Epidemiologička: Ľudia majú o očkovaní skreslené informácie

23.01.2017 17:48

    [...]

    Ako sa možno pred chrípkou ubrániť?

    „Najmä prevenciou, čiže očkovaním. V očkovacej látke sú subtypy vírusu chrípky, ktoré sa vyskytovali v minulosti, sú v nej pandemické antigény vírusu, austrálske antigény vírusu. Ľudia, ktorí sú zaočkovaní, majú proti vírusu imunitu. Naša krajina, žiaľ, v posledných rokoch patrí medzi štáty, ktoré majú veľmi nízku úroveň zaočkovanosti. Aj z toho dôvodu sa u nás chrípka v kolektívoch veľmi dobre šíri.“

    Z čoho vychádza slabá úroveň zaočkovanosti?

    „Ľudia majú skreslené informácie. Treba vykoreniť z myslenia ľudí, že očkovanie škodí, nezaberá alebo práve v dôsledku neho sa nakazia chrípkou. To, že očkovanie je nesmierne dôležité najmä u starších ľudí a detí treba jednoducho akceptovať ako fakt.“

 

    Viac na stránke SME Primár.

    K tomu viď článok Štúdia: Deti očkované proti chrípke majú 3x vyššie riziko hospitalizácie kvôli chrípke.