Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 2. časť

12.09.2011 09:35

Ing. Marián FILLO

 

 1. časť        2. časť

 

       Poďme sa pozrieť na druhú stránku pro-očkovacej farmaceutickej propagandy v podaní RÚVZ Michalovce:

"Dnes je možné chrániť sa očkovaním pred 26 ochoreniami."

       Pre zaujímavosť si vymenujme, proti čomu sú na Slovensku registrované očkovacie látky:

 1. besnota
 2. cholera
 3. chrípka (každú sezónu 3 typy z celkovo stoviek či tisícov)
 4. čierny kašeľ
 5. detská obrna
 6. hemofily typu B (1 typ z celkovo 6 typov)
 7. japonská encefalitída
 8. kliešťová encefalitída
 9. ľudský papilómavírus (HPV; max. 4 typy z celkovo zhruba 200, z toho 2 typy z celkovo 18 rakovinotvorných)
 10. meningokoky (max. 4 typy, avšak proti najrozšírenejšiemu typu nie)
 11. nákazlivá žltačka typu A
 12. nákazlivá žltačka typu B
 13. osýpky
 14. ovčie kiahne
 15. pneumokoky (max. 23 typov z vyše 90)
 16. príušnice
 17. pásový opar
 18. rotavírusy
 19. ružienka
 20. stafylokoky
 21. tetanus
 22. tuberkulóza
 23. týfus
 24. záškrt
 25. žltá zimnica
   

       O jeden kus sa teda v Michalovciach prepočítali. Neviem, či mali na mysli aj už nepoužívanú (a neregistrovanú) vakcínu proti vyhubeným pravým kiahňam, alebo vakcínu proti antraxu (sneti slezinovej), ktorá však na Slovensku nemá platnú registráciu. Prípadne ešte RSV, lenže Synagis nie je očkovacia látka, ale hotová protilátka, takže po správnosti ho nemožno označiť za vakcínu a preto ani nie je zatriedený v tej istej skupine liekov, ako sú vakcíny. Je (správne) v skupine "J06 - Imunoséra a imunoglobulíny", nie v skupine "J07 - Očkovacie látky".

 

"Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním."

       Nuž, ak je toto jednoznačný dôkaz, tak ja som asi lietadlo. Zopakujme si, čo všetko (a nielen to) prispelo k ústupu až vymiznutiu prenosných ochorení:

 1. od roku 1945 žiadna vojna na našom území
 2. čoraz širšia vodovodná sieť s pitnou vodou bez choroboplodných zárodkov
 3. čoraz širšia kanalizačná sieť
 4. odstránenie hladu a podvýživy
 5. skrátenie pracovnej doby na typických 8 hodín denne 5x do týždňa
 6. osveta v otázkach zdravia
 7. sprístupnenie zdravotnej starostlivosti celému obyvateľstvu, nielen horným 10.000
 8. menší počet osôb na meter štvorcový obytnej plochy
 9. suché a teplé byty
 10. výrazný pokrok v oblasti hygieny
   

       Ústup až vymiznutie prenosných ochorení nastalo v čase, kedy sa všetky vyššie vymenované parametre zlepšovali resp. nastali. Nie je dosť dobre možné rozlíšiť, za koľko % z ústupu a vymiznutia prenosných ochorení vďačíme očkovaniu a za koľko ostatným faktorom. Jedno je však isté: proti šarlachu sa nikdy neočkovalo (doposiaľ ani nejestvuje očkovacia látka proti šarlachu) a vymizol rovnako ako choroby, proti ktorým sa očkovalo. Podobne z našich končín vymizli cholera, mor a brušný týfus aj bez akéhokoľvek očkovania (hoci dnes už proti nim sú očkovacie látky). graf úmrtnosti na osýpky v Austrálii (1880-1970)V USA zase nikdy plošne neočkovali proti tuberkulóze, ale aj napriek tomu (alebo skôr vďaka tomu?) tam zaznamenali rovnaký (ak nie ešte väčší) ústup tuberkulózy ako v krajinách, v ktorých sa proti tuberkulóze plošne očkovalo. Vyše 90% úmrtnosti na osýpky sa stratilo skôr, než proti nim vymysleli očkovaciu látku, viď napr. úmrtnosť na osýpky v Austrálii v rokoch 1880 až 1970: 


       Môžeme teda s čistým svedomím skonštatovať, že očkovaniu rozhodne nevďačíme za drvivú väčšinu ústupu prenosných ochorení, a ak má na ňom očkovanie vôbec nejaký podiel, tak len nepatrný.

