Európa vyzýva k prevencii: Je očkovanie dobrý nápad alebo nie?

23.04.2012 11:00

       Od 21. do 27. apríla trvá Európsky imunizačný týždeň. Jeho cieľom je upozorniť na význam očkovania. Názory naňho sú však kontroverzné. Aký je ten váš?

       [...]

       Svetová zdravotnícka organizácia hovorí zdôrazňuje, že je potrebné, aby predovšekým rodičia zodpovedne pristupovali k očkovaniu svojich detí a odmietli dezinformácie o škodlivosti očkovania. Názory na očkovanie sú však dosť rôzne a mnohí ľudia sa očkovať zámerne nedávajú.

 

       Viac na stránke váš.čas.sk.

       K tomu viď komentáre: