Fisher, Barbara Loe

13.07.2010 16:10

fotografia - Barbara Loe Fisher       V roku 1982 spolu s rodičmi očkovaním poškodených detí založila neziskovú vzdelávaciu organizáciu National Vaccine Information Center (= NVIC = celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA). Vyvinula stratégiu a viedla celoštátne občianske hnutie a verejnú informačnú kampaň za presadenie reformy v bezpečnosti očkovacích látok, ako aj za právo na informovaný (ne)súhlas v systéme verejného zdravotníctva. Je spoluautorkou prvej významnej kritiky systému plošného očkovania v USA - knihy "DPT: A Shot in the Dark" ("DPT: výstrel do tmy"; "shot" je v angličtine slovo pre výstrel, ale zároveň aj pre injekciu s očkovacou látkou - pozn. prekl.), vydanej v roku 1985, teraz už v štvrtom vydaní (Harcourt Brace Jovanovich; Warner Communications; Avery; Putnam). Barbara viedla výskum a zostavila rozsiahlu knižnicu o detských prenosných ochoreniach, očkovaní a federálnom výskume očkovacích látok, regulácii a tvorbe očkovacej politiky. Poznatky, ktoré zozbierala, slúžia ako základňa pre informácie rozširované NVIC.

       Zatiaľčo pracovala s Kongresom (parlament v USA - pozn. prekl.) na znení celoštátneho zákona o poškodeniach zdravia očkovaním v detstve, v tom istom roku (1986) viedla demonštrácie pred CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako Úrad verejného zdravotníctva u nás - pozn. prekl.) a Bielym domom (sídlom prezidenta USA - pozn. prekl.). Koordinovala významné vedecké konferencie, vrátanie Medzinárodnej vedeckej konferencie o čiernom kašli a vakcínach proti nemu (1989), štyroch Medzinárodných verejných konferencií o očkovaní (1997, 2000, 2002 a 2009). Účinkovala vyše 15 rokov ako zástupca spotrebiteľov v poradných výboroch o očkovaní a svedčila pred štátnymi zákonodarnými zbormi i vo federálnom parlamente USA (Kongrese), taktiež zastupovala spotrebiteľov v mnohých vedeckých a iných fórach ako obhajca bezpečnosti vakcín a práva na informovaný (ne)súhlas v systéme plošného očkovania.

       Je hovorcom spotrebiteľov v otázkach bezpečnosti vakcín a informovaného (ne)súhlasu v rozhlase, televízii, tlači i internetovom spravodajstve o vede, regulácii, práve, politike a etike očkovacej politiky. Počas posledných troch desaťročí diskutovala o rizikách očkovania a informovanom (ne)súhlase v TV, rozhlase a iných verejných fórach s viac detskými lekármi a predstaviteľmi verejného zdravotníctva USA, než akýkoľvek iný občan USA.

       Je redaktorkou NVIC Vaccine E-newsletter (elektronický spravodajca NVIC o vakcínach), odprednášala stovky prednášok a napísala množstvo článkov, ako aj tri knihy:

  1. "Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic" ("Vakcíny, autizmus a chronické zápaly: nová epidémia"), 2008
  2. "The Consumer's Guide to Childhood Vaccines" ("Spotrebiteľský sprievodca detskými vakcínami"), NVIC, 1997
  3. "DPT: A Shot in the Dark" ("DPT: výstrel do tmy"), Harcourt Brace Jovanovich, 1985; Warner, 1986; Avery/Putnam, 1991