Fenolová červeň

14.01.2012 18:10
Sumárny vzorec: C19H14O5S
Schéma molekuly: Schéma molekuly fenolovej červene
CAS číslo: 143-74-8
Ako vyzerá: červené kryštály
LD50: > 600 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Fenolová červeň je červená kryštalická látka, na vzduchu stabilná. Je to pH indikátor, často využívaný v bunkovej biológii. Používa sa na kontrolu stavu rastového média v bunkových kultúrach a pri fermentačných procesoch.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Je škodlivá pre pľúca a sliznicové membrány, pri opakovanom alebo predĺženom vystavení môže viesť k poškodeniu cieľových orgánov.

       Je škodlivá pri kontakte s očami (dráždivá) a pri požití. Mierne škodlivá pri kontakte s pokožkou (dráždivá, prechádza kožou) a pri vdýchnutí.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.