England, Christina

14.02.2012 10:02

Christina England - fotografia       sa narodila a vzdelávala v Londýne vo Veľkej Británii. Odišla zo školy, aby pracovala v detskej knižnici, kde sa zameriavala na rozprávanie príbehov a nákup kníh. V roku 1978 zmenila Christina svoju životnú dráhu a zasvätila svoj čas starostlivosti o starších ľudí. Získala ocenenie "Opatrovateľ roka 1980" za svoju prácu so staršími.

       Po tom, čo venovala veľa svojho voľného času pomoci zdravotne postihnutým deťom v špeciálnej škole, pracovala v zariadení na pomoc postihnutým deťom v poprednej fakultnej nemocnici.

       V roku 1990 si Christina adoptovala dvoch chlapcov s náročným správaním sa, zložitým zdravotným postihnutím a potrebou sústavnej lekárskej pomoci. V roku 1999 bola obvinená prokurátorom zo zanedbávania detí po zlynahí mnohých pokusov uspokojiť zložité potreby týchto chlapcov. Nakoniec bola zbavená všetkých obvinení po tom, čo nezávislá psychologička Lisa Blakemore-Brown stanovila obom chlapcom diagnózu "porucha autistického spektra" (ASD) a "porucha pozornosti/hyperaktivita" (ADHD) ako súčasť širokej palety duševných porúch. Počas vyšetrovania Lisa Blakemore-Brown zistila z denníkov pestúnskej starostlivosti, že starší chlapec utrpel vážny nežiaduci účinok očkovania MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

       Po absolvovaní štúdia psychológie a porúch učenia strávila Christina England niekoľko rokov výskumom vakcín a nežiaducich účinkov očkovania. Pokračovala štúdiom žurnalistiky a médií. V súčasnosti píše pre American Chronicle, Weekly Blitz, VacTruth a Namaste UK o bezpečnosti a účinnosti očkovania.

       Hlavnou odbornosťou Christiny England je vyšetrovanie krivých obvinení zo zneužívania detí a nežiaducich účinkov očkovania. Jej práce sú známe po celom svete a boli preložené do mnohých jazykov. Christina prednášala na seminároch po celom svete a je popri Dr. Haroldovi Buttramovi tiež spoluautorkou knihy "Shaken Baby Syndrome or Vaccine Induced Encephalitis – Are Parents Being Falsely Accused?" ("Syndróm utraseného dieťaťa alebo očkovaním vyvolaný zápal mozgu - Sú rodičia krivo obviňovaní?").

 

Zdroj:

 

Preložené články: