Farmaceutický priemysel chce presadiť 20 nových vakcín v priebehu nasledujúcich 10 rokov

14.08.2011 00:44

NaturalNews.com - 12.VIII.2011 - P. F. Louis

 

       Pôvodný článok "Pharma now pushing for 20 new vaccines in next decade"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Mainstreamové (hlavnoprúdové) médiá sú krajne jednostranné ohľadne správ z oblasti očkovania. Sú hlásnou trúbou farmaceutického priemyslu, obzvlášť keď príde reč na jeho posvätnú kravu - očkovacie látky.

       Príkladom z nedávnej minulosti je správa BBC ohlasujúca výskumný projekt vo Veľkej Británii, ktorý má prísť s 20 novými "vylepšenými" vakcínami v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Ako zvyčajne, článok silne naznačuje, že tí, čo sa vyhýbajú očkovaniu, sú blázni. Dejiny poškodení zdravia spôsobených očkovaním a štatistiky, z ktorých vyplýva, že očkovacie látky neponúkajú skutočnú imunizáciu, sú týmto článkom ignorované.

 

Komentár k úryvkom z článku BBC

       Článok BBC ohlasuje, že skupina vedcov odpovedala na "výzvu k činu". Prehlasujú vakcíny proti AIDS a proti malárii za najdôležitejšie výskumné ciele, pričom iné tropické choroby si zaslúžia tiež viac výskumu.

       Komentár: Máme štatistické údaje, ktoré dokazujú, že takmer každé prenosné ochorenie, o ktorom lekárska veda tvrdí, že bolo zneškodnené očkovaním, takmer vymizlo už v čase, keď bola vyvinutá príslušná očkovacia látka. Mikróby prichádzajú a odchádzajú spolu so zmenami prostredia. Pokles výskytu infekčných chorôb nastal v čase vylepšovania kanalizácie, hygienických zariadení, spracovania odpadu a všeobecnej čistotnosti. Namyslené tvrdenia o úspechoch očkovania sú podvodom.

       Článok BBC cituje vedcov:

"Musíme tiež zvážiť očkovanie proti klasickým chorobám, ako je detská cukrovka (cukrovka 1. typu), rôzne druhy rakoviny alebo degeneratívne ochorenia."

       Komentár: To je zaujímavé. Vytvárajú si ďalšie trhy z chorôb, ktoré nastávajú väčšinou ako dôsledok spotreby jedovatej priemyselne spracovanej potravy a znečistenia životného prostredia. Tí, čo tomu rozumejú, sú schopní predchádzať rakovine či cukrovke, ba dokonca ich aj liečiť skrz detoxikáciu a výživné jedlo. Ale netrápte sa náročnou zmenou životného štýlu. Lekárske autority vám poskytnú imunitu očkovaním a pekne sa na tom nabalia!

       Drahé vakcíny predávané po celom svete jednotlivcom a vládam sú spojené s menšími nákladmi než väčina iných farmaceutických výrobkov. Sú lacnejšie na výrobu a zvyčajne sú schvaľované v zrýchlenom konaní. Právna zodpovednosť a ťažké pokuty sa očkovacieho priemyslu netýkajú. Za posledných pár desiatok rokov boli výrobcovia vakcín vyňatí z finančnej právnej zodpovednosti za spôsobené škody, keďže sťažnosti na očkovaním spôsobené poškodenia zdravia narastali exponenciálne spolu s počtom plošných očkovaní.

       Aj lekári, obzvlášť detskí lekári, ktorí trvajú na očkovaní každého dieťaťa, častokrát už od narodenia, si tiež prídu na pekný balík vďaka očkovaniu. Nakupujú za veľkoobchodné ceny a predávajú za maloobchodné, čím pridávajú ďalší zisk k návštevám v ordinácii (platí pre USA - pozn. prekl.).

       Týmto výskumníkom sa však zbiehajú slinky nielen nad predajom. Jednotliví výskumníci sa delia o poplatky za patent s výrobcami vakcín u akejkoľvek vakcíny, ktorú vyvinú. Výskumník je masívne financovaný na začiatku a potom prídu pasívne príjmy z poplatkov za patenty.


Vedec, ktorý podnietil "Výzvu k činu"

       Profesor Oxfordskej univerzity Richard Moxon vytvoril sériu článkov vyzývajúcich na podporu výskumu budúcich vakcín. Povedal:

"Potrebujeme nájsť nevyhnutné zdroje na výskum a vývoj zhruba 20 vylepšených alebo nových vakcín v priebehu nasledujúcich 10 rokov"

       Tak o to ti ide: dostať peniaze na zaplatenie výskumu a tvojho vysokého platu počas tohto obdobia, potom prísť s drobnou úpravou existujúcej vakcíny "vylepšenou" tak, aby získala nové patentové práva a poplatky za ne. To je osvedčený trik. Jemne vylepšiť jestvujúci expirovaný patentovaný medikament a vytvoriť tak nový patent. Samozrejme, úplne nová vakcína sa stane spŕškou patentov s potenciálom ďalších "vylepšení" a patentov.

