Epidémia autizmu u detí je pevne zviazaná s vplyvmi prostredia (nielen s genetikou)

06.09.2010 09:13

The Huffington Post - 30.VIII.2010 - Dr. Stephen Barrie

 

       Pôvodný článok "Child Autism Epidemic Firmly Linked to Environment"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Autizmus medzi deťmi v USA (u nás to nie je oveľa lepšie - pozn. prekl.) dosiahol epidemické rozmery. A každým rokom sa to zhoršuje.

       Od 70. rokov 20. storočia vzrástol výskyt autizmu v USA 60x. Najnovšie údaje CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) hovoria, že v súčasnosti jednému zo 100 detí v USA, a jednému z 58 chlapcov, diagnostikujú autizmus. Podľa štatistík z najnovšieho (2007) Celoštátneho prieskumu detí (od Úradu pre zdravotnícke zdroje a služby (Health Resources and Services Administration) spadajúceho pod Ministerstvo zdravotníctva USA) je pravdepodobnosť, že dieťaťu v USA bude diagnostikovaná porucha autistického spektra, 1:63 u oboch pohlaví spolu a až 1:38 u chlapcov. To je vyše 2,6% všetkých chlapcov v USA. Poruchy autistického spektra (ASD = Autism Spectrum Disorder) zahŕňajú klasický autizmus, Aspergerov syndróm a pervazívne vývojové poruchy (PDD = Pervasive Development Disorder).

       Počet autistických detí, ktoré dosiahnu dospelosť v nasledujúcich 10 rokoch, spolu s ich opatrovníkmi presiahne počet obyvateľov Rhode Islandu (cca 1.050.000 - pozn. prekl.) a budú stáť odhadom 27 miliárd dolárov za dodatočnú starostlivosť nad rámec takmer 60 miliárd dolárov, ktoré sa minú na súčasné s autizmom spojené výdavky.1, 2

       Pod strachom z epidémie autizmu zachvacujúcej USA zvolala minulý týždeň (23. - 29.VIII.2010 - pozn. prekl.) senátorka Barbara Boxer (Kalifornia) vypočúvanie pred Senátom (horná komora parlamentu USA - pozn. prekl.) o "stave výskumu možných činiteľov v životnom prostredí spôsobujúcich autizmus."3

       Výsledok?

       Odborníci sa zhodujú, že prvoradým vysvetlením dramatického nárastu autizmu je vystavenie sa jedovatým látkam z prostredia a interakcie medzi génmi a prostredím. Nové výskumy ukazujú, že aj v nízkych dávkach môže byť vystavenie sa jedom a nákazám kľúčovým činiteľom pri vzniku autizmu.

       Jedna odborníčka, Dr. Linda Birnbaum, riaditeľka Federálneho výskumného ústavu zdravia životného prostredia (National Institute of Environmental Health = NIEH), vypovedala, že "Výskum podporovaný NIEH jednoznačne ukázal, že nielen genetika spôsobuje poruchy neurologického vývoja, ako je autizmus, ale že ide o súhru génov a vplyvov prostredia."

       Dr. Birnbaum tiež konštatovala, že NIEH odhalil informácie o úlohe, ktorú hrajú vplyvy prostredia v ranom veku pri vzniku širokej palety detských chorôb, vrátane nielen autizmu, ale aj ADHD a iných porúch učenia.

       Iný odborník, Dr. Paul Anastas, pomocný správca EPA (U.S. Environmental Protection Agency = Úrad na ochranu životného prostredia v USA), vypovedal, že deti sú obzvlášť citlivé na účinky chemikálií v životnom prostredí, lebo jedia, pijú a dýchajú v pomere k hmotnosti svojho tela viac než dospelí. V porovnaní s dospelými pohlcujú väčšie pomerné dávky mnohých chemikálií v životnom prostredí, a kvôli správaniu "z ruky do úst" na malé deti viac vplývajú kontaminanty ako napr. znečistenie ovzdušia a prach z náteru obsahujúceho olovo, tabakový dym, výpary z čistiacich prostriedkov, pesticídy a iné chemikálie.4, 5

       Už vieme, že ak sú deti pred pôrodom alebo v ranom detstve vystavené chemikáliám ako metylortuť (bežne sa nachádza v rybách) alebo etylortuť (donedávna ju obsahovali mnohé detské očkovacie látky ako konzervant Thimerosal a v súčasnosti ju obsahujú mnohé očkovacie látky proti chrípke, aj keď sú aj očkovacie látky bez obsahu thimerosalu), olovo (v náteroch), PCB (polychlórované bifenyly v plastoch ako napr. fľaškách pre bábätká a v nádobách na úschovu potravín) a arzén (v ovzduší), môže to ovplyvniť nervový systém a viesť k vývojovej poruche.6, 7, 8

       Taktiež vývoj mozgu a nervovej sústavy detí môže byť narušený oveľa slabšími vplyvmi z prostredia, než sú vplyvy škodlivé pre dospelých.9, 10, 11 Môžete si prečítať o súčasnej úrovni vystavenia ľudí škodlivým vplyvom v práve vydanej strach naháňajúcej Celoštátnej správe CDC o vystavení ľudí chemikáliám v životnom prostredí.

       Dr. Isaac Pessah, riaditeľ Strediska pre zdravie životného prostredia detí (Center for Children's Environmental Health) na University of California v Davise, svedčil minulý týždeň pred Senátom, že mnohé z molekulárnych a bunkových sústav spájaných s autizmom sú tie isté, ktoré zasahujú chemikálie z životného prostredia, ktoré sú vážnym ohrozením ľudského zdravia kvôli ich rozšírenému používaniu. Hovoril o veľmi vážnej potrebe rozpoznať, ktoré chemikálie v životnom prostredí ovplyvňujú tie isté biologické prvky, ktoré sú ovplyvnené pri autizme. Dr. Pessah povedal, že obmedzenie vystavenia detí týmto chemikáliám je jedinou cestou, ako zmenšiť riziko alebo zabrániť autizmu u náchylných jedincov.

       V čoraz väčšom počte spájajú dôkazy aj dlhodobé nízko-úrovňové vystavenie sa priemyselnému znečisteniu s mnohými z najčastejších porúch učenia a správania sa u detí.

       Profesor Bruce Lanphear PhD. z Ústavu na výskum detí a rodiny pri Univerzite Simona Frasera oznámil, že väčšina z najviac rozšírených jedov v životnom prostredí, dokonca aj pri veľmi nízkej intenzite, je rizikovým faktorom pre "novú chorobnosť" v detstve - ako intelektuálne poruchy, tak aj poruchy správania, ako je autizmus. Vskutku nejestvuje žiadna zjavná hranica - v niektorých prípadoch sa účinky javia byť väčšie pri najnižších úrovniach vplyvu prostredia.12 Objavujú sa nové dôkazy, že celá hromada nových chemikálií v životnom prostredí, ako napr. bisfenol A (ochranný povlak v tenkých plechovkách a fľaškách pre bábätká), pesticídy, ftaláty a znečistenie ovzdušia sú spojené s nedostatkami intelektu a poruchami správania sa u detí.13, 14, 15

       Tesne pred vypočúvaním v senáte bolo zverejnených niekoľko dôležitých štúdií, ktoré ďalej dokladujú vzťah medzi jedmi v životnom prostredí a autizmom:

 • štúdia z Indie ukázala spojitosť zvýšenej záťaže tela olovom a ortuťou so závažnosťou autizmu u detí - čím závažnejší autizmus, tým vyššie množstvo ťažkých kovov sa našlo v tele daného dieťaťa.16
 • vyčerpávajúci prieskum vedeckej literatúry práve dokončený v auguste 2010 ukazuje, že spojitosť medzi autizmom a pôsobením jedovatých látok na deti podporujú v súčasnosti zverejnené vedecké výskumy.17
   

       Moja vlastná nedávna štúdia obsiahlej klinickej databázy autistov ukazuje, že autistické deti majú v tele zvýšené hladiny niekoľkých chemikálií, o ktorých sa vie, že sú jedovaté pre nervovú sústavu. Tieto deti majú určité genetické danosti, ktoré bránia poriadnemu vylúčeniu (detoxikácii) týchto chemikálií. S vyše 2.000 pacientmi v databáze je moja štúdia jednou z najväčších štúdií, ktoré ukazujú, že činitele v životnom prostredí v spojení s určitými genetickými danosťami prispievajú k vzniku autizmu.

       Vývoj ľudskej nervovej sústavy začína v maternici a pokračuje počas detstva. Počas tohto obdobia rýchleho vývoja je mozog zraniteľný určitými pôsobeniami prostredia, ktoré majú potenciál narušiť chemické signály organizujúce vývoj mozgu. Aj malé zmeny môžu mať významné dopady na štruktúru a fungovanie mozgu. Preto aj krátke nežiadúce pôsobenie jedovatých látok môže v týchto zraniteľných štádiách zanechať trvalé následky na činnosť mozgu počas celého života.

       Moja štúdia ukázala, že priemerné množstvo olova a ortuti v krvi týchto detí bolo o 50% vyššie než je bežné. Ich genetické nedostatky sa týkali toho, čo sa nazýva 1. a 2. fáza detoxikácie - konkrétne skupín génov CYP a GST. Tento nedostatok znížil schopnosť detí odstrániť prebytočné jedy z tela.

       Tieto autistické deti tiež mali niekoľkonásobne vyššie množstvo zlých črevných baktérií a znížené množstvo prínosných dobrých baktérií. Zlé črevné baktérie môžu vyrábať neurotoxické amíny a spôsobiť diery v čreve, čo dovoľuje jedovatým látkam ľahšie preniknúť do obehovej sústavy (viď môj predchádzajúci článok "The Keys to Maintaining a Healthy Gut").

       Môžete si prečítať celú klinickú štúdiu tu:  https://personalizedmedicine.posterous.com/environmental-factors-contributing-to-the-ons.

       My ako spoločnosť sme si vypracovali závislosť na jedovatých chemikáliách, ktorej sa potrebujeme teraz zbaviť. Potrebujeme sa stať lepšie informovanými spotrebiteľmi, ktorí si vyberajú potraviny, výrobky a prostredie bez chemikálií, vyvolať zmenu prostredníctvom našich peňaženiek.

       Tu je niekoľko tipov na vyhýbanie sa jedovatým látkam, určených nám všetkým, ale v prvom rade tehotným ženám. Začnite ich ihneď uplatňovať:

 • Vyhýbajte sa jedlám, ktoré môžu obsahovať vysoké množstvo jedovatých chemikálií.
 • Zatiaľčo sú ryby dobrým zdrojom bielkovín a omega-3 mastných kyselín, niektoré obsahujú vysoké množstvá ortuti. Tuniakovi (obzvlášť bielemu), treske a koryféne veľkej by ste sa mali vyhýbať. Divoký losos je dobrou zdravou voľbou. Pozrite sa na https://www.americanpregnancy.org, kde je výborná tabuľka s prehľadom množstva ortuti v rybách najčastejšie sa vyskytujúcich na jedálnom lístku.
 • Jedzte BIO potraviny a pite BIO nápoje v čo najväčšej miere.
 • Používajte sklené nádoby namiesto plastových na uchovávanie potravy a nápojov.
 • Obmedzte nákup jedla v plechovkách, lebo povlak na plechovkách obsahuje bisfenol A, ktorý narušuje endokrinné žľazy a je spojený s vyšším výskytom rakoviny a abnormálneho správania sa u detí.
 • Obmedzte kontakt s jedovatými chemikáliami v domácnosti, pesticídmi a čistiacimi prostriedkami. Poobzerajte sa po prírodných alternatívach.
 • Nainštalujte si HEPA filter (High Efficiency Particulate Air = vysoko výkonný filter na častice vo vzduchu) a uhlíkový filter na čistenie vzduchu v spálni, aby ste mali zdravý nočný odpočinok bez jedovatých látok v ovzduší.
   

