznamenávajú:

"Náchylnosť na ASD (autism spectrum disorder = poruchy autistického spektra) má len miernu genetickú dedičnosť a podstatný komponent životného prostredia, ktoré je zvyčajne pre obe rovnaké."

       To nie je zas tak prekvapujúce zistenie, hoci istá štúdia z roku 2008 našla genetickú mutáciu spojenú s autizmom, tú však má len 1% autistických detí. Navyše, nikto nebol schopný identifikovať jeden konkrétny "autistický gén". A ani nejestvuje nič také, čo by bolo možné nazvať genetickou epidémiou, takže naozaj nie je možné vysvetliť dnešnú explóziu prípadov autizmu odvolávkou na genetiku. Väčšina prípadov autizmu sa javí byť výsledkom aktivácie alebo "prejavenia sa" viacerých rôznych génov a viacerých epigenetických (vývojových) činiteľov a činitieľov životného prostredia, ktoré spoločne vedú prejaveniu sa autistických čŕt.

 

Je črevná flóra najčastejším spoločným menovateľom?

       Keď sa pozrieme na činitele životného prostriedia, ktoré môžu spôsobiť autizmus, sú neskutočne rozdielne. Napr. nedávny prehľad Heleny Ratajczak v časopise Journal of Immunotoxicology uvádza, že autizmus môže byť výsledkom zápalu mozgu, spôsobeného:

 • encefalitídou po očkovaní
 • vadnou placentou
 • nezrelou krvno-mozgovou prekážkou (hemato-encefalickou bariérou)
 • imunitnou odpoveďou matky na nákazu počas tehotenstva
 • predčasným pôrodom
 • encefalitídou dieťaťa krátko po pôrode
 • jedovatým prostredím
   

       Ruská neurologička Dr. Nataša Campbell-McBride nedávno zverejnila spoločný menovateľ, ktorý spája dokopy tieto a iné činitele životného prostredia – otrava mozgu, ktorá pramení z otravy čriev, inak známa pod menom Syndróm čriev a psychológie (Gut and Psychology Syndrome = GAPS).

 

Čo je to GAPS?

       Pre skutočne oči-otvárajúci pohľad na možné príčiny autizmu si pozrite tento rozhovor s Dr. Natašou Campbell-McBride (v angličtine; textový prepis rozhovoru v angličtine nájdete tu). Je to ruská neurologička, ktorá sa teraz špecializuje na liečbu autistických detí vo Veľkej Británii. Vyliečila z tejto choroby vlastného syna pomocou úplne prirodzenej liečby zahŕňajúcej zmenu stravy a detoxikáciu.

       Dr. Campbel-McBride je presvedčená, že autistické deti sa v skutočnosti narodili s dokonale normálnym mozgom a dokonale normálnymi zmyslovými orgánmi, ale s abnormálnou črevnou flórou. Tú získali od svojej matky, čo viedlo k zničujúcej otrave.

       Vysvetľuje:

"U týchto detí sa deje to, že si po pôrode nevyvinú normálnu črevnú flóru ... Črevná flóra je nesmierne dôležitou časťou ľudskej fyziológie. Nedávny výskum v Škandinávii ukázal, že 90% všetkých buniek a všetkého genetického materiálu v ľudskom tele je naša vlastná črevná flóra. Sme len takou ulitou... prirodzeným prostredím pre túto masu mikróbov v nás. Ignorujeme ich na našu vlastnú škodu.

       ... Výsledkom je, že ich tráviaca sústava — namiesto toho, aby bola pre tieto deti zdrojom výživy — sa stane hlavným zdrojom otravy.

       Tieto choroboplodné mikróby vnútri zažívacieho ústrojenstva poškodzujú celistvosť črevnej steny, takže všetky možné jedy a mikróby putujú do krvného riečišťa dieťaťa a dostávajú sa do jeho mozgu.

       To sa zvyčajne deje v druhom roku života dieťaťa u detí, čo boli dojčené, pretože dojčenie poskytuje ochranu proti tejto abnormáilnej črevnej flóre. U detí, ktoré dojčené neboli, vidím príznaky autizmu už v prvom roku života. Takže dojčenie je mimoriadne dôležité na ochranu týchto detí."

       U detí s GAPS putujú jedy z ich čriev skrz ich telá do ich mozgov, zaťažia mozog jedmi, čo mu zabráni normálne fungovať a spracovávať zmyslové vnemy.

