Federálna vláda USA vyplatila odškodné 83 rodinám za autizmus spôsobený očkovaním

21.09.2011 13:00

NaturalNews.com - 21.IX.2011 - P. F. Louis

 

       Pôvodný článok "Federal government has paid out vaccine autism compensation awards to 83 families"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       VICP (= Vaccine Injury Compensation Program = Program na odškodnenie obetí očkovania v USA) je prešibaný program, ktorý zbavuje očkovací priemysel zodpovednosti za vážne poškodenia zdravia spôsobené očkovaním. Drvivá väčšina žiadostí býva zamietnutá. Dosť prípadov však bolo aj odškodnených, čo naznačuje, že vláda USA si je vedomá spojitosti očkovania s autizmom, hoci na verejnosti túto spojitosť popiera.

 

Pozadie VICP

       Pôvodným motívom vzniku VICP v roku 1988 bolo udržať stále dodávky očkovacích látok. V skutočnosti však VICP umožňuje výrobcom vyrábať riskantné očkovacie látky rýchlejšie bez obáv o ich bezpečnosť, a to tak, že zbavuje výrobcov finančnej zodpovednosti.

       Hoci VICP zaviedol ľahší prístup k odškodneniu obetí očkovania, od roku 2008 sú dve z troch žiadostí o odškodnenie zamietané, tvrdí Barbara Loe Fisher, spolu-zakladateľka NVIC (= National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní - nezisková organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní v USA - pozn. prekl.).

       Očividne tu bol určitý vývoj v rámci VICP, ktorý obhajoval FDA (= U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.). Federálny očkovací súd často zamietal žaloby proti vakcínam, ktoré FDA schválil. Ale v rkou 2008 vydal Najvyšší súd štátu Georgia nasledujúce prehlásenie: "Niet žiadneho dôkazu, že by schválenie FDA samo o sebe znamenalo nespochybniteľnú bezpečnosť vakcíny."

 

Zamlčiavacia politika VICP

       Federálna vláda bráni svoj názor, že "niet súvislosti medzi očkovaním a autizmom" skrz všetky možné zdravotnícke úrady, predstaviteľov očkovacieho priemyslu a detských lekárov. Nedávna štúdia však odhalila, že 83 rodín s autistickými deťami bolo počas posledných dvoch desaťročí "v tichosti" odškodnených skrz VICP.

       VICP vypláca ročné splátky na pokrytie nákladov na starostlivosť o dieťa. Stratu ďalších splátok po prezradení pravdy teda nemožno vylúčiť. Odškodnenie VICP je teda peniazmi, ktoré majú odškodneného umlčať.

       V tichosti odškodnený znamená, že získate odškodnenie, ale nebudete o tom hovoriť. Podľa Sarah Bridges, PhD., matky, ktorá bola odškodnená, ale predsa prehovorila, správne názvoslovie pomohlo vyhrať jej prípad. Nepoužila slovo autizmus, hoci autizmus zničil jej dieťa.

       Avšak štúdia, nedávno zverejnená v časopise Pace Environmental Law Review, oznámila, že väčšina z 83 odškodnených prípadov zmienila autistické črty či dokonca autizmus. Jeden taký prípad bol odškodnený po tom, čo jedno inteligentné a zdravé dievča úplne upadlo do autizmu po zaočkovaní proti 9 chorobám v jeden deň!

       Táto štúdia, o ktorej neinformovalo žiadne známe médium, sa pozrela na 1.300 prípadov žalôb za poškodenie mozgu očkovaním. Sarah Bridges teda chcela naznačiť, že rodičia majú lepšie šance na odškodnenie, ak hovoria o kŕčoch, trvalom poškodení mozgu a pod., ale nezmienia autizmus.

       Tak-či-onak, "zubná pasta je von z tuby". Podľa zdravotnej sestry Lyn Redwood, výkonnej riaditeľky SafeMinds:

"Táto štúdia dramaticky posúva diskusiu o očkovaní a autizme. Otázkou už nie je, či očkovanie spôsobuje autizmus. Odpoveď je zjavná. Teraz by sme sa mali pýtať: Koľko prípadov autizmu je spôsobených očkovaním a ako môžeme predísť novým poškodeniam zdravia?"

 

Ďalšie diery

       SafeMinds má na svojej stránke videoklipy troch bývalých riaditeľov hlavných vládnych zdravotníckych úradov, ktorí opatrne priznávajú, autistické reakcie na očkovanie. Je jednoduchšie hovoriť pravdu po odchode na dôchodok.

       Odhodlaným bojovníkom za bezpečnosť očkovania bol Robert Kennedy ml., ktorý sa zúčastnil na zasadnutiach správnych rád niektorých výrobcov vakcín. Nahnevane prehlásil, že vedenia výrobcov vakcín sú si vedomé nebezpečnosti jedov vo vakcínach, zatiaľčo na verejnosti popierajú príčinnú súvislosť očkovania s autizmom.

 

Zdroje

 


Preklad a grafická úprava tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu a 20 minút čistého času.