       Vystavenie sa tehotných žien, ich plodov a detí jedovatým látkam s vysokou pravdepodobnosťou spôsobuje autizmus a iné neurologické vývojové poruchy a poruchy učenia u tých, ktorí majú geneticky danú zníženú schopnosť vylúčiť z tela tieto chemikálie. Nie je to len "pochybná" veda, je to fakt.

       Teraz je čas konať. Musíme obmedziť styk s jedovatými chemikáliami kvôli sebe, pre dobro našich detí i budúcich pokolení.

       Máme zodpovednosť za ochranu tých, čo sa nedokážu ochrániť sami. Nemôžeme si dovoliť byť ľahostajní, nerozhodní či neinformovaní, keď je cenou za nepozornosť zdravotné postihnutie a veľký žiaľ - obrovské emocionálne a finančné bremeno na pleciach rodín i celej spoločnosti.

       Žiadajte o pomoc. Povedzte svojej vláde, že musíme znížiť styk s týmito chemikáliami. Pre budúcnosť všetkých občanov. E-mailujte alebo zavolajte svojim zákonným zástupcom. Senátorka Barbara Boxer má e-mail: senator@boxer.senate.gov.

 


 

1. Autism Society of America (ASA): "2003. Facts and statistics", https://www.autism-society.org/

2. Pennsylvania Department of Public Welfate: "2005 PA Autism Census Project: Final Report", október 2009

3. US Senate Subcommittee on Environment and Public Works, august 2010

4. National Research Council, 1993: "Pesticides in the Diets of Infants and Children", National Academy of Sciences Press, Washington, DC

5. U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2005: "Guidance on selecting age groups for monitoring and assessing childhood exposures to environmental contaminants", National Center for Environmental Assessment, Washington, DC; EPA/630/P-03/003F

6. Wasserman GA, Liu X, Parvez F, Ahsan H, Factor-Litvak P, Kline J, van Geen A, Slavkovich V, Loiacono NJ, Levy D, Cheng Z, Graziano JH, 2007: "Water arsenic exposure and intellectual function in 6-year-old children in Araihazar, Bangladesh", Environ Health Perspect, 115(2):285-9

7. Landrigan PJ, Whitworth RH, Baloh RW, Barthel WF, Staehling NW, Rosenblum BF, 1975: "Neuropsychological dysfunction in children with chronic low-level lead absorption", Lancet 1:708-712

8. Rogan WJ, Ware JH, 2003: "Exposure to lead in children - how low is low enough?", N Engl J Med. 348:1515-1516

9. (ATSDR), 2007: "Toxicological profile for Lead. Atlanta, GA", U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp13-c3.pdf

10. Grandjean P, Landrigan PJ, 2006: "Developmental neurotoxicity of industrial chemicals", Lancet 368(9553):2167-78.

11. Jett DA, Kuhlmann AC, Farmer SJ, Guilarte TR, 1997: "Age-dependent effects of developmental lead exposure on performance in the Morris water maze", Pharmacol Biochem Behav 57(1-2):271-9

12. Canfield RL, Henderson CR, Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP: "Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 micrograms per deciliter", N Engl J Med 2003;348:1517-1526

13. Eskenazi B, Marks AR, Bradman A a kol.: "Organophosphate pesticide exposure and neurodevelopment in young Mexican-American children", Environ Health Perspect 2007;115:792-798

14. Herbstman JB, Sjödin A, Kurzon M a kol.: "Prenatal exposure to PBDEs and neuro-development", Environ Health Perspect 2010;118:712-719

15. Braun JM, Froehlich TE, Daniels JL a kol.: "Association of environmental toxicants and conduct disorder in U.S. children: NHANES 2001-2004", Environ Health Perspect 2008;116:956-962

16. Priya MD: "Level of Trace Elements (Copper, Zinc, Magnesium and Selenium) and Toxic Elements (Lead and Mercury) in the Hair and Nail of Children with Autism", Biol Trace Elem Res DOI 10.1007/s12011-010-8766-2

17. DeSoto MC: "Sorting out the spinning of autism: heavy metals and the question of incidence", Acta Neurobiol Exp 2010, 70: 165-176