Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 1. časť

11.09.2011 23:58

Ing. Marián FILLO

 

1. časť       2. časť

 

       Pro-očkovacia propaganda, podporovaná výrobcami va kcín, dorazila aj do východoslovenskej obce Budkovce (okres Michalovce, ani nie 20 km vzdušnou čiarou od ukrajinskej hranice), kde jedna z našich čitateliek narazila na takúto vývesku na obecnom úrade:

       Hoci je to z konca apríla (aj keď odfotené v septembri), predsa len považujem za potrebné sa k tomu vyjadriť, pretože takéto reklamné kampane na vakcíny sa opakujú každý rok so železnou pravidelnosťou, takže na ďalšiu sa môžeme tešiť koncom apríla 2012. Vzhľadom k minimálnej vynaliezavosti a originálnosti príslušných zamestnancov RÚVZ predpokladám, že aj roku 2012 budú použité veľmi podobné (ak nie úplne rovnaké) texty.

       Preberme si teda tento reklamný materiál pekne poporiadku, od vrchu až po spodok:

 

"Európsky imunizačný týždeň - EIT"

       Tak toto je prvé klamstvo - už v nadpise. Celá táto reklamná kampaň je totiž len a len o očkovaní, avšak imunizácia a očkovanie nie je jedno a to isté. Imunizácia je vytváranie imunity (odolnosti voči chorobe), očkovanie však len podnecuje tvorbu protilátok, a aj to nie u všetkých očkovaných osôb. Očkovanie samo o sebe imunitu nevytvára, ani ju neposkytuje. Spolieha sa na to, že imunitný systém očkovanej osoby zareaguje na očkovaciu látku vytvorením si protilátok (NIE IMUNITY), avšak ani tento predpoklad nie je splnený vždy.

       Napr. u čierneho kašľa sa oficiálne uvádza účinnosť (tzn. koľko % očkovaných si vytvorí dosť protilátok) nanajvýš 85%, čo znamená, že najmenej každý siedmy (ak nie každý piaty) očkovaný nielenže nemá imunitu, ale ani protilátky proti čiernemu kašľu (prinajmenšom nie dostatočné množstvo, čiže tzv. ochrannú hladinu). Mať protilátky však ešte neznamená odolnosť. Napr. u niektorých druhov pneumokokov sa ukázalo, že sa s nimi imunitný systém niektorých osôb nedokáže úspešne vysporiadať napriek prítomnosti protilátok, naproti tomu u iných typov to zvládne aj bez akýchkoľvek protilátok. Zapamätajme si teda, prosím, raz a navždy, že prítomnosť protilátok neznamená imunitu. Tým nechcem povedať, že k nej nijak neprispieva, ale len toľko, že nie je zárukou imunity. No a keďže očkovanie nedokáže nič iné, než podnietiť k tvorbe protilátok (a aj to nie vždy), je na jeho označenie slovo "imunizácia" naozaj nevhodné. Je mi jasné, že (hlavne po anglicky hovoriaci) epidemiológovia to robia úplne notoricky a že ja sám na tom asi nič nezmením, len som chcel, aby sme si uvedomili ten podstatný rozdiel.

       Lenže tento nadpis klame aj keby sme úplne ignorovali vyššie zmienené pojmoslovné zmätky. Totiž podľa súčasného epidemiologického pojmoslovia máme imunizáciu prirodzenú (prekonaním choroby - buď s príznakmi choroby alebo bez nich) a umelú. Tá umelá navyše môže byť pasívna (dodávaním hotových protilátok, napr. protitetanové sérum) a aktívna (očkovanie). Takže zo štyroch rôznych základných druhov imunizácie podľa epidemiologického pojmoslovia sa Európsky imunizačný týždeň zaoberá len jedným jediným druhom. To je asi také klamstvo, ako keby som si na obchod vycapil "Drogéria" a predával by som v ňom len prášok na pranie a nič iné. Za to by ste mi asi poriadne vynadali, ale kto vynadal epidemiológom (tentokrát však zahraničným, aby som tým našim nekrivdil, keďže naši si ten názov nevymysleli) za takéto klamstvo?

 

"V dňoch 23.-30.IV.2011 sa Slovenská republika už po piaty krát zapája do kampane Európsky imunizačný týždeň, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame a bezpečnosti očkovania."

       Nedá mi nepovedať, že ma vytáča, keď sa píše, že "Slovenská republika" sa zapája, pretože ja sa tiež cítim byť občanom Slovenskej republiky a nezapojil som sa, ani som nikoho nesplnomocnil, aby sa zapojil v mojom mene. Na rozdiel od prezidenta a poslancov Národnej rady som epidemiológov nevolil (žiaľ, nemáme takú možnosť) a rozhodnutie zapojiť "Slovenskú republiku" do EIT považujem teda za vrcholne nedemokratické, ako ostatne podstatnú časť činnosti našich epidemiológov - česť výnimkám. Po správnosti by tam zrejme malo stáť "sa slovenskí epidemiológovia zapojili" alebo možno ešte lepšie "sa Úrad verejného zdravotníctva SR zapojil".

       Vo zvyšku vety ďakujem za úprimnosť, pretože sa ním vnímavému čitateľovi vlastne odhaľuje, že pôjde o čistú demagógiu. EIT je, ako vidíme, kampaň, tzn. boj proti niekomu alebo niečomu, resp. za niekoho alebo za niečo, využívajúci kritiku, agitáciu, presvedčovanie, ako vysvetľuje Slovník slovenského jazyka.

       Pozoruhodné je, že sa má zvyšovať povedomie laickej verejnosti, ale nie verejnosti odbornej. To by som veru očakával tiež, pretože výsledky zaočkovanosti proti prasacej chrípke (celkovo sotva 5% lekárov) naznačujú, že na tomto poli majú naši epidemiológovia pred sebou ešte veľa práce. Dá sa to však vysvetliť aj inak - lekári tomu rozumejú viac a preto ich nie je možné len tak ľahko a lacno opiť rožkom, ako bežnú laickú verejnosť, takže s lekármi to už epidemiológovia radšej vopred vzdali v domnení, že to je márna snaha.

       No a predmet masáže mozgov - "význam a bezpečnosť očkovania" - tiež vypovedá veľa. Na pláne teda zrejme bol výplach o tom, že bez očkovania by sme sa nezaobišli a zomreli snáď už na druhý deň, a že len a len očkovaniu môžeme ďakovať za dramatický pokles výskytu prenosných ochorení počas 20. storočia, ako aj o tom, že všetky podozrenia, že očkovanie spôsobuje autizmus či cukrovku sa ukázali byť mylné, a že za všetko môže ten hnusný skorumpovaný Dr. Andrew J. Wakefield a možno na druhom mieste za ním ja osobne. :-)

       Pritom je však premýšľavému čitateľovi asi jasné, že zďaleka nielen očkovaniu môžeme vďačiť za výrazný ústup prenosných ochorení, ale napr. aj týmto činiteľom (zoznam nechápte, prosím, ako úplný):

 1. od roku 1945 žiadna vojna na našom území
 2. čoraz širšia vodovodná sieť s pitnou vodou bez choroboplodných zárodkov
 3. čoraz širšia kanalizačná sieť
 4. odstránenie hladu a podvýživy
 5. skrátenie pracovnej doby na typických 8 hodín denne 5x do týždňa
 6. osveta v otázkach zdravia
 7. sprístupnenie zdravotnej starostlivosti celému obyvateľstvu, nielen horným 10.000
 8. menší počet osôb na meter štvorcový obytnej plochy
 9. suché a teplé byty
 10. výrazný pokrok v oblasti hygieny
   

       Pri troche šťastia Vám možno 1 z 10 epidemiológov prizná, že aj pitná voda (ale už naozaj nič iné) významne prispela k ústupu prenosných ochorení.

 

"Cieľom realizácie EIT je zvýšenie informovanosti o infekčných ochoreniach preventabilných očkovaním, epidemiologickej situácii vo výskyte týchto infekčných ochorení a význame očkovania. Je zameraná na posilnenie významu očkovania, zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách a elimináciu tzv. vakcinačných dier v populácii."

       Opäť ďakujem za úprimnosť, keďže z tohto vlastne vyplýva, že vôbec nejde o zdravie obyvateľstva, ale len o predaj čo najväčšieho množstva vakcín (niet potom divu, že výrobcovia vakcín podporujú EIT). EIT totiž nebude informovať o tých prenosných ochoreniach, proti ktorým zatiaľ nie sú schválené vakcíny (napr. AIDS, žltačka typu C, meningokoky typu B, šarlach, Bordetella parapertussis, lymeská borelióza, syfilis atď. atď.). To by vôbec nedávalo zmysel, pretože výrobcovia vakcín zatiaľ pre tieto choroby nemajú vyvinutú žiadnu komerčne dostupnú očkovaciu látku.

       Napriek tomu, že to je IMUNIZAČNÝ týždeň, nebude reč o prirodzenej imunizácii napr. prekonaním osýpok v detstve, čo je pre drvivú väčšinu absolventov osýpok mnohonásobne výhodnejšie než dať sa proti nim zaočkovať. Nebude reč ani o imunizácii (budovaní si imunity) voči chorobám, proti ktorým zatiaľ niet vakcín.

       Význam očkovania je v skutočnosti zrejme len nepatrný, a preto ho má EIT za úlohu umelo zvýšiť (v očiach verejnosti).

       Eliminácia vakcinačných dier by znamenala očkovanie napriek kontraindikáciám - aj za cenu očkovaním ťažko podlomeného zdravia. Výrobca vakcín však zarobí viac, a to je predsa to hlavné, o čo tu ide.

 

"Prečo je dôležitá kampaň Európsky imunizačný týždeň?"

       To ako keby sa spýtali: "Prečo treba ohľadne očkovania ľuďom vymývať mozgy?"

 

"Negatívny vplyv v problematike očkovania majú najmä "mediálne protiočkovacie kampane" vyvolávajúce strach z očkovania."

       To by chcelo upresniť. Zatiaľ som si všimol len sem-tam nejaký článok či reláciu, čo pojednáva aj o negatívnej stránke očkovania, v rôznych časopisoch, rozhlasoch a televíziách. Nič systematické, čiže nič, čo by bolo možné označiť za kampaň. Jedinou výnimkou je snáď časopis Vitalita, v ktorom svojho času vychádzal seriál článkov už nebohého astrológa Františka Šteffeka, čo si nedával servítku pred ústa, keď hovoril o očkovaní. Rôzne poradne či ankety, v ktorých pomerne často odpovedám na otázky, do toho nerátam, lebo v nich dostávajú slovo aj zástancovia očkovania, takže nejde o vyslovene protiočkovací materiál. Takže čo konkrétne majú epidemiológovia na mysli pod "mediálnou protiočkovacou kampaňou"? To by som veľmi rád vedel.

       Ostatne, je to tvrdenie, čo ide prudko proti logike súčasného kapitalizmu. Časopisy a noviny totiž dnes žijú v prvom rade z reklamy a až potom z predplatného a toho, čo sa vyzbiera po novinových stánkoch. Zadávateľ reklamy si však samozrejme nepraje, aby sa o jeho výrobkoch hovorilo v zlom v tom médiu, do ktorého dal svoju reklamu (za pomerne vysoký peniaz). Preto sa uzatvárajú tzv. inzertné zmluvy, ktorých súčasťou môže byť stať o zákaze negatívnych informácií o výrobkoch inzerenta. Alebo to na papieri ani nemusí byť, len inzerent dá ústne zreteľne najavo, že akonáhle sa objaví v danom médiu čokoľvek, čo ho môže poškodiť (hoc aj oprávnene), tak s inzerciou končí a redakcia príde o významný zdroj príjmov.

       No a tým si vysvetľujem extrémnu neochotu slovenských médií medializovať kauzy týkajúce sa očkovania, o čo sme sa párkrát pokúšali - s minimálnym úspechom (možno jedno médium z 30-40 oslovených sa chytilo). Pritom dodané materiály boli viac než výborné pre dnešné kapitalistické senzácie-chtivé médiá. Napriek tomu sme viac-menej nepochodili. Pýtam sa teda: ako je možné, že keď dodáme senzácie-chtivým médiám šťavnatú senzáciu, ani o ňu nezakopnú? Pozoruhodné je, že presne tie isté médiá však tlačia jeden pro-očkovací článok za druhým. V skutočnosti majú propagátori očkovania oproti jeho kritikom priestor v médiách možno tak 50x, ak nie 100x väčší, ale sťažujú sa tu na "mediálne protiočkovacie kampane". Kde zostala súdnosť?

       Odhliadnuc od toho, strach z očkovania je, myslím, naozaj namieste, pretože keď som si prečítal zoznam možných nežiaducich účinkov očkovania proti ovčím kiahňam, tak mi samotné ovčie kiahne prišli ako oveľa bezpečnejšie než očkovanie proti nim: infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, gastroenteritída, otitída, zápal stredného ucha, faryngitída, ovčie kiahne, vírusový exantém, vírusová infekcia, infekcia, kandidóza, ochorenie podobné chrípke, lymfadenopatia, lymfadenitída, trombocytopénia, anorexia, podráždenosť, plač, insomnia, poruchy spánku, bolesť hlavy, ospalosť, apatia, nervozita, nepokoj, hypersomnia, poruchy snov, emocionálne zmeny, abnormalita chôdze, febrilné kŕče, tremor, zápal spojovky, akútny zápal spojovky, slzenie, opuch viečka, bolesť ucha , extravazácia, kašeľ, nazálna kongescia, kongescia dýchacích ciest, výtok z nosa, sinusitída, kýchanie, kongescia pľúc, krvácanie z nosa, rinitída, sipot, bronchitída, infekcia dýchacích ciest, pneumónia, hnačka, vracanie, bolesť brucha, nauzea, nadúvanie, hematochézia, vred v ústach, vyrážka podobná osýpkam/ružienke, vyrážka podobná ovčím kiahňam, kontaktná dermatitída, vyrážka s geometrickým vzorom, erytém, červené potničky, pruritus, urtikária, sčervenanie, pľuzgierik, atopická dermatitída, ekzém, akné, herpes simplex, vyrážka podobná žihľavke, kontúzia, dermatitída, lieková vyrážka, impetigo, infekcia kože, osýpky, bolesť kostrového svalstva, myalgia, bolesť bedra, dolnej končatiny alebo šije, stuhnutosť, horúčka, erytém v mieste podania, telesná slabosť/únava, ekchymóza v mieste podania, hematóm, indurácia, nevoľnosť, vyrážka podobná žihľavke, zmena farby, zápal, trauma, drsnosť/suchosť, edém/opuch, pocit tepla teplo na dotyk, krvácanie v mieste venepunkcie, abnormalita pery.

 

"Ďalším dôvodom je, že očkovanie v dnešnej dobe nepatrí medzi priority v zdravotníctve"

       Ako vtip to je dobré, ale ak to mysleli vážne, tak by som rád vedel, ako by vysvetlili plošné povinné očkovanie proti pneumokokom (čo nie je nikde v Európe, len na Slovensku), pri ktorom sa na každé 1 € ušetrených nákladov na liečbu vynaloží 145 € na prevenciu. Keď si uvedomím tento nesmierne zarážajúci fakt a popritom zúfalú situáciu v našom zdravotníctve, kde sú takmer všetky nemocnice po uši zadĺžené, tak sa pýtam: A čo je teda v našom zdravotníctve ešte väčšou prioritou než očkovanie? V akom zdravotníckom odbore sa u nás plytvá ešte nekresťanskejšie než v epidemiológii? Ja teda naozaj neviem. Poraďte mi, prosím, v diskusii pod článkom.

 

"Na čo budú zamerané aktivity počas kampane?

...

 • právo detí byť chránené očkovaním"

       Tak toto je naozaj zaujímé, hlavne preto, že žiadne také právo vôbec nejestvuje. Zástancovia povinného očkovania sa síce odvolávajú na medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa, avšak v tom niet o žiadnom očkovaní ani zmienky - dokonca ani v komentári k plnému zneniu. Overte si to, prosím, sami.

       Naproti tomu sa v tomto Dohovore (čl. 24 ods. 3) píše:

"Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia prijať všetky účinné a vhodné opatrenia na odstránenie všetkých zaužívaných postupov, ktoré škodia zdraviu detí."

       Povinné plošné očkovanie, ktoré neberie ohľad na individuálne potreby a zvláštnosti jednotlivých detí, ktoré očkuje systémom "jedna miera na všetkých" (one-size-fits-all), je preukázateľne (zaužívaným) postupom, ktorý škodí zdraviu detí. Malo by teda byť odstránené aj u nás, podobne ako sa to stalo vo vyspelých demokratických krajinách nielen západnej Európy: vo Veľkej Británii, Írsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Kanade, Japonsku, Austrálii či na Novom Zélande.

 

 • "význam dostatočnej kolektívnej imunity"

       Milujem bájky o kolektívnej imunite, obzvlášť v konfrontácii s realitou, kedy vznikne epidémia čierneho kašľa pri 99,94% zaočkovanosti proti čiernemu kašľu, alebo epidémia osýpok na škole 100% zaočkovanej proti osýpkam.

 

 • "zvýšenie informovanosti rodičov o povinnom očkovaní a očkovacích látkach"

       Výborne. Dúfam, že im povedali aj o tom, že pri výrobe povinnej očkovacej látky proti ružienke sa používajú bunkové tkanivá pochádzajúce z umelo potratených detí, aby si mohli katolícki rodičia uplatniť výhradu svedomia, čo odporúča Vatikán.

 

 • "riziká vyplývajúce z odmietania očkovania"

       Proti tomu nemožno v zásade nič namietať, keby to bolo doplnené aj o riziká očkovania, aspoň v rozsahu príbalového letáku. O skutočných rizikách očkovania však reč očividne nebola.

 

 • "zvýšenie zaočkovanosti sociálne neprispôsobivých skupín a iných rizikových skupín"

       Rozumej: hľadanie vhodného kladiva na Rómov a spôsobu, ako priškripnúť ostatných, čo si nenechajú žiadne "povinné" očkovanie vnucovať.

 

"Očkovanie zdravie detí neohrozuje, ale chráni"

       To by mohli michalovskí epidemiológovia vysvetliť napr. tisícom obetí očkovania, ktoré boli odškodnené v rámci Programu na odškodnenie obetí očkovania v USA (Vaccine Injury Compensation Program = VICP).

 

1. časť       2. časť

 


Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.

 

Diskusia: Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 1. časť

ďakujem za článok

Magdaléna | 12.09.2011

...poopravím iba, že nie redakcia príde o zdroj príjmu ale konzorcium či akciovka či spoločnosť ktorá médium vlastní, príde o zdroj pŕíjmu z reklamy.

Spravidla veľké spoločnosti reklamu nezadávajú priamo, ale sú za týmto účelom klientmi rovnako veľkých a vplyvných reklamných agentúr, ktoré robia mediálne plány (t.j. určujú v ktorých médiách bude pre klienta reklamná kampaň najefektívnejšia, rovnako ako určujú i jej forma a podobu - na to sú celé filmové štáby a art directori) a v mene svojich klientov tieto reklamné agentúry zadávajú reklamy, za čo kasírujú provízie v rádovo desiatkach percent, čo pri tých objemoch sú samozrejme pre bežného smrteľníka astronomické sumy. To isté platí aj o PR a marketingových agentúrach, ktoré za odmenu týmto firmám pestujú dobrú povesť, dobré meno a zabezpečujú pozitívne vnímanie značky, produktu u konečných spotrebiteľov. Samozrejme že v zmluvných podmienkach môže byť obyčajná "neškodná" klauzulka že sa médium zaväzuje konať tak, aby nespôsobilo "konflikt záujmov" zadávateľovi reklamy.Redakciu predstavujú iba ľudia ktorí sú platenými zamestnancami so zaväzujúcou loajalitou voči svojmu zamestnávateľovi.

Re:ďakujem za článok

Ing. Marián FILLO | 14.09.2011

Dobre, Magdalénka,

ale v konečnom dôsledku to podľa "zákona padajúceho h...a" poškodí aj redakciu resp. toho novinára, čo si dovolil otvoriť hubu na nejakého inzerenta.

Pridať nový príspevok