"Ak je detský mozog zaťažený jedmi, dieťa premešká vhodný čas na učenie sa a vyvíja sa uňho autizmus v závislosti od zmesi jedov, od závažnosti celého ochorenia, od miery abnormality črevnej flóry daného dieťaťa.

       Dieťa môže prejaviť túto chorobu celým radom príznakov, ktoré možno označiť ako autistické, alebo inou sadou príznakov, ktoré možno označiť za poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexiu, dyspraxiu či obsedantne-kompulzívnu poruchu a pod."

 

Čo z príčin abnormálnej črevnej flóry môže vyvolať autizmus?

       Dr. Campbell-McBride odhalila, že vysoké percento matiek autistických detí nebolo dojčených. Po tom, čo počas svojho detstva dostali viacero antibiotík, vyvinuli si čoraz horšie abnormality črevnej flóry. Vysvetľuje:

       "Mnoho matiek autistických detí sa narodilo v čase, keď prišli do módy umelé mlieka, vysoké percento z nich nebolo dojčených. Takže tieto ženy získali mierne abnormálnu črevnú flóru od ich matiek pri narodení, potom neboli dojčené, takže sa abnormality ich črevnej flóry prehlbovali. Potom počas svojho detstva dostali viacero antibiotík.

       Aj keď boli antibiotiká predpisované až od 50. či 60. rokov 20. storočia, dávali ich na každý kašeľ a nádchu. Boli predpisované naozaj nadmerne. A s každou ďalšou dávkou antibiotík sa abnormality črevnej flóry u týchto dievčat čoraz viac prehlbovali.

       A potom vo veku 15-16 rokov tieto slečny začali brať hormonálnu antikoncepciu. Hormonálna antikoncepcia má zničujúce účinky na črevnú flóru. V dnešných dňoch berú ženy hormonálnu antikoncepciu pekných pár rokov pred tým, ako sú pripravené založiť si vlastnú rodinu.

       K tomu môžete pridať čoraz horšie jedlo, všetky tie priemyselne spracované cukry, čo dnešní ľudia jedia. Tieto druhy jedla takmer výlučne len kŕmia choroboplodné zárodky v tráviacej sústave, ktorým to výrazne im predlžuje život. Mnoho z týchto moderných činiteľov vytvorilo celú plejádu mladých žien, ktoré majú hlboko abnormálnu črevnú flóru v čase, keď chcú mať svoje prvé dieťa."

       Zhrnuté: kŕmenie umelým mliekom spolu s nad-užívaním antibiotík a hormonálnej antikoncepcie vytvorilo prostredie pre čoraz abnormálnejšiu črevnú flóru v každej ďalšej generácii. K tomu pridajte priemyselne spracovanú nekvalitnú potravu a nadmernú spotrebu kukuričného fruktózového sirupu a máte recept na pohromu v oblasti zdravia tráviacej sústavy. A táto katastrofálna črevná mikroflóra následne prechádza na Vaše deti.

 

Hrá nejakú úlohu aj očkovanie?

       Očkovanie predstavuje najkontroverznejší kamienok v mozaike autizmu, ale je tu dobrý dôvod domnievať sa, že môže v určitých prípadoch hrať významnú úlohu. Štúdie potvrdzujú napr., že bábätká neodpovedajú na očkovanie rovnakým spôsobom ako dospelí, dokonca ani vo veku jedného roka.

       Bolo dokázané, že vo vyvíjajúcom sa mozgu malého dieťaťa prílišná aktivácia imunity čiastočne poškodzuje amygdalu a iné limbické štruktúry. V podstate tým človek prichádza o to, čo nás robí spoločenskými tvormi, schopnými fungovať v zložitom svete myšlienok a vzťahov — a to je práve to, čo chýba autistickým deťom. Vidíme tu začarovaný kruh aktivácie imunity, vylučovania excitotoxínov a cytokínov i výroby voľných radikálov, a tie štartujú celý kruh znovu a znovu.

       Dr. Russell Blaylock, atestovaný neurochirurg, podrobne rozoberá túto problematiku vo svojom článku o rizikách prílišného očkovania počas vývoja mozgu.