       Prof. Moxon dodáva:

"Táto výzva k činu prichádza v zásadnom čase. Nedávny pokles zaočkovanosti v niektorých spoločenstvách neoblomne pripomína, že dôvera a viera v očkovanie je krehká a vyžaduje si pozornosť."

       Môže mať krehkosť viery v ochranu očkovaním niečo do činenia s epidémiou príušníc medzi deťmi a mládežníkmi očkovanými MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) v oblasti New Yorku/New Jersey pred rokom a pol? Tento incident sa dokonca dostal do mainstreamových médií, čo je veľmi vzácne.

       Okamžitá oficiálna odpoveď na to bola, že tých 77% očkovaných obetí mumpsu nedostalo požadované dve dávky. Keď sa však zistilo, že dostali obe dávky, niektorí zdravotnícki predstavitelia požadovali navýšenie očkovacieho kalendára o ďalšiu dávku MMR vakcíny. Toľko k ochrane očkovaním.

       Faktom je, že skutočná, doživotná imunita nastáva po nákaze prenosným ochorením. Človek buď túto nákazu zvládne bez ochorenia, alebo ochorie a zotaví sa z toho. Potom vznikne celoživotná imunita voči danej chorobe (netýka sa to napr. tetanu - pozn. prekl.). Faktom je, že ak je potrebné viac než jedno očkovanie akoukoľvek vakcínou, tak to znamená, že skutočnú imunitu táto vakcína nemôže zaručiť. Doláre sa však sypú tým rýchlejšie, čím viac očkovaní je povinných.

       Možno by sa prof. Moxon mohol niečo podučiť o imunite od vyslúžilého výskumníka vakcín, teraz informátora, ktorý povedal, že by nikdy nedal zaočkovať svoje dieťa.

       Bývalý výskumník vakcín, ktorého identita je utajená, vysvetľuje, že imunitný systém je komplexnou sústavou pokožky, slizníc v nose a hltane, orgánov ako sú mandle, lymfatické uzliny ako aj črevná flóra. Črevná flóra (priateľské baktérie) nielenže zabíja útočiace choroboplodné zárodky, ale aj spúšťa lymfocyty (zabijácke bunky) imunitného systému v krvi.

       Vakcíny aktivujú len túto poslednú obrannú líniu zbytočnou aktiváciou zabijáckych buniek, ktoré môžu spustiť cytokínovú búrku, rozpútať imuntinú reakciu, ktorá premôže očkovanú osobu! Tisíce očkovaných mužov, žien a detí utrpelo kŕče, ochrnutie či dokonca smrť, spôsobené cytokínovou búrkou po očkovaní.
       Informátor pokračoval tým, že niet bezpečných vakcín, dokonca aj keby boli bez jedovatých konzevantov, adjuvantov, thimerosalu (ortuti), formaldehydu, hliníka či skvalénu. Dodal tiež, že niet spôsobu, ako zabezpečiť dokonalú čistotu každej dávky, pretože obsahujú choroboplodné zárodky z bunkových tkanív iných cicavcov, a že očkovanie často spôsobuje práve tie choroby, pred ktorými by malo chrániť.

       Takže, prof. Moxon, vytrčte svoju namyslenú hlavu z autoritatívneho postoja a zo stroja na peniaze. Možnože preukázaná nedostatočná účinnosť a mnohé tisíce nezverejnených ochrnutých a mŕtvych obetí očkovania a takzvaných SIDS bábätiek (SIDS = sudden infant death syndrome = nevysvetlené náhle úmrtie dojčaťa), ktoré boli očkované týmito nebezpečnými očkovacími látkami od narodenia, má niečo do činenia s rastúcimi obavami verejnosti z očkovania, o ktorých sa vy domnievate, že sú hlúpe.

 

Zdroje použité v tomto článku:

 1. Pôvodný článok BBC:
  https://www.bbc.co.uk/news/health-13714224
 2. Poplatky za patenty a Paul Offit
  https://childhealthsafety.wordpress.com/2011/04/23/offit-congressional-reprimand/
 3. Choďte za peniazmi a Thimerosalom
  https://vactruth.com/2011/08/05/big-pharmas-share-in-the-consumer-price-index/
 4. Rozhovor Jona Rappoporta bývalým vývojárom vakcín, ktorý sa stal informátorom
  https://ockovanie.org/randall.html
 5. Štatistiky ukazujúce výrazný pokles úmrtnosti na prenosné ochorenia ešte pred vynájdením vakcíny
  https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/
 6. Britská stránka so skutočnými správami o očkovaní
  https://childhealthsafety.wordpress.com/
 7. S.A.N.E. Vax - skutočné správy o očkovaní, zameriavajúce sa na poškodenia zdravia a úmrtia spôsobené Gardasilom
  https://sanevax.org/
 8. Očkovanie oslabuje imunitu
  https://www.naturalnews.com/032484_vaccines_immunity.html
 9. Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B spojené so SIDS
  https://www.naturalnews.com/032579_hepatitis_B_vaccines.html
 10. Epidémia príušníc v NY/NJ u zaočkovanej mládeže
  https://www.naturalnews.com/028142_mumps_vaccines.html

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.