Fenoxyetanol

23.08.2011 11:15
Sumárny vzorec: C8H10O2
Schéma molekuly: Schéma molekuly fenoxyetanolu
CAS číslo: 122-99-6
Ako vyzerá: bezfarebná olejovitá tekutina
LD50: 1260 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Fenoxyetanol (2-fenoxy-1-etanol, etylénglykol monofenyl éter) je bezfarebná olejovitá kvapalina, ktorá sa používa kvôli svojim baktericídnym vlastnostiam ako konzervant v kozmetike, vakcínach a liečivách.

       Používa sa tiež ako fixačné činidlo v parfémoch, ako repelent a antiseptické činidlo. Považuje sa za bezpečnejšiu náhradu formaldehydových konzervačných látok.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Je toxický pre pečeň, obličky a nervovú sústavu. Opakované alebo predĺžené vystavenie fenoxyetanolu môže viesť k poškodeniu cieľových orgánov. Opakované vdychovanie môže viesť k chronickému podráždeniu dýchacích ciest.

       Je vysoko dráždivý pri kontakte s očami a pokožkou. Veľmi nebezpečný pri požití a vdýchnutí. Podráždenie oka sa prejavuje začervenaním, slzením a svrbením, podráždenie pokožky svrbením, začervenaním, tvorbou šupiniek a výnimočne  pľuzgierov. Môže znižovať činnosť centrálneho nervového systému a spôsobiť vracanie a hnačku.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.