       Dr. Campbell-McBride tiež vysvetľuje, že bábätká sa nerodia len so sterilnými črevami, ale aj s nezrelým imunitným systémom. A založenie normálnej črevnej flóry počas prvých 20 dní života hrá kľúčovú úlohu pri správnom dozrievaní imunitného systému bábätka. Preto bábätká, čo si vyvinú abnormálnu črevnú flóru, majú oslabený imunitný systém, čo pre ne významne zvyšuje riziká očkovania.

"Očkovanie bolo pôvodne vyvinuté pre deti s dokonale zdravým imunitným systémom. Deti s GAPS však NIE SÚ tak zdravé, aby mohli byť očkované podľa bežného očkovacieho kalendára."

       Jej kniha "Gut and Psychology Syndrome" ("Syndróm čriev a psychológie") obsahuje celú jednu kapitolu venovanú tomu, čo majú zdravotníci vylepšiť na očkovaní, pretože bežný očkovací kalendár deti s GAPS poškodzuje. Vysvetľuje:

"Je to otázkou poslednej kvapky k pretečeniu pohára. Takže ak je dieťa dosť poškodené, očkovanie môže byť tou poslednou kvapkou. Ale ak by aj nebola poslednou kvapkou u daného dieťaťa, môže toto dieťa posunúť bližšie k bodu zlomu."

 

Elegantne jednoduchý spôsob na predchádzanie autizmu

       Je možné zistiť GAPS v prvých týždňoch života dieťaťa a to Vám pomôže učiniť lepšie informované rozhodnutia o očkovaní a o tom, ako sa vydať s Vaším dieťaťom na cestu zdravého života.

       Dr. Campbell-McBride vo svojej knihe popisuje, ako možno zistiť, že dieťa má vysoké riziko autizmu po očkovaní. Vo svojej praxi začína zberom všetkých údajov o zdraví rodičov a zisťuje úroveň zdravia ich čriev. Potom po niekoľkých dňoch života dieťaťa možno preskúmať jeho stolicu a zistiť z toho stav jeho črevnej flóry, preskúmať moč na prítomnosť metabolitov, a to umožňuje vytvoriť si obrázok o stave imunitného systému dieťaťa.

       Tieto testy sú dostupné vo väčšine laboratórií po celom svete a stoja rozumný peniaz - okolo 80-100 $, čo sú len omrvinky v porovnaní s neskutočne vysokými nákladmi na liečbu autistického dieťaťa, akonáhle sa uňho už táto choroba rozvinie.

       Ak zistíte, že Vaše bábätko má abnormálnu črevnú mikroflóru alebo že Vaše dieťa začne o rok-dva neskôr prejavovať príznaky autizmu, treba začať liečbu GAPS čo najskôr, keďže čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie sú jej výsledky.

       Spočiatku by po správnosti mali byť všetky bábätká dojčené. Liečba Dr. Campbell-McBride zahŕňa zmenu stravy a detoxikáciu, vrátane:

 • tradične fermentovaných jedál (kefír, jogurt a zelenina)
 • zdravá strava s obsahom ovocných štiav, živočíšnych tukov, mäsa a čerstvej zeleniny
 • kúpele s Epsom soľami, morskými soľami, práškom z morských rias, jablčným octom a sódou bikarbóna
 • slnenie sa bez ochranných prostriedkov na získanie vitamínu D
 • omega-3 mastné kyseliny
 • tráviace enzýmy
 • vyhýbanie sa obiliu
 • vyhýbanie sa priemyselne spracovaným potravinám a kukuričnému syrupu
 • vyhýbanie sa rastlinným olejom
   

       Dr. Campbell-McBride pojednáva o mnohých ďalších podrobnostiach tejto liečby, takže si, prosím, vyhraďte určitý čas na vypočutie celého rozhovoru alebo si prečítanie si textového prepisu. Pre viac informácií, ak ste tehotná, chcete otehotnieť, poznáte nejakú budúcu mamičku, alebo máte autistické dieťa, nemôžem Vám odporučiť nič lepšie, než je kniha Dr. Campbell-McBride. Kúpte ju sebe či niekomu inému ako darček. Viac informácií nájdete aj na jej stránke www.GAPS.me a jej blogu www.doctor-natasha.com.

 

Čo ešte môžete urobiť na odstránenie vplyvov životného prostredia prispievajúcich k vzniku autizmu?

       Je tu obrovská nádej pre deti, ktoré majú predpoklady na vznik príznakov autizmu, a učíme sa čoraz viac, ako týmto deťom pomôcť. Dal som si za jeden z cieľov poskytnúť rodičom množstvo špičkových informácií, ktoré im pomôžu nájsť riešenia pre bezpečnú a účinnú starostlivosť o svoje deti.