       Keď už v takejto jednoduchej záležitosti RÚVZ preukázateľne klame (keďže hovorí o "jednoznačnom dôkaze", hoci dokázaný je skôr pravý opak), tak sa spýtajme, čo má RÚVZ na mysli pod pojmom "jednoznačný dôkaz", keď sebavedome tvrdí, že bolo "jednoznačne dokázané", že očkovanie nespôsobuje autizmus, detskú cukrovku, úmrtia atď.

 

"Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, si väčšinou verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné."

       To, či je očkovanie potrebné alebo nie, je značne otázne a navyše treba zohľadniť individuálne rozdiely. Čo však možno povedať s úplnou istotou: očkovanie napr. proti osýpkam, príušniciam a ružienke dnes na Slovensku narobí oveľa viac škôd než tieto ochorenia. Totiž aj keby očkovanie bolo 1000x bezpečnejšie než prekonanie týchto (kedysi bežných) detských chorôb, pri súčasnom takmer nulovom výskyte týchto chorôb je úhrn škôd spôsobených očkovaním oveľa väčší než škody spôsobené týmito chorobami.

       A tu si treba položiť otázku, či by sme podľa hippokratovskej prísahy, ktorej hlavnou zásadou je "Predovšetkým neškodiť!", nemali očkovanie obmedziť (prípadne inak zvýšiť jeho celkovú bezpečnosť) natoľko, aby boli škody spôsobené očkovaním nižšie než škody spôsobené chorobou. Inak nám totiž neostáva nič iné, než skonštatovať, že prevencia spôsobuje oveľa viac škôd než to, pred čím nás má chrániť. Mohli by sme to prirovnať k súkromnej bezpečnostnej službe (SBS), ktorá kradne viac, než by ukradli zlodeji, čo by sa objavili, keby daný objekt nebol žiadnou SBS-kou "chránený".

       Tým nechcem povedať, že by spomínané očkovanie nemalo vôbec žiadnu účinnosť, avšak jeho povinné plošné nasadenie je za súčasnej situácie očividne na škodu - škodu na zdraví i škodu ekonomickú.

 

"Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním proti nim chránená."

       Tak to je snáď zlý vtip, či skôr ničím nepodložená falošná viera. Taký týfus, cholera, mor či šarlach sa na Slovensku už dávno nevyskytujú (teda šarlach áno, ale len v nepatrnom množstve - pár desiatok ks ročne) - bez toho, že by sa proti nim u nás plošne očkovalo (či už teraz, alebo kedykoľvek v minulosti). Nie je dôvod domnievať sa, že u iných chorôb by to bolo výrazne inak.

       Naproti tomu zase máme vyše 1000 prípadov čierneho kašľa ročne napriek vyše 98% zaočkovanosti detí proti čiernemu kašľu. Hoci je to pomerne vysoké číslo, stále ide len o približne jedno choré dieťa z 50 v rámci ročníka. Pritom drvivá väčšina osôb nad 15 rokov, čo doposiaľ čierny kašeľ neprekonali, ale boli len proti nemu očkovaní, podľa samotných epiemiológov nemá dostatok protilátok proti čiernemu kašľu, takže pri najbližšom styku s ním by ho s najväčšou pravdepodobnosťou dostali. Drvivá väčšina obyvateľstva teda nemá proti čiernemu kašľu dostatok protilátok vytvorených na podnet očkovania, a predsa sa nejdeme z čierneho kašľa zblázniť.

       K tomu viď vyššie spomínané údaje o ústupe prenosných ochorení aj bez očkovania proti nim. Vo výsledku teda môžeme s istotou prehlásiť: nie je pravda, že by sa choroby, proti ktorým sa u nás povinne očkuje, nevyskytovali u nás len a len preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním proti nim chránená.

 

"V podmienkach SR, vďaka vysoko odbornej a zodpovednej práci najmä detských lekárov, sa dosahujú výnimočné počty zaočkovaných detí, ktorá je v celoslovenskom priemere v rozmedzí 98-99%."

       Odhliadnuc od toho, že táto veta je gramatický nezmysel (zrejme tam malo byť "sa dosahuje výnimočná zaočkovanosť" namiesto "sa dosahujú výnimočné počty zaočkovaných detí"), stojí za preskúmanie údajná vysoká odbornosť a zodpovedná práca detských lekárov. Na ilustráciu údajne vysokej odbornosti uveďme, že napr. prešovská krajská odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast na besede o očkovaní povedala, že tuberkulóza je vírus (hoci ju spôsobuje baktéria), že očkovacia poradkyňa časopisu Mama a ja nevie, čo to je PCV, alebo že detská lekárka, čo prišla na besedu do Lučenca, nevedela, že očkovacia látka proti ružienke sa vyrába na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek (čítala vôbec príbalový leták???). K tomu prirátajme notoricky opakované lži o tom, že MMR vakcína spôsobuje len "Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplotu, zdurenie lymfatických uzlín", čo hravo vyvráti prečítanie si príbalového letáku. Ešte viac zaráža, že hlavný hygienik (resp. ním poverená osoba) na otázku novinára o zložení BCG vakcíny proti tuberkulóze o prídavných látkach nič nepovie, len to, že ich zoznam je v príbalovom letáku, a ešte je lenivý vôbec sa do toho príbalového letáku sám pozrieť a aspoň ich vymenovať. Toľko k odbornosti.