       Na základe vlastnej skúsenosti a vhľadov od mnohých odborníkov na autizmus odporúčam nasledovné:

 • vyraďte cukor (obzvlášť fruktózu) a obilie s jedálnička Vašich detí. Cukor je v skutočnosti pre Vaše telo jedovatý, schopný spôsobiť vážne poškodenie zdravia. To zahŕňa všetky druhy cukru, či už ide o bežný stolný cukor (sacharózu) alebo kukuričné sladidlá, ako je kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy (HFCS), med či agáve, a bez ohľadu na to, v čom sa nachádza - či v šťave, či v bublinkovom nápoji, hranolčekoch alebo výrobkoch z obilia (ako sú cestoviny, pečivo či cereálie).
 • vyhnite sa pasterizovanému mlieku. To je absolútnou nevyhnutnosťou pri liečbe autizmu. To zahŕňa všetky výrobky z mlieka, vrátane zmrzliny, jogurtu a dokonca aj srvátky. Dokonca aj prírodným ochucovadlám v jedle sa treba vyhnúť, ak nedokáže výrobca zaručiť — bez akéhokoľvek tieňa pochybnosti, — že neobsahujú kazeináty. Všimnite si, že kyslé nepasterizované mlieko, ako hovorí Dr. Campbell-McBride, môže byť prínosné.
 • zamerajte jedálniček svojho dieťaťa na celé čerstvé BIO potraviny na vytvorenie optimálneho zdravia. Moje skúsenosti hovoria, že takmer VŠETKY deti berú priaznivo zmeny jedálnička, keď sú správne uplatnené.
 • optimalizujte hladinu vitamínu D vhodným pobytom na priamom slnku.
 • znížne mikrobiálnu záťaž. Akýkoľvek typ chronickej choroby, či už spôsobenej baktériami lymeskej boreliózy alebo inými mikróbmi či plesňami, sa môže rozšíriť po celom tele a spôsobiť dlhodobé ochorenie. Jedným z hlavných problémov je, že jedy vytvárané touto nákazou súťažia o detoxikačné cesty spolu s inými jedmi, ako je ortuť či pesticídy.
         Zmenami stravy učiňte z tela Vášho dieťaťa prostredie menej vhodné na prílišný rast mikróbov (menej škrobov a cukry úplne minimálne) a znížte celkový stres. Zvážte tiež testy na plesne vo vašom dome/byte a na lymeskú boreliózu v tele dieťaťa, ale len po "provokačnej liečbe."
 • znížte toxickú záťaž. Vyhnite sa styku s tak veľa jedmi v životnom prostredí, ako je len možné. Ide hlavne o pesticídy, herbicídy a zdroje ortuti, hliníku a fluoridov. Urobte čo je vo Vašich silách na zníženie a odstránenie plesní, prachu a zápachov zo životného prostredia celej Vašej rodiny a následne podstúpte dôkladnú detoxikáciu. Pamätajte na skryté jedy, ako sú napr. fluoridy, a starostlivo prehodnoťte všetku drogériu vo vašom dome/byte.
 • znížte vystavenie sa elektromagnetickým poliam z mobilných telefónov, elektrických rozvodov či Wi-Fi, keďže jedovaté mikróby po vystavení tomuto žiareniu reagujú, ako keby sa bránili útoku, a tak vyrábajú ešte viac jedov v snahe predĺžiť si život.
 • použite účinné prostriedky na zníženie citového stresu čo najskôr – vyhýbajte sa deštruktívnym myšienkam a nedajte sa zožierať emóciami. Účinné techniky, ako je technika citovej slobody (Emotional Freedom Technique = EFT), sú výborným prostriedkom na tieto účely.
 • starostlivo zhodnoťte očkovanie, vrátane bežného očkovacieho kalnedára. Buďte si vedomí, že vo väčšine štátov USA je možné uplatniť si výnimku z očkovania, a ak sa rozhodnete svoje deti dať zaočkovať, dajte ich pred tým otestovať na GAPS.
 • homeopatia tiež môže pomôcť vyriešiť príznaky poškodenia mozgu a imunitného systému, ktorými trpia autistické deti.

 


Preklad tohto článku a následná grafická úprava zabrali prekladateľovi takmer 4 hodiny čistého času.