       Čo sa zodpovednosti týka, máme tu katastrofálnu úroveň hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (menej než 1%, ako uvádza odborníčka z Farmakologického ústavu LF UK), čo má veľmi neblahé následky na vyhodnocovanie rizík a bezpečnosti očkovania. Ďalšou typickou ukážkou "zodpovednosti" je, že mnohí detskí lekári dieťa bezprostredne pred očkovaním vôbec nevyšetria (hoci im to v § 13 prikazuje očkovacia vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.), čo v prípade rozbiehajúceho sa (ale ešte naplno neprejaveného) akútneho ochorenia môže mať (a máva) veľmi neblahé následky. Stálicou je aj očkovanie hexavakcínou pri ešte nezahojenej chráničke po očkovaní proti tuberkulóze, čo napr. odsúdila aj epidemiologička MUDr. Jarmila Pertinačová z RÚVZ Bratislava, očkovanie očividne chorých detí (kašeľ, nádcha, horúčka do 38 °C a pod.), či očkovanie viacerými vakcínami v jeden deň (čo dramaticky zvyšuje riziko nežiaducich účinkov, ako priznávajú samotní výrobcovia vakcín - viď časť 4.4). Toľko k zodpovednosti.

 

"Vďaka tomu sa dosahuje dostatočná kolektívna imunita proti ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním."

       ... a navzdory ktorej tu máme vyše 1000 prípadov čierneho kašľa ročne, alebo v Česku zase epidémiu príušníc.

 

"Takže nielen rodičia detí, ale aj mnohí, najmä mladší lekári sa nestretli s ochoreniami, na ktoré v minulosti deti i zomierali a v súčasnosti i zomierajú v menej vyspelých krajinách."

       ... k čomu treba dodať, že vďaka Billovi Gatesovi, Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) či UNICEFu je dnes už aj v menej vyspelých krajinách drvivá väčšina detí očkovaná - a napriek tomu na tieto choroby zomierajú, ale nezomierajú na ne deti v Európe, kde v niektorých krajinách (napr. také Švajčiarsko) je podobná zaočkovanosť ako v zaostalej Afrike. Rozdiel v úmrtnosti medzi Afrikou a Európou teda očividne nemôže byť spôsobený (ne)očkovaním. Ako nám teda michalovskí epidemiológovia chcú vysvetliť napr. vyše 100-násobný rozdiel v úmrtnosti na osýpky medzi Európou a Afrikou pri takmer rovnakej zaočkovanosti? Snáď nie očkovaním?

 

"Neočkované deti majú obmedzené možnosti v dlhodobých pobytoch v niektorých krajinách, ktoré očkovanie vyžadujú, resp. aj doma, kde nemôžu navštevovať kolektívne zariadenia."

       Nuž na návštevu Mekky (Saudská Arábia) treba očkovanie proti meningokokom a do niekoľko málo rozvojových krajín očkovanie proti žltej zimnici. Okrem toho na štúdium v USA zvyčajne treba očkovania vyžadované tým-ktorým štátom USA pri návšteve školy (čo sa beztak netýka úplne malých detí, u ktorých je očkovanie najspornejšie, ale zvyčajne až puberťákov alebo starších). Tým sme, myslím, zahraničné obmedzenia vyčerpali.

       Čo sa týka domácich obmedzení, RÚVZ Michalovce bezočivo klame. Na návštevu jaslí či škôlky (nehovoriac o škole) u nás nie je potrebné predložiť potvrdenie o absolvovaní všetkých povinných očkovaní príslušne veku dieťaťa. Len na prihlášku do škôlky by mal detský lekár potvrdiť zdravotnú spôsobilosť dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie (čo je nepochybne splnené aj v prípade zdravého neočkovaného dieťaťa), a mal by tiež uviesť údaj o očkovaní. Aký údaj, to nie je v zákone bližšie rozobraté. A už vôbec nemá riaditeľ škôlky právo (nieto ešte povinnosť!) neprijať dieťa len na základe nejakého chýbajúceho očkovania.

 

"Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné, sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti."

       Bezplatnosť povinného očkovania je len optickým klamom, pretože očkovanie je platené zo zdravotného poistenia, a na to sa skladajú všetci pracujúci a podnikatelia rok od roka čoraz väčšou čiastkou. Aj keby to nebolo riešené zo zdravotného poistenia, štát by nejakým spôsobom očkovanie platil, lenže jeho zdrojom príjmov sú zase len naše dane, takže by sme si to tak-či-tak nakoniec platili sami. O naozaj bezplatnom očkovaní by mohla byť reč jedine v prípade, že by nám niekto (napr. Bill Gates) vakcíny daroval (a tiež preplatil lekárom výkon očkovania), alebo v prípade, že by bol štát financovaný výlučne svojimi komerčnými aktivitami, napr. predajom nerastných surovín (je na svete pár takých prípadov), a nevyberal by žiadne dane.

       Vykonávanie očkovania "v záujme zdravia dieťaťa" je pekná fráza, obzvlášť keď sa vôbec neprihliada na individuálne odlišnosti medzi jednotlivými deťmi a všetkým sa vnucuje úplne rovnaký očkovací kalendár. Treba si tiež pripomenúť, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, čiže ak by aj za povinným očkovaním boli samé dobré úmysly (o čom možno úspešne pochybovať - prinajmenšom u niektorých z povinných očkovaní), tak to ešte neznamená, že povinné očkovanie je vo výsledku dobré.

 

 1. časť        2. časť

 


Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

 

Diskusia: Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 2. časť

Ockovanie

Margareta | 06.03.2013

Ste naozaj chorí! vsetci aktivisti v slobode ockovani, Ockovanie ma zle ale aj dobre stranky, treba sa informovat na normalnych odborných webových strankach a nie fanatickych, a potom sa rozhodnut, ale uz to sloboda v ockovani prehana nemyslite?

Re:Ockovanie

Mudrc | 18.01.2014

Ano. Presne to vám doporučujem, aby ste neverili fanatickým údajným odborným stránkam. Lebo tam neuvádzajú žiadne dôkazy ale len tvrdenia. Štatistiky hovoria sami za seba. A tie hovoria jasným matematickým jazykom. A to že choroby na ktoré sa očkuje vymizli dávno pred zavedením očkovania. Toto vám musí jasne napovedať čo je a čo nieje pravda. Jediné čo sme vďaka očkovaniu získali sú neuveriteľné alergie o ktorých predtým ľudstvo ani netušilo že môžu nastať. Nehovoriac o chorobnosti detí, naši starý rodičia nebývali tak chorý ako sú deti dnes.

ďakujem za pravdivý článok a doplnenie

Magdaléna | 12.09.2011

Doplnenie: k ústupu prenosných ochorení dospelo i toto:
11. zákonná povinnosť producentov uvádzať skladovacie podmienky a záručnú lehotu svojich potravinových produktov na obale
12. Skutočnosť, že každá domácnosť disponuje chladničkou
13. Pasterizácia mliečnych výrobkov vo výrobe a kontroly nezávadnosti potravín
14. vysoký stupeň a kvalita logistiky pri distribúcii rýchloobrátkových potravín
15. flexibilnosť pri informovaní verejnosti o pokazených potravinách, zdrojoch nákazy prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a tým možnosť rýchlej a efektívnej prevencie sa takto tým ktorým zdrojom nákaz vyhnúť
16. zmena životného štýlu celkovo oproti minulosti, nielen zlepšenie hygieny, ale celkovo zavedenie istých hygienických návykov, o ktorých nemali ľudia v minulosti ani poňatia
17. A nakoniec vynález účinných chemikálii za účelom deratizácie, oddelenie bývania ľudí s hospodárskymi zvieratami spolu pod "jednou strechou" veterinárna starostlivosť a dostupnosť diagnostiky a liečenia chorôb zvierat


Čo sa týka nehorázneho klamania RUVZ Michalovce, to je non sence, pred vyše 20 imi rokmi žiaden prognostik nedokázal predpovedať že v roku 1989 padne železná opona, ani to ako sa vyvinie burza nedokáže predpovedať nikto, proste isté veci nie je možné predvídať ako sa vyvinú, ale Michalovce tie majú asi krištáľovú guľu, že vedia nielen presne povedať čo bude, ale vedia i povedať čo by bolo, keby bolo..., resp. keby nebolo očkovania...

.. o fantazmagóriách o bezplatnosti očkovania niet čo dodať, autor presne opísal mechanizmus ako to v realite funguje

Re:ďakujem za pravdivý článok a doplnenie

Ing. Marián FILLO | 14.09.2011

Ďakujem za doplnenie.

Pridať nový